سه شنبه , جولای 18 2017
خانه / اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

هسته سخت تنگنای اعتباری

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هسته سخت تنگنای اعتباری بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه… بررسی دخل …

ادامه خبر »

سقوط طلا در ابتدای نیمه دوم

به گزارش دنیای‌اقتصاد : سقوط طلا در ابتدای نیمه دوم اونس طلا نیمه دوم سال ۲۰۱۷ را با افت حدودا ۵/ ۲ درصدی آغاز کرد. اونس طلا که جمعه گذشته، آخرین روز ماه ششم میلادی را با بهای ۱۲۴۱ دلار به پایان برده بود، جمعه ششم جولای را با بهای …

ادامه خبر »

سقوط طلا در ابتدای نیمه دوم

به گزارش دنیای‌اقتصاد : سقوط طلا در ابتدای نیمه دوم اونس طلا نیمه دوم سال ۲۰۱۷ را با افت حدودا ۵/ ۲ درصدی آغاز کرد. اونس طلا که جمعه گذشته، آخرین روز ماه ششم میلادی را با بهای ۱۲۴۱ دلار به پایان برده بود، جمعه ششم جولای را با بهای …

ادامه خبر »

نشانه های رفتار انبساطی

به گزارش دنیای‌اقتصاد : نشانه های رفتار انبساطی بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه دولت اخیر، میزان هزینه‌های جاری سالانه به‌طور میانگین حدود ۵/ ۱۶ درصد افزایش یافته است. میزان درآمدها نیز طی بازه زمانی یاد شده به‌طور میانگین حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. این در …

ادامه خبر »

نشانه های رفتار انبساطی

به گزارش دنیای‌اقتصاد : نشانه های رفتار انبساطی بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه دولت اخیر، میزان هزینه‌های جاری سالانه به‌طور میانگین حدود ۵/ ۱۶ درصد افزایش یافته است. میزان درآمدها نیز طی بازه زمانی یاد شده به‌طور میانگین حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. این در …

ادامه خبر »

تاکید بر نقش مهم بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرح های توسعه ای

به گزارش دنیای‌اقتصاد : تاکید بر نقش مهم بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرح های توسعه ای معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک صنعت و معدن دارای تیم کارشناسی متخصص و کارآمد است و خوشبختانه این بانک با کار تیمی توانسته است در …

ادامه خبر »

تاکید بر نقش مهم بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرح های توسعه ای

به گزارش دنیای‌اقتصاد : تاکید بر نقش مهم بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرح های توسعه ای معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک صنعت و معدن دارای تیم کارشناسی متخصص و کارآمد است و خوشبختانه این بانک با کار تیمی توانسته است در …

ادامه خبر »

مهم ترین دستاوردهای ۴ سال اخیر بانک مسکن

به گزارش دنیای‌اقتصاد : مهم ترین دستاوردهای ۴ سال اخیر بانک مسکن مدیرعامل بانک مسکن در همایش رونمایی از سند چشم‌انداز بانک مسکن ۱۴۰۰ و گردهمایی شورای هماهنگی مدیران ستادی بانک، مهم‌ترین دستاوردهای ۴ سال اخیر این بانک را تشریح کرد.به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مسکن، محمد‌هاشم بت‌شکن در این مراسم که …

ادامه خبر »

مهم ترین دستاوردهای ۴ سال اخیر بانک مسکن

به گزارش دنیای‌اقتصاد : مهم ترین دستاوردهای ۴ سال اخیر بانک مسکن مدیرعامل بانک مسکن در همایش رونمایی از سند چشم‌انداز بانک مسکن ۱۴۰۰ و گردهمایی شورای هماهنگی مدیران ستادی بانک، مهم‌ترین دستاوردهای ۴ سال اخیر این بانک را تشریح کرد.به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مسکن، محمد‌هاشم بت‌شکن در این مراسم که …

ادامه خبر »

حصار تعاونی اعتبار تنگ تر می شود

به گزارش دنیای‌اقتصاد : حصار تعاونی اعتبار تنگ تر می شود مقام ناظر پولی کشور با توجه به تجربیات سخت تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، محدودیت بیشتری را برای تاسیس تعاونی اعتبار در نظر گرفت. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار را به‌روز کرد. بر اساس …

ادامه خبر »

