پنجشنبه , سپتامبر 14 2017
خانه / اخبار شهری

اخبار شهری

بررسی دکل‌های مخابراتی در شورای شهر پایتخت

به گزارش خبرآنلاین : بررسی دکل‌های مخابراتی در شورای شهر پایتخت ایسنا نوشت: صبح امروز دستور کار انتخاب نماینده شورا برای پیگیری وضعیت دکل‌های مخابراتی مسکوت ماند. صبح امروز در جریان ششمین جلسه شورای شهر تهران، انتخاب یک نفر نماینده شورای شهر جهت عضویت در کارگروه موضوع ماده ۱۱ مصوبه ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفت که در ادامه، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردند. در ابتدا محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید مشخص شود که آیا آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی آثار سوئی دارند؟ گفت: اگر دکل‌ها اثرات سوء دارند باید مورد توجه و رفع قرار بگیرند. وی گفت: این موضوع باید مورد توجه کارشناسان و نخبگان در این بخش قرار بگیرد. علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه این مصوبه از دو جهت قابل …

ادامه خبر »

بررسی دکل‌های مخابراتی در شورای شهر پایتخت

به گزارش خبرآنلاین : بررسی دکل‌های مخابراتی در شورای شهر پایتخت ایسنا نوشت: صبح امروز دستور کار انتخاب نماینده شورا برای پیگیری وضعیت دکل‌های مخابراتی مسکوت ماند. صبح امروز در جریان ششمین جلسه شورای شهر تهران، انتخاب یک نفر نماینده شورای شهر جهت عضویت در کارگروه موضوع ماده ۱۱ مصوبه ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفت که در ادامه، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردند. در ابتدا محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید مشخص شود که آیا آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی آثار سوئی دارند؟ گفت: اگر دکل‌ها اثرات سوء دارند باید مورد توجه و رفع قرار بگیرند. وی گفت: این موضوع باید مورد توجه کارشناسان و نخبگان در این بخش قرار بگیرد. علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه این مصوبه از دو جهت قابل …

ادامه خبر »

اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران

به گزارش خبرآنلاین : اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران ایلنا نوشت: شهردار تهران تاکید کرد: قراردادها و واگذاری‌های هفته‌های پایانی شهرداری در دوره قبل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که چندی پیش سخنگوی قوه‌ قضاییه گفته بود ۳۴ قرارداد با کمک شهردار سابق تهران و اقدامات قوه قضاییه فسخ شده است، اطلاعی در مورد این قراردادها دارید؟ گفت: من نمی‌دانم سخنگوی قوه قضاییه چه قراردادهایی را مطرح‌ کرده‌اند. من در جریان این موضوع نیستم. وی درباره بررسی قراردادها و واگذاری‌های صورت گرفته از سوی شهردار سابق تهران در هفته‌های اخیر اظهار داشت: حتما این قراردادها و واگذاری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. من در ۱۰ روز گذشته به صورت رسمی در شهرداری مسئولیت پیدا کرده‌ام و در این فرصت کوتاه امکان این بررسی‌ها فراهم نشد. شهردار تهران با بیان اینکه طی روزهای گذشته اولویت اصلی من استقرار …

ادامه خبر »

اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران

به گزارش خبرآنلاین : اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران ایلنا نوشت: شهردار تهران تاکید کرد: قراردادها و واگذاری‌های هفته‌های پایانی شهرداری در دوره قبل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که چندی پیش سخنگوی قوه‌ قضاییه گفته بود ۳۴ قرارداد با کمک شهردار سابق تهران و اقدامات قوه قضاییه فسخ شده است، اطلاعی در مورد این قراردادها دارید؟ گفت: من نمی‌دانم سخنگوی قوه قضاییه چه قراردادهایی را مطرح‌ کرده‌اند. من در جریان این موضوع نیستم. وی درباره بررسی قراردادها و واگذاری‌های صورت گرفته از سوی شهردار سابق تهران در هفته‌های اخیر اظهار داشت: حتما این قراردادها و واگذاری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. من در ۱۰ روز گذشته به صورت رسمی در شهرداری مسئولیت پیدا کرده‌ام و در این فرصت کوتاه امکان این بررسی‌ها فراهم نشد. شهردار تهران با بیان اینکه طی روزهای گذشته اولویت اصلی من استقرار …

ادامه خبر »

اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران

به گزارش خبرآنلاین : اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران ایلنا نوشت: شهردار تهران تاکید کرد: قراردادها و واگذاری‌های هفته‌های پایانی شهرداری در دوره قبل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که چندی پیش سخنگوی قوه‌ قضاییه گفته بود ۳۴ قرارداد با کمک شهردار سابق تهران و اقدامات قوه قضاییه فسخ شده است، اطلاعی در مورد این قراردادها دارید؟ گفت: من نمی‌دانم سخنگوی قوه قضاییه چه قراردادهایی را مطرح‌ کرده‌اند. من در جریان این موضوع نیستم. وی درباره بررسی قراردادها و واگذاری‌های صورت گرفته از سوی شهردار سابق تهران در هفته‌های اخیر اظهار داشت: حتما این قراردادها و واگذاری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. من در ۱۰ روز گذشته به صورت رسمی در شهرداری مسئولیت پیدا کرده‌ام و در این فرصت کوتاه امکان این بررسی‌ها فراهم نشد. شهردار تهران با بیان اینکه طی روزهای گذشته اولویت اصلی من استقرار …

ادامه خبر »

اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران

به گزارش خبرآنلاین : اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران ایلنا نوشت: شهردار تهران تاکید کرد: قراردادها و واگذاری‌های هفته‌های پایانی شهرداری در دوره قبل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که چندی پیش سخنگوی قوه‌ قضاییه گفته بود ۳۴ قرارداد با کمک شهردار سابق تهران و اقدامات قوه قضاییه فسخ شده است، اطلاعی در مورد این قراردادها دارید؟ گفت: من نمی‌دانم سخنگوی قوه قضاییه چه قراردادهایی را مطرح‌ کرده‌اند. من در جریان این موضوع نیستم. وی درباره بررسی قراردادها و واگذاری‌های صورت گرفته از سوی شهردار سابق تهران در هفته‌های اخیر اظهار داشت: حتما این قراردادها و واگذاری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. من در ۱۰ روز گذشته به صورت رسمی در شهرداری مسئولیت پیدا کرده‌ام و در این فرصت کوتاه امکان این بررسی‌ها فراهم نشد. شهردار تهران با بیان اینکه طی روزهای گذشته اولویت اصلی من استقرار …

ادامه خبر »

اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران

به گزارش خبرآنلاین : اظهار نظر نجفی درباره پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران ایلنا نوشت: شهردار تهران تاکید کرد: قراردادها و واگذاری‌های هفته‌های پایانی شهرداری در دوره قبل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که چندی پیش سخنگوی قوه‌ قضاییه گفته بود ۳۴ قرارداد با کمک شهردار سابق تهران و اقدامات قوه قضاییه فسخ شده است، اطلاعی در مورد این قراردادها دارید؟ گفت: من نمی‌دانم سخنگوی قوه قضاییه چه قراردادهایی را مطرح‌ کرده‌اند. من در جریان این موضوع نیستم. وی درباره بررسی قراردادها و واگذاری‌های صورت گرفته از سوی شهردار سابق تهران در هفته‌های اخیر اظهار داشت: حتما این قراردادها و واگذاری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. من در ۱۰ روز گذشته به صورت رسمی در شهرداری مسئولیت پیدا کرده‌ام و در این فرصت کوتاه امکان این بررسی‌ها فراهم نشد. شهردار تهران با بیان اینکه طی روزهای گذشته اولویت اصلی من استقرار …

ادامه خبر »

ابراز نگرانی مسجدجامعی از تحت‌الشعاع قرار گرفتن اقدامات مردمی اربعین

به گزارش خبرآنلاین : ابراز نگرانی مسجدجامعی از تحت‌الشعاع قرار گرفتن اقدامات مردمی اربعین ایسنا نوشت: عضو شورای شهر تهران از لزوم محوریت موضوع خدمات شهری در اربعین امسال خبر داد. احمد مسجدجامعی در واکنش به گزارش معاون شهردار درباره هزینه کرد شهرداری برای اربعین گفت: امسال پیشنهاد می‌شود محوریت خدمات را در حوزه خدمات شهری و نه کارهای دیگر بگذاریم، چراکه در سال‌های قبل به دلیل برخی مشکلات لازم بود که شهرداری وارد شود اما حالا مراسم اربعین در امنیت کامل برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه هزاران سال است که مردم اربعین را زنده نگه داشته‌اند، تصریح کرد: سعی کنیم روح اقدامات سخت‌افزاری در شما رسوخ نکند و حس مهربانی تحت‌الشعاع رفتارهای مکانیکی قرار نگیرد. عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه به دلیل پول زیادی که در اربعین توسط شهرداری صرف می‌شود، نگران از بین رفتن اقدامات مردمی هستیم، گفت: در آیین‌های مردمی به مردم نظم‌بخشی …

ادامه خبر »

توضیحات معاون شهردار تهران درباره هزینه‌های اربعین

به گزارش خبرآنلاین : توضیحات معاون شهردار تهران درباره هزینه‌های اربعین ایسنا نوشت: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران درخصوص ابهامات هزینه‌کرد شهرداری در مرسم اربعین توضیحاتی را ارائه کرد. مجتبی عبداللهی صبح امروز با حضور در ششمین جلسه شورای شهر تهران به سوالات و ابهامات اعضای شورا پیرامون عملکرد و هزینه‌های شهرداری در اربعین توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: وزارت کشور برای پوشش مراسم اربعین ۱۳ کمیته دارد که شهرداری تهران در ۸ کمیته عضویت دارد و ریاست کمیته خدمات شهری نیز برعهده شهرداری تهران است. وی با بیان اینکه بر اساس حکم وزیر کشور، برای شهرداری تهران مسوولیت‌هایی همچون نظافت شهرهای مرزی و شهرهای زیارتی عراق، نظافت جاده نجف به کربلا، هماهنگی در امر جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی، نگهداری فضای سبز، تامین آب، تهیه سرویس بهداشتی و… آمده است که باید اعلام کنم نقش شهرداری تنها تسهیل‌گیری در این زمینه بوده است. معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران …

ادامه خبر »

نایب‌رییس شورای شهر تهران: مأموران شهرداری حق دست به یقه شدن با دستفروشان را ندارند

به گزارش خبرآنلاین : نایب‌رییس شورای شهر تهران: مأموران شهرداری حق دست به یقه شدن با دستفروشان را ندارند ایلنا نوشت: ابراهیم امینی، نائب رئیس حقوقدان شورای پنجم به همراه صالح نیکبخت؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در میزگرد ایلنا با عنوان «بررسی چالش‌های حقوقی شورای شهر» با اشاره به ضعف‌های حقوقی و قانونی شورای شهر تاکید کردند که تا زمانی… آنچه در ادامه می‌‌آید؛ مشروح گفت‌و‌گوی ایلنا با امینی و نیکبخت است‌. برخی اعضای شورای پنجم معتقدند که کمیسیون نظارت و حقوقی با بقیه کمیسیون‌های شورا همپوشانی دارد، در همین راستا وجود آن الزامی نیست، آقای امینی نظر شما به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در این باره چیست؟ امینی:این کمیسیون نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در شورای شهر دارد و وظایف مهمی بر عهده آن است و هیچ همپوشانی با سایر کمیسیون‌ها ندارد، چرا که بسیاری از مسائل شورا جنبه حقوقی دارند. در حال حاضر مشکل …

