پنجشنبه , جولای 20 2017
خانه / اخبار قضایی

اخبار قضایی

‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود

به گزارش ایرنا : ‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود ‎به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، دادگاه اعضای سابق جبهه منحله مشارکت که قرار بود ١٧ آبان سال ٩۵ برگزار شود به ‎دلیل درخواست استمهال متهمان و وکلای مدافع آنان برای مطالعه کامل پرونده به تعویق افتاد …

ادامه خبر »

‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود

به گزارش ایرنا : ‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود ‎به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، دادگاه اعضای سابق جبهه منحله مشارکت که قرار بود ١٧ آبان سال ٩۵ برگزار شود به ‎دلیل درخواست استمهال متهمان و وکلای مدافع آنان برای مطالعه کامل پرونده به تعویق افتاد …

ادامه خبر »

‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود

به گزارش ایرنا : ‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود ‎به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، دادگاه اعضای سابق جبهه منحله مشارکت که قرار بود ١٧ آبان سال ٩۵ برگزار شود به ‎دلیل درخواست استمهال متهمان و وکلای مدافع آنان برای مطالعه کامل پرونده به تعویق افتاد …

ادامه خبر »

‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود

به گزارش ایرنا : ‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود ‎به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، دادگاه اعضای سابق جبهه منحله مشارکت که قرار بود ١٧ آبان سال ٩۵ برگزار شود به ‎دلیل درخواست استمهال متهمان و وکلای مدافع آنان برای مطالعه کامل پرونده به تعویق افتاد …

ادامه خبر »

‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود

به گزارش ایرنا : ‎لایحه دفاعیه ظرف ١٠ روز آینده تقدیم دادگاه می شود ‎به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، دادگاه اعضای سابق جبهه منحله مشارکت که قرار بود ١٧ آبان سال ٩۵ برگزار شود به ‎دلیل درخواست استمهال متهمان و وکلای مدافع آنان برای مطالعه کامل پرونده به تعویق افتاد …

ادامه خبر »

جای خالی بابک زنجانی و جعبه سیاه نفتی در جلسه امروز دادگاه

به گزارش ایرنا : جای خالی بابک زنجانی و جعبه سیاه نفتی در جلسه امروز دادگاه به گزارش روز شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، محاکمه سه متهم اصلی پرونده نفتی مهرماه سال ۹۵ آغاز شد و تا ۲۵ جلسه ادامه یافت. قاضی صلواتی پس از ۲۵ جلسه دادگاه، قرائت کیفرخواست و …

ادامه خبر »

جای خالی بابک زنجانی و جعبه سیاه نفتی در جلسه امروز دادگاه

به گزارش ایرنا : جای خالی بابک زنجانی و جعبه سیاه نفتی در جلسه امروز دادگاه به گزارش روز شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، محاکمه سه متهم اصلی پرونده نفتی مهرماه سال ۹۵ آغاز شد و تا ۲۵ جلسه ادامه یافت. قاضی صلواتی پس از ۲۵ جلسه دادگاه، قرائت کیفرخواست و …

ادامه خبر »

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه نیامد

به گزارش خبرآنلاین : جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه نیامد مهر نوشت: گمانه زنی ها برای حضور متهم تازه دستگیر شده پرونده بابک زنجانی در دادگاه امروز مطرح بود اما وی در دادگاه حضور نیافت. گمانه زنی ها برای حضور زیبا حالت منفرد متهم تازه دستگیر شده پرونده …

ادامه خبر »

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه نیامد

به گزارش خبرآنلاین : جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه نیامد مهر نوشت: گمانه زنی ها برای حضور متهم تازه دستگیر شده پرونده بابک زنجانی در دادگاه امروز مطرح بود اما وی در دادگاه حضور نیافت. گمانه زنی ها برای حضور زیبا حالت منفرد متهم تازه دستگیر شده پرونده …

ادامه خبر »