حصار تعاونی اعتبار تنگ تر می شود

به گزارش دنیای‌اقتصاد : حصار تعاونی اعتبار تنگ تر می شود مقام ناظر پولی کشور با توجه به تجربیات سخت تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، محدودیت بیشتری را برای تاسیس تعاونی اعتبار در نظر گرفت. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار را به‌روز کرد. بر اساس …

ادامه خبر »

نوسان دلار خنثی شد

به گزارش دنیای‌اقتصاد : نوسان دلار خنثی شد در اولین روز هفته، عوامل افزایشی و کاهشی در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که ثمره آن نوسان محدود دلار بود. روز شنبه، شاخص بازار ارز نوسان خاصی را تجربه نکرد و با یک تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۷۸۹ تومان …

ادامه خبر »

نوسان دلار خنثی شد

به گزارش دنیای‌اقتصاد : نوسان دلار خنثی شد در اولین روز هفته، عوامل افزایشی و کاهشی در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که ثمره آن نوسان محدود دلار بود. روز شنبه، شاخص بازار ارز نوسان خاصی را تجربه نکرد و با یک تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۷۸۹ تومان …

ادامه خبر »

نسخه مهار تب بانکی

به گزارش دنیای‌اقتصاد : نسخه مهار تب بانکی نگاهی به بیوگرافی بحران بانکی در کشورهای مختلف ثابت می‌کند که این تجارب دارای نقاط مشترکی در عوامل پیدایش و نسخه‌های درمانی هستند. مطالعه تجارب دیگر کشورها می‌تواند مسیر رسیدن به شرایط باثبات را نشان دهد. مطابق این یافته‌ها، رتبه‌بندی… دنیای اقتصاد: …

ادامه خبر »

روز تنفس در بازار ارز

به گزارش دنیای‌اقتصاد : روز تنفس در بازار ارز دلار که روز چهارشنبه به بالاترین قیمت پس از تعطیلات نوروز رسیده بود، در آخرین روز هفته تغییر مسیر داد. روز پنج‌شنبه، شاخص بازار ارز با یک تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۷۸۸ تومان رسید. البته افت روز پنج‌شنبه …

ادامه خبر »

مراسم معارفه مدیرعامل بیمه رازی برگزار شد

به گزارش دنیای‌اقتصاد : مراسم معارفه مدیرعامل بیمه رازی برگزار شد مراسم معارفه محمود امراللهی، مدیرعامل جدید بیمه رازی و تقدیر و تشکر از فرهاد خالقی در سالن اجتماعات ستاد مرکزی این شرکت برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، بهمن یزدخواستی، رئیس هیات‌مدیره بیمه رازی در این مراسم …

ادامه خبر »

هنجارسازی برای غلبه بر ابرچالش ها

به گزارش دنیای‌اقتصاد : هنجارسازی برای غلبه بر ابرچالش ها دکتر مسعود نیلی، در یادداشتی با معرفی ابرچالش‌های پیش‌رو، سه راه‌حل سلبی برای ساده‌تر کردن کلاف پیچیده مشکلات پیشنهاد کرد. تنش‌زدایی از روابط بین سیاستمداران داخلی از طریق کینه‌زدایی از سیاست، سیاست‌زدایی از اقتصاد و سخنرانی‌زدایی از… دنیای اقتصاد: دکتر …

ادامه خبر »

سکه بازان در زمین دلار

به گزارش دنیای‌اقتصاد : سکه بازان در زمین دلار در چهارمین روز هفته، دلار دومین افزایش متوالی را تجربه کرد تا پس از ۳ روز به محدوده۳ هزار و ۷۸۰تومان بازگردد. روز سه‌شنبه، شاخص بازار ارز ۴ تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت ۳ هزار و ۷۸۳ …

ادامه خبر »

توسعه فعالیت بیمه کوثر پا به پای بزرگان

به گزارش دنیای‌اقتصاد : توسعه فعالیت بیمه کوثر پا به پای بزرگان بیمه کوثر طی شش سال سابقه فعالیت خود توانسته روندی رو به رشد را تجربه کند. طبق آمار اعلامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه کوثر در سال۱۳۹۵ توانسته ۶/ ۳ درصد از سهم بازار را به …

ادامه خبر »