ادامه خبر »

شهردار تهران در باره انتصاب معاون خود که نامش در لیست املاک نجومی است،چه گفت؟

به گزارش خبرآنلاین : شهردار تهران در باره انتصاب معاون خود که نامش در لیست املاک نجومی است،چه گفت؟ برنا نیوز نوشت:شهردار تهران در باره انتصاب یکی از معاونین خود توضیحاتی داد. «محمد علی نجفی» شهردار تهران در گفت و گویی، درباره انتصاب یکی از معاونین خود که به واسطه حضور در لیست گیرندگان پرونده املاک موسوم به املاک نجومی با انتقاد های بسیاری رو به رو شده است، گفت: همان کسانی که امروز منتقد این مسأله هستند در دوره قبلی شهرداری، منکر اصل مسأله املاک نجومی بودند حالا چگونه شده که املاک نجومی امروز برایشان این قدر مهم شده است؟ به گزارش نامه نیوز وی افزود: اصل مسأله این است که یکی از افرادی که به عنوان معاون من انتخاب شده است، اسمش در لیست اولیه مربوط به املاک نجومی وجود داشت. روی این موضوع بررسی ها انجام شد و از خود ایشان درخواست گزارش کردیم. نجفی افزود: گزارشی …

ادامه خبر »

نجفی: کسانی که تا دیروز منکر املاک نجومی بودند امروز دلواپس شده اند/ معاون من ملک را با قیمتی گرانتر خریده است

به گزارش آفتاب : نجفی: کسانی که تا دیروز منکر املاک نجومی بودند امروز دلواپس شده اند/ معاون من ملک را با قیمتی گرانتر خریده است در دوره قبلی شهرداری، منکر اصل مسأله املاک نجومی بودند حالا چگونه شده که املاک نجومی امروز برایشان این قدر مهم شده است؟ آفتاب‌‌نیوز : شهردار تهران گفت: یکی از افرادی که به عنوان معاون من انتخاب شده است، اسمش در لیست اولیه مربوط به املاک نجومی وجود داشت. روی این موضوع بررسی ها انجام شد و از خود ایشان درخواست گزارش کردیم. گزارشی که ارائه شد و اسناد و مدارک ارائه شده دال بر این است که ایشان هیچ سوء استفاده ای از این مسأله نکرده است. «محمد علی نجفی» شهردار تهران در گفت و گو با برنا درباره انتصاب یکی از معاونین خود که به واسطه حضور در لیست گیرندگان پرونده املاک موسوم به املاک نجومی با انتقاد های بسیاری رو به …

ادامه خبر »

ترافیک پرحجم در محورهای کرج و قم-تهران

به گزارش خبرآنلاین : ترافیک پرحجم در محورهای کرج و قم-تهران ایسنا نوشت: رییس مرکز اطلاع رسانی و کنترل ترافیک پلیس راهور از وجود ترافیک سنگین در آزاد راه قزوین-کرج خبر داد. سرهنگ نادر رحمانی در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب محور کرج- چالوس همچنین محور رشت- قزوین شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم. وی افزود: ترافیک در آزاد راه قزوین-کرج ،سنگین و در محور هراز محدوده‌های تونل شماره ۱ ،لاهیجان و گزنک ترافیک سنگین و طول محور پرحجم است. رییس مرکز اطلاع رسانی و کنترل ترافیک پلیس راهور ادامه داد: محور کرج-چالوس نیز در محدوده‌های مرزن آباد،دزبن و سه راهی دیزین دارای ترافیک سنگین و طول محور،پرحجم است. رحمانی ادامه داد: درشمال به جنوب محور فیروزکوه نیز ترافیک سنگین و طول محور،پرحجم است. به گفته وی در محور قم- تهران هم ترافیک پرحجم است.

ادامه خبر »

نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد

به گزارش خبرآنلاین : نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بر لزوم پایدارسازی سریع گود برج میلاد تأکید کرد و گفت: زمان نیلینگ گود منقضی شده و تا قبل از بروز هر حادثه‌ای باید گود کنار سالن همایش‌های برج میلاد تعیین تکلیف شود. افشین حبیب زاده با اشاره به خطرپذیر شدن گود فاز دوم پروژه برج میلاد گفت: در حال حاضر گودی که در جوار سالن همایش‌های برج میلاد حفر شده در وضعیت مناسبی نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به پایدارسازی گود اقدام شود. وی با بیان اینکه این گود در کنار سالن همایش‌های برج میلاد است و فاصله قابل توجهی با برج دارد، تصریح کرد: این گود سال‌ها پیش حفر شده و به روش نیلینگ پایدار سازی شده اما این پایداری دائمی نیست و اکنون زمان آن منقضی …

ادامه خبر »

نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد

به گزارش خبرآنلاین : نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بر لزوم پایدارسازی سریع گود برج میلاد تأکید کرد و گفت: زمان نیلینگ گود منقضی شده و تا قبل از بروز هر حادثه‌ای باید گود کنار سالن همایش‌های برج میلاد تعیین تکلیف شود. افشین حبیب زاده با اشاره به خطرپذیر شدن گود فاز دوم پروژه برج میلاد گفت: در حال حاضر گودی که در جوار سالن همایش‌های برج میلاد حفر شده در وضعیت مناسبی نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به پایدارسازی گود اقدام شود. وی با بیان اینکه این گود در کنار سالن همایش‌های برج میلاد است و فاصله قابل توجهی با برج دارد، تصریح کرد: این گود سال‌ها پیش حفر شده و به روش نیلینگ پایدار سازی شده اما این پایداری دائمی نیست و اکنون زمان آن منقضی …

ادامه خبر »

نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد

به گزارش خبرآنلاین : نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بر لزوم پایدارسازی سریع گود برج میلاد تأکید کرد و گفت: زمان نیلینگ گود منقضی شده و تا قبل از بروز هر حادثه‌ای باید گود کنار سالن همایش‌های برج میلاد تعیین تکلیف شود. افشین حبیب زاده با اشاره به خطرپذیر شدن گود فاز دوم پروژه برج میلاد گفت: در حال حاضر گودی که در جوار سالن همایش‌های برج میلاد حفر شده در وضعیت مناسبی نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به پایدارسازی گود اقدام شود. وی با بیان اینکه این گود در کنار سالن همایش‌های برج میلاد است و فاصله قابل توجهی با برج دارد، تصریح کرد: این گود سال‌ها پیش حفر شده و به روش نیلینگ پایدار سازی شده اما این پایداری دائمی نیست و اکنون زمان آن منقضی …

ادامه خبر »

بارش باران در شهرهای شمالی همچنان ادامه دارد/ احتمال بروز سیلاب

به گزارش خبرآنلاین : بارش باران در شهرهای شمالی همچنان ادامه دارد/ احتمال بروز سیلاب ایسنا نوشت: کارشناس اداره کل هواشناسی استان مازندران از بارش باران در شهرهای این استان خبر داد و گفت: احتمال بروز سیلاب وجود دارد. سیداحمد میرساداتی درمورد نکات مهم سامانه بارشی امشب و فردا اظهار کرد: زمان نفوذ سامانه ناپایدار طبق خروجی مدل‌های هواشناسی از نیمه شب به بعد خواهد بود، با این وجود احتمال جابجایی زمانی آن وجود دارد. وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این‌گونه سامانه بارشی در این موقع از سال وقوع وزش باد شدید و موقتی حدود نیم ساعت، رگبار، باران و رعد و برق است، از این رو با توجه به وقوع بارش‌های رگباری در بازه زمانی کم و نبود بارندگی قابل توجه طی ۳ ماه اخیر و خشکی زمین پیامدهایی از قبیل آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب، سیلاب در مسیل ها (محل عبور سیل) و بالاآمدن آب …

ادامه خبر »

حادثه دلخراش مرگ دختر ٨ ساله در اثر تصادف با پژو

به گزارش خبرآنلاین : حادثه دلخراش مرگ دختر ٨ ساله در اثر تصادف با پژو تصادف یک دستگاه سواری پژو با یک نفر عابر پیاده، در استان سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن این عابر شد. به گزارش خبرگزاری خبرانلاین و به نقل از راهور، رییس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان درباره این تصادف دلخراش که ساعت ١٨ (پنجشنبه)، در حدود ۳۵ کیلومتری محور نیک شهر به ایرانشهر حوالی روستای تخت ملک اتفاق افتاده، گفت: مامورین پلیس راه در محل حاضر شده و به بررسی علت تصادف پرداختند که علت این حادثه بی توجهی راننده به جلو از طرف سواری پژو ارزیابی شده است.سرهنگ یدالله ستوده در ادامه توضیح داد: ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی تاکید می کند رانندگان ملزم به توجه کامل به جلو هستند و باید از هرگونه عملی که موجب انحراف ذهن و حواس پرتی آنان میشود اجتناب کنند. رییس پلیس راه …

ادامه خبر »

آبگرفتگی شهرهای شمالی / بارش بیش از ۵۵ میلیمتر باران در گیلان / عکس

به گزارش خبرآنلاین : آبگرفتگی شهرهای شمالی / بارش بیش از ۵۵ میلیمتر باران در گیلان / عکس ایلنا نوشت:‌ مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در شب گذشته بیش از ۵۵ میلیمتر بارش باران در استان گیلان داشتیم. احد وظیفه درباره وضعیت جوی استان‌های شمالی کشور گفت: شب گذشته با بارش شدید باران در استان‌های شمالی کشور روبرو بودیم و امروز (جمعه) هم کماکان بارش باران در سواحل شمالی کشور وجود دارد. او ادامه داد: بارش باران در مناطق مرکزی و شرقی سواحل دریای خزر همچنان ادامه دارد و از بعدازظهر امروز شدت آن در این مناطق کمتر خواهد شد. مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا بارش‌های ضعیفی در سواحل غربی دریای خزر و استان گیلان خواهیم داشت. او با بیان اینکه به علت بارش‌ها آب گرفتگی معابر را خواهیم داشت گفت: در طول ۴ الی ۵ ساعت گذشته در استان …

ادامه خبر »

مسجد ولنجک یا پاساژ ولنجک؟

به گزارش خبرآنلاین : مسجد ولنجک یا پاساژ ولنجک؟ روزنامه شرق: مجتبی شاکری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای چهارم، درباره نظر منفی آیت‌الله مکارم‌شیرازی برای تجاری‌سازی مساجد می‌گوید: این نظر شخصی ایشان است اما برای این اقدام مساجد قانون وجود دارد و نمی‌توان به آنها خرده گرفت. مردم به پاساژ می‌شناسند، نه مسجد؛ زیرزمین مسجد را برای تهیه غذا، سوپرمارکت، املاک، مهد کودک و قرآن، کلاس ورزشی و نقاشی و… اجاره داده‌اند. کسب درآمد از فضایی که وابسته یا متعلق به مساجد است، جزءِ آن‌دسته از سیاست‌های یک‌بام و دوهوای رهاشده‌ای است که اشکالات و شائبه‌های زیادی را در اذهان عمومی در قضاوت عملکرد مساجد برای شهر و شهروندان به وجود آورده است. در حالی که آیت‌الله مکارم شیرازی سال ٩١ در دوره‌ای که شروع چنین اقداماتی در مساجد بود، درباره این اقدام از واژه «دست‌اندازی به مساجد» استفاده کرد و صراحتا اعلام کرد اجاره بخشی از مسجد به …

ادامه خبر »

نخستین اظهار نظر نجفی پس از حضور در جلسه هیات دولت به عنوان شهردار تهران

به گزارش خبرآنلاین : نخستین اظهار نظر نجفی پس از حضور در جلسه هیات دولت به عنوان شهردار تهران ایسنا نوشت: شهردار تهران گفت: به عنوان نماینده همه شهرداران کشور در جلسات هیات دولت شرکت می‌کنم. محمدعلی نجفی ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت که برای اولین بار در آن شرکت می‌کرد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کشور ما حدود ۷۶ درصد از جمعیت شهرنشین هستند بنابراین خیلی مهم است که برنامه‌های توسعه ملی که توسط دولت تنظیم می‌شود با برنامه‌های توسعه شهرداری که توسط شهرداری‌ها تنظیم می‌شود یک هماهنگی داشته باشد. وی ادامه داد: شروع این هماهنگی این است که شهردار در جلسات دولت و کمیسیون‌های تخصصی دولت حضور داشته باشد و در جریان تصمیمات دولت باشد. حضور من در دولت در واقع به عنوان نماینده همه شهرداران کشور و همه شهرنشینان کشور است. از این جهت فرصت مغتنمی برای من، شهر تهران و بقیه شهرهای …

ادامه خبر »

علیخانی: گله رانندگان تاکسی فرودگاه از ورود شرکت‌های جدید با خودروهای خارجی

به گزارش خبرآنلاین : علیخانی: گله رانندگان تاکسی فرودگاه از ورود شرکت‌های جدید با خودروهای خارجی ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، ری و تجریش از گله رانندگان تاکسی‌ فرودگاه نسبت به ورود شرکت‌های جدید با خودروهای خارجی به فرودگاه خبر داد و گفت: ورود این خودروهای جدید رانندگان سابق ویژه فرودگاه مهر آباد را به… محمد علیخانی در تشریح جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با رانندگان تاکسی‌های ویژه فرودگاه مهرآباد گفت: این رانندگان به دلیل ورود چند شرکت جدید با خودروهای به روزتر نگرانی‌هایی داشتند که در این جلسه مطرح کردند. وی افزود: در حالیکه معمولا خودروهای فعلی ویژه فرودگاه مهرآباد داخلی هستند. شرکت‌هایی پا به عرصه گذاشته‌اند که از خودروهای خارجی که به لحاظ شکلی بهتر هستند استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند با ارائه خدمات بیشتر رضایت مسافرین و شهروندان را جلب کنند؛ …

ادامه خبر »

گلایه از مدیریت مردانه در شهرداری پایتخت

به گزارش خبرآنلاین : گلایه از مدیریت مردانه در شهرداری پایتخت روزنامه ایران توشت: زهرا صدراعظم نوری و حسین راغفر در نشستی با موضوع برابری جنسیتی در مدیریت شهری بیشتر به این موضوع و ابعاد آن پرداخته‌اند. سهم زنان در پست‌های مدیریت شهری تهران چقدراست؟ آمارها به روشنی نشان می‌دهد درمجموعه‌ای که بیش از ۶۳ هزار کارمند دارد و یک مجموعه متورم و چاق محسوب می‌شود، تنها نام ۹ هزار کارمند زن به چشم می‌خورد و البته موضوع وقتی جالب می‌شود که بدانیم سهم زنان در همین سازمان عریض و طویل، در پست‌های معاونت و سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صفر درصد است، یعنی تاکنون هیچ زنی به این سمت ها در شهرداری تهران دست نیافته است. درحال حاضر ۳۳ درصد از اعضای شورای شهر تهران را زنان تشکیل می‌دهند، انتظاری که وجود دارد این است که سهم زنان در مجموعه مدیریت شهری لااقل به اندازه تعداد زنان شورا، رشد داشته باشد. …

ادامه خبر »

پرسش عضو شورای شهر: پارسال شهرداری مجوز هزینه ۱۰میلیاردی برای اربعین داشته،چرا ۴۰میلیارد خرج کرده؟

به گزارش خبرآنلاین : پرسش عضو شورای شهر: پارسال شهرداری مجوز هزینه ۱۰میلیاردی برای اربعین داشته،چرا ۴۰میلیارد خرج کرده؟ روزنامه شهروند درگزارشی به جلسه دیروز شورای شهرتهران و سوالات اعضای شورای شهر از عبداللهی معاون فرهنگی شهرداری (که از زمان قالیباف باقی مانده) در باره هزینه های اربعین پرداخته است. طبق این گزارش، «حسن رسولی» عضو شورا گفت: «شورای شهر پنجم را به ضدانقلاب‌بودن یا ضداربعین‌بودن متهم نکنید. شورای چهارم روز آخر کاری خود بودجه ستاد اربعین را به ١٠‌میلیارد تومان افزایش داد و در ابتدای این مصوبه به بند ١٠ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها استناد شده است که شهرداری حق دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی هدیه بدهد و از آنها هدیه بگیرد.» او ادامه داد: «براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ‌سال گذشته هزینه واقعی که این ستاد متحمل شده، ۴٠‌میلیارد تومان بود و مشخص نیست این هزینه چه مقدار جاری و چه مقدار به صورت تملک …