تشدید وخامت حال طلا

به گزارش دنیای‌اقتصاد : تشدید وخامت حال طلا : فلز زرد بیمار است. درحالی‌که اونس طلا حدود یک ماه قبل با حضور در محدوده ۱۲۹۰ دلار، نگاهی به ورود به کانال ۱۳۰۰ دلار داشت، اکنون نوسان‌های این کالا به محدوده‌های ابتدایی کانال ۱۲۰۰ دلار منتقل شده است. اونس طلا که …

ادامه خبر »

جرایم هیات انتظامی برای تخلفات بانک ها

به گزارش دنیای‌اقتصاد : جرایم هیات انتظامی برای تخلفات بانک ها مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانک‌های متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانک‌ها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. عباس کمره‌ای در گفت‌وگو …

ادامه خبر »

تاکید بر توانمندی مالی بانک پارسیان

به گزارش دنیای‌اقتصاد : تاکید بر توانمندی مالی بانک پارسیان سیصد و هشتمین شعبه بانک پارسیان با حضور مهندس خسروانی عضوهیات‌مدیره، دربیکی مدیر روابط عمومی، بیژنی مدیر پشتیبانی، خلیل‌پور مدیر امور شعب بانک پارسیان و صدر مشاور بانکی استاندار اصفهان، مدیران نمایندگی‌های خودروسازان بزرگ مانند تویوتا،… خسروانی عضو هیات‌مدیره بانک …

ادامه خبر »

سنجش دلار در محدوده ۳۷۷۰

به گزارش دنیای‌اقتصاد : سنجش دلار در محدوده ۳۷۷۰ در سومین روز هفته، قیمت دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۷۰تومان باقی ماند تا برای اولین بار در ۵روز کاری گذشته، ۲ روز متوالی در یک محدوده قرار بگیرد. دلار که روز یکشنبه با ۷ تومان کاهش روی قیمت ۳ …

ادامه خبر »

استارت ریسک در فصل سوم

به گزارش دنیای‌اقتصاد : استارت ریسک در فصل سوم نیمه دوم سال ۲۰۱۷ با ادامه رشد بورس‌ها و تداوم ضعف طلا آغاز شد. دوشنبه، سومین روز جولای و اولین روز کاری سومین فصل سال‌جاری میلادی از سویی شاهد جهش بورس‌های آسیایی و اروپایی و از سوی دیگر تجربه گر نزدیک …

ادامه خبر »

آغاز تابستان با افت قیمت ها در پنج گروه کالای اساسی

به گزارش دنیای‌اقتصاد : آغاز تابستان با افت قیمت ها در پنج گروه کالای اساسی بانک مرکزی گزارش مربوط به قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی مربوط به هفته قبل در شهر تهران را منتشر کرد. بر مبنای این گزارش، میانگین قیمت خرده‌فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در شهر تهران در …

ادامه خبر »

گلوگاه «اختلاف بیمه گر و بیمه گذار» در صنعت بیمه

به گزارش دنیای‌اقتصاد : گلوگاه «اختلاف بیمه گر و بیمه گذار» در صنعت بیمه کاستی مهم شیوه دادرسی قضایی آن است که کارشناسان رسمی دادگستری در رشته بیمه براساس تخصص در انواع متفاوت بیمه‌ دسته‌بندی نشده‌اند و اطمینانی به اشراف تخصصی آنان بر پرونده‌های ارجاع‌شده نیست. همچنین، تعداد پرونده ارجاعی …

ادامه خبر »

آموزشی روش های تامین مالی بین المللی

به گزارش دنیای‌اقتصاد : آموزشی روش های تامین مالی بین المللی دوره آموزشی تامین مالی بین‌المللی با تاکید ویژه بر فاینانس در روز شنبه ۱۷ تیرماه برگزار می‌شود.بعد از برداشتن تحریم‌ها مذاکرات بین‌المللی زیادی ازسوی بانک‌ها و موسسات خارجی بین‌المللی در ایران انجام شد. بخش خصوصی برای تامین مالی… تامین …

ادامه خبر »

مسابقه برای جذب سپرده مشکل ایجاد می کند

به گزارش دنیای‌اقتصاد : مسابقه برای جذب سپرده مشکل ایجاد می کند مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تاکید بر ضرورت ایجاد انضباط در بنگاه‌های مالی گفت: عدم‌رعایت نرخ سود و مسابقه‌ای که برای اخذ سپرده بیشتر به راه افتاده مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.علی اشرف افخمی در پنل …

ادامه خبر »