ادامه خبر »

منتظر پایان هفته باشید؛ هوا سرد می‌شود / اهواز و قم؛ گرم‌ترین شهرها

به گزارش خبرآنلاین : منتظر پایان هفته باشید؛ هوا سرد می‌شود / اهواز و قم؛ گرم‌ترین شهرها ایسنا نوشت: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی ضمن اشاره به اینکه فردا (۱۵ شهریور) دمای هوا در استان‌های ساحلی خزر افزایش می‌یابد، گفت: روند افزایش دما پابرجا نیست و طی روزهای پایانی هفته شاهد کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا خواهیم بود. احد وظیفه گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی و خروجی مدل‌ها امروز در مناطقی از مازندران، گلستان، ارتفاعات خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان و گیلان رشد ابر، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می‌شود. وی ادامه داد: در ساعات بعد ازظهر امروز در شرق هرمزگان نیز رشد ابر و احتمال رعد و برق وجود دارد همچنین فردا (۱۵ شهریور) در غالب مناطق کشور جو پایدار است و افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود که افزایش دما در استان‌های ساحلی دریای خزر ۴ تا ۸ درجه …

ادامه خبر »

شهردار تهران چهار معاون خود را منصوب کرد

به گزارش خبرآنلاین : شهردار تهران چهار معاون خود را منصوب کرد شهردار تهران طی احکام جداگانه‌ای، چهار معاون خود را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نجفی به ترتیب محمد مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری، سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری، حجت الله میرزایی را به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و حسن پورسیدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد. محمدمهدی حجت دارای مدرک فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه یورک انگلستان است.او که از بنیان‌گذاران سازمان میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود در سابقه کاری‌اش جانشینی وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی، ریاست سازمان میراث فرهنگی، قائم مقامی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته …

ادامه خبر »

شهردار تهران چهار معاون خود را منصوب کرد

به گزارش خبرآنلاین : شهردار تهران چهار معاون خود را منصوب کرد شهردار تهران طی احکام جداگانه‌ای، چهار معاون خود را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نجفی به ترتیب محمد مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری، سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری، حجت الله میرزایی را به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و حسن پورسیدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد. محمدمهدی حجت دارای مدرک فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه یورک انگلستان است.او که از بنیان‌گذاران سازمان میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود در سابقه کاری‌اش جانشینی وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی، ریاست سازمان میراث فرهنگی، قائم مقامی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته …

ادامه خبر »

علیخانی: خبر انتصابات شهرداری را از رسانه‌ها متوجه شدیم/ تردد خطرناک ۲۶۰۰ اتوبوس فرسوده در تهران

به گزارش خبرآنلاین : علیخانی: خبر انتصابات شهرداری را از رسانه‌ها متوجه شدیم/ تردد خطرناک ۲۶۰۰ اتوبوس فرسوده در تهران ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از تردد خطرناک ۲۶۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده در پایتخت خبر داد. محمد علیخانی صبح امروز در تذکر خود که پس از قرائت متن سوگندنامه قرائت شد با بیان اینکه چرا اعضای شورا باید خبر انتصابات را از رسانه‌ها بشنوند، گفت: البته این در حد گلایه است و تذکر اصلی من در مورد فرسودگی ۲۶۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده است که در سطح شهر تردد می‌کنند. وی با بیان اینکه عمده این اتوبوس‌های فرسوده گازسوز در اختیار بخش خصوصی هستند، گفت: متاسفانه هر لحظه امکان بروز حادثه برای این اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تردد می‌کنند وجود دارد. علیخانی گفت: تاکنون بروز حادثه‌ای به کمیسیون گزارش نشده اما هر لحظه امکان حادثه هست. محسن هاشمی از علیخانی خواست که با قید فوریت …

ادامه خبر »

توضیحات رئیس شورای شهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت ساختمان پلاسکو

به گزارش خبرآنلاین : توضیحات رئیس شورای شهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت ساختمان پلاسکو میزان نوشت: رئیس شورای شهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت ساختمان پلاسکو توضیحاتی را ارائه کرد. محسن هاشمی در جلسه شورای شهر تهران گفت: در رابطه با حادثه پلاسکو، جلسه ای را با مدیر کل بنیاد مستضعفان در تهران برگزار کرده و درخواست ارائه توضیحات را مطرح کردیم. وی افزود: این مقام مسئول اعلام کرد که پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان است و سرقفلی مغازه ها به سرمایه گذاران واگذار شده است. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بیمه نبودن ساختمان پلاسکو اظهارکرد: هیئت مدیره ساختمان و مالک نسبت به بیمه کردن ساختمان اقدام نکرده و ساختمان بیمه نبوده است. هاشمی تاکید کرد: از نظر حقوقی، مالک باید ساختمان را مجدد ساخته و در اختیار افراد قرار دهد. در حال حاضر دادستانی تهران نسبت به بخشی از مغازه ها که تخریب نشده …

ادامه خبر »

نجفی: از دیروز به هیات دولت دعوت شده‌ام/اعلام نتیجه تغییر چهار معاون شهردار امروز ظهر

به گزارش خبرآنلاین : نجفی: از دیروز به هیات دولت دعوت شده‌ام/اعلام نتیجه تغییر چهار معاون شهردار امروز ظهر ایسنا نوشت: شهردار تهران در مورد شایعه تغییر چهار نفر از معاونان شهرداری تهران گفت: این مسئله امروز ظهر مشخص می‌شود. محمدعلی نجفی در حاشیه افتتاح موزه استاد علی اکبر صنعتی در مورد تغییرات شهرداری و وضعیتی که یکی از خبرنگاران از آن به عنوان وضعیت برزخی در شهرداری تهران نام برد گفت: ان شاءالله تمام مدیران و کارکنان شهرداری بهشتی هستند و کسی برزخی نیست. مسئله جابجایی مدیران امری طبیعی است و به خصوص زمانی که مدیری تغییر می‌کند این شرایط به وجود می‌آید که برای پیشبرد برنامه‌های خودش افرادی را جابه‌جا کند. وی اضافه کرد: من چندین جلسه با مدیران شهرداری برگزار کردم و گفتم که با قدرت کارشان را ادامه بدهند و هر زمان که نیاز به ایجاد تغییرات ضروری بود، قطعا به مدیران اطلاع رسانی می‌شود. فکر …

ادامه خبر »

تجمع بازنشستگان ارتش مقابل ساختمان ریاست جمهوری

به گزارش خبرآنلاین : تجمع بازنشستگان ارتش مقابل ساختمان ریاست جمهوری ایسنا نوشت: جمعی از بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران مقابل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. این تجمع کنندگان درخواست‌هایی از جمله تسریع در اصلاح و دائمی شدن قانون خدمات مدیریتی کشوری و ارتقای وضعیت معیشتی خود دارند.

ادامه خبر »

حضور شهردار تهران در جلسه شورای‌شهر برای ادای سوگند/عکس

به گزارش خبرآنلاین : حضور شهردار تهران در جلسه شورای‌شهر برای ادای سوگند/عکس محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران، سوگند خورد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پنجمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران از دقایقی قبل آغاز شد، محمد علی نجفی، شهردار تهران به منظور ادای سوگند در این جلسه حاضر شده است. همچنین عیسی فرهادی فرماندار تهران در جلسه ادای سوگند شهردار جدید پایتحت، حاضر شده است.

ادامه خبر »

مدیرکل حراست شهرداری؛ بازداشت معاون شهرداری تهران ربطی به مسئولیت‌هایش ندارد

به گزارش خبرآنلاین : مدیرکل حراست شهرداری؛ بازداشت معاون شهرداری تهران ربطی به مسئولیت‌هایش ندارد مهر نوشت: مدیرکل حراست شهرداری تهران اعلام کرد: بازداشت معاون مناطق شهرداری تهران در ارتباط با مسئولیت‌هایش در شهرداری نیست. مدیرکل حراست شهرداری تهران گفت: بازداشت عیسی شریفی، معاون سابق شهرداری تهران ارتباطی با مسئولیت نامبرده در سازمان مذکور ندارد. تا به حال پرونده تخلفی از ایشان در حراست شهرداری وجود نداشته و از رسانه ها خواهشمندم مطابق قانون و تا زمان اظهار نظر رسمی مقامات قضایی از گمانه زنی ها خودداری کنند.

ادامه خبر »

تسهیلات مترو تهران ویژه فوتبال ایران و سوریه

به گزارش خبرآنلاین : تسهیلات مترو تهران ویژه فوتبال ایران و سوریه ایسنا نوشت: مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: برای ارائه خدمات مناسب به تماشاگران مسابقه فوتبال تیم های ملی ایران و سوریه ، تمهیداتی در خط ۵ مترو تهران در نظر گرفته شده است. احسان مقدم گفت: سه شنبه (۱۴ شهریور ماه) همزمان با برگزاری دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی، سرویس دهی خط ۵ مترو تهران تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه خط ۵ متروی تهران به دلیل انجام عملیات بهسازی تنها تا ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه پذیرش مسافر دارد، ادامه داد: به دلیل برگزاری مسابقات در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه، ساعت پایانی سرویس دهی در خط ۵ مترو تهران تمدید شد تا تماشاگران این دیدار ملی با خیالی آسوده بتوانند از خدمات مترو تهران استفاده کنند. براساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین …

ادامه خبر »

واکنش هاشمی به درخواست ۳ عضو شورا برای محدود کردن رسانه‌ها

به گزارش خبرآنلاین : واکنش هاشمی به درخواست ۳ عضو شورا برای محدود کردن رسانه‌ها تسنیم نوشت: رئیس شورای شهر تهران در واکنش به درخواست ۳ عضو از شورای شهر تهران برای محدود کردن رسانه‌ها در صحن شورا،گفت: هیچ محدویت برای انعکاس اخبار شورا وجود ندارد. روز گذشته دو تن از اعضاء شورای شهر تهران خواستار برخورد با عکاسان خبری حاضر در صحن شورای شهر تهران شدند. در همین رابطه، سید ابراهیم امینی با انتقاد از برخی تصاویر منتشره در رسانه‌ها از برخی از اعضای شورای شهر گفت: برخی تصاویر منتشره به نوعی غیراخلاقی است و باید در این خصوص تصمیم جدیدی اتخاذ شود. وی اضافه کرد: اعضای هیئت رئیسه شورای شهر باید در رابطه با تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها تصمیم جدیدی اتخاذ کرده تا دیگر شاهد انتشار چنین عکس هایی نباشیم. امینی همچنین انتشار برخی تصاویر در رسانه‌ها را بداخلاقی رسانه ای عنوان کرد و گفت: در جلسه‌ای …

ادامه خبر »

حذف پراید با «راننده مرد» از سرویس مدارس تهران

به گزارش خبرآنلاین : حذف پراید با «راننده مرد» از سرویس مدارس تهران تسنیم نوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش از حذف پراید از سرویس مدارس تهران خبر داد و گفت: فقط بانوانی که در این بخش مشغول به کار هستند از و با توجه به شرایط مالیشان از این موضوع مستثنی هستند. الهام فخاری با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار کرد: این جلسه روز گذشته با حضور اعضاء (کمیسیون محمد جواد حق شناس، حسن خلیل‌آبادی، احمد مسجدجامعی و حجت نظری) برگزار شد. وی گفت: در این جلسه همچنین مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، مجتبی عبدالهی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، سردار مهماندار رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشتند. فخاری در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه گفت: با …

ادامه خبر »

قائم مقام قالیباف؛ روزی که با محاسن وارد شهرداری شد تا روزی که با ریش تراشیده و موهای رنگ کرده،رفت

به گزارش خبرآنلاین : قائم مقام قالیباف؛ روزی که با محاسن وارد شهرداری شد تا روزی که با ریش تراشیده و موهای رنگ کرده،رفت روزنامه شرق گزارشی را در باره قائم مقام بازداشت شده قالیباف منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: خبری که بارها به صورت شایعه و حرف‌وحدیث فراوان درباره عیسی شریفی، «شهردار در سایه» ١٢سال گذشته تهران به گوش می‌رسید و مدیران مدیریت شهری قبلی علاقه‌ای به اعلام رسمی آن نداشتند، بالاخره حدود دو هفته پس از آخرین شایعات، از سوی سخنگوی قوه قضائیه تأیید شد. محسنی‌اژه‌ای روز گذشته اعلام کرد: «اصل دستگیری عیسی شریفی درست است و اتهام ایشان مالی است، از جزئیات خبر ندارم، اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم». همین تأیید از این مرجع رسمی کفایت می‌کند تا با وجود فضای تاریک و پرغباری که عیسی شریفی برای خود در این سال‌ها درست کرده و برایش درست کرده‌اند، تمام شایعاتی که …

ادامه خبر »

حاشیه‌های یک عکس/ تهدید اتحاد شورا با ثبت خمیازه یکی از اعضا!

به گزارش خبرآنلاین : حاشیه‌های یک عکس/ تهدید اتحاد شورا با ثبت خمیازه یکی از اعضا! مهر نوشت: ثبت عکس خمیازه یک عضو شورای شهر تهران و انتشار آن در فضای مجازی سبب دلخوری دو عضو شورای شهر تهران شد. این هفته انتشار عکس خمیازه یکی از اعضای شورای شهر تهران سبب دلخوری وی شد. به اعتقاد این عضو شورا هیات رییسه شورا باید به این موضوع ورود و از نمایندگانی که با رای میلیونی مردم وارد شورا شده اند دفاع کند. مجید فراهانی عضو کمیسیون بودجه نیز در حمایت از این سخنان با بیان اینکه اعضای شورای شهر دو هفته است که کار خود را شروع کرده‌اند و گویا برخی محافل از انسجام و عملکرد شورا ناراحت هستند و به همین دلیل به دنبال شکار لحظه‌ها هستند که در کانال و سایت‌ها منتشر کنند، گفت: من در این رابطه به هاشمی نیز نامه نوشتم و اگر قرار است عکس …

ادامه خبر »

برگزاری جلسه سوگند شهردار تهران در روز سه‌شنبه

به گزارش خبرآنلاین : برگزاری جلسه سوگند شهردار تهران در روز سه‌شنبه مهر نوشت: رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورای شهر تهران گفت: احتمال دارد در صورتی که هماهنگی‌های ریاست شورا به نتیجه برسد روز سه‌شنبه مراسم ادای سوگند شهردار برگزار شود. محمد علیخانی در خصوص زمان برگزاری ادای سوگند توسط شهردار گفت: آقای هاشمی برای هماهنگی های لازم، اواسط شورا صحن را برای مذاکرات ترک کردند و احتمال دارد در صورتی که موضوع خاصی پیش نیاید روز سه شنبه مراسم ادای سوگند انجام شود. وی افزود: متن سوگندنامه مورد پذیرش شهردار تهران است و به زودی این مراسم برگزار می شود.

ادامه خبر »

خزانه‌دار و نمایندگان ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان شهرداری مشخص شدند

به گزارش خبرآنلاین : خزانه‌دار و نمایندگان ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان شهرداری مشخص شدند میزان نوشت: در جلسه شورای شهر تهران، خزانه دار پارلمان پایتخت انتخاب شد. در چهارمین جلسه شورای شهر تهران، سید حسن رسولی به عنوان خزانه دار شورای شهر انتخاب شد. با رای گیری صورت گرفته، وی با کسب ۲۱ رای سمت خزانه دار را برعهده گرفت. وی در جلسات هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز باید حضور پیدا کند. همچنین شهربانو امانی و مجید فراهانی هر کدام با ۲۰ رای اعضای شورای شهر تهران، به عنوان نمایندگان نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان شهرداری انتخاب شدند. احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر درباره نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان شهرداری با بیان اینکه دستورالعمل موجود نیاز به بازنگری دارد، گفت: برخی موضوعات سفرهای خارجی با فعالیت های شهری تطابق نداشته یا عنوان های مبهم دارند که باید توجه جدی به آنها شود. ۴۲۲۳۵

ادامه خبر »