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه نیامد

به گزارش خبرآنلاین : جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه نیامد مهر نوشت: گمانه زنی ها برای حضور متهم تازه دستگیر شده پرونده بابک زنجانی در دادگاه امروز مطرح بود اما وی در دادگاه حضور نیافت. گمانه زنی ها برای حضور زیبا حالت منفرد متهم تازه دستگیر شده پرونده …

ادامه خبر »

قاضی مقیسه: تقاضای استمهال معنا ندارد/شما باندی هستید که در غارت بیت المال نقش بزرگی داشتید

به گزارش ایرنا : قاضی مقیسه: تقاضای استمهال معنا ندارد/شما باندی هستید که در غارت بیت المال نقش بزرگی داشتید به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی محمد مقیسه روز شنبه در نخستین جلسه دادگاه علنی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در مرحله تجدیدنظر که در شعبه ۲۸ دادگاه …

ادامه خبر »

قاضی مقیسه: تقاضای استمهال معنا ندارد/شما باندی هستید که در غارت بیت المال نقش بزرگی داشتید

به گزارش ایرنا : قاضی مقیسه: تقاضای استمهال معنا ندارد/شما باندی هستید که در غارت بیت المال نقش بزرگی داشتید به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی محمد مقیسه روز شنبه در نخستین جلسه دادگاه علنی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در مرحله تجدیدنظر که در شعبه ۲۸ دادگاه …

ادامه خبر »

قاضی مقیسه: تقاضای استمهال معنا ندارد/شما باندی هستید که در غارت بیت المال نقش بزرگی داشتید

به گزارش ایرنا : قاضی مقیسه: تقاضای استمهال معنا ندارد/شما باندی هستید که در غارت بیت المال نقش بزرگی داشتید به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی محمد مقیسه روز شنبه در نخستین جلسه دادگاه علنی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در مرحله تجدیدنظر که در شعبه ۲۸ دادگاه …

ادامه خبر »

معاون قوه قضاییه: از منابع انسانی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکنیم

به گزارش ایرنا : معاون قوه قضاییه: از منابع انسانی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکنیم به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام علیرضا امینی روز شنبه در نشست معاونین منابع انسانی دادگستری های کل سراسر کشور در هتل همای تهران افزود: نگاه نرم افزاری به …

ادامه خبر »

معاون قوه قضاییه: از منابع انسانی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکنیم

به گزارش ایرنا : معاون قوه قضاییه: از منابع انسانی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکنیم به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام علیرضا امینی روز شنبه در نشست معاونین منابع انسانی دادگستری های کل سراسر کشور در هتل همای تهران افزود: نگاه نرم افزاری به …

ادامه خبر »

معاون قوه قضاییه: از منابع انسانی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکنیم

به گزارش ایرنا : معاون قوه قضاییه: از منابع انسانی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکنیم به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام علیرضا امینی روز شنبه در نشست معاونین منابع انسانی دادگستری های کل سراسر کشور در هتل همای تهران افزود: نگاه نرم افزاری به …

ادامه خبر »

پایان نخستین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی/متهم ردیف سوم از خود دفاع کرد

به گزارش ایرنا : پایان نخستین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی/متهم ردیف سوم از خود دفاع کرد به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، در نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده که صبح امروز شنبه به صورت علنی در شعبه …

ادامه خبر »

روزنامه جوان: تظلم‌خواهی از طریق قوه قضاییه باید اورژانسی و آنلاین باشد

به گزارش خبرآنلاین : روزنامه جوان: تظلم‌خواهی از طریق قوه قضاییه باید اورژانسی و آنلاین باشد روزنامه جوان نوست: قوه قضائیه یکی از موانع جدی براندازی در ۳۸ سال گذشته و خصوصاً در ۲۰ سال اخیر بوده است. بی‌اعتبارسازی آن به همراه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای …

ادامه خبر »

روزنامه جوان: تظلم‌خواهی از طریق قوه قضاییه باید اورژانسی و آنلاین باشد

به گزارش خبرآنلاین : روزنامه جوان: تظلم‌خواهی از طریق قوه قضاییه باید اورژانسی و آنلاین باشد روزنامه جوان نوست: قوه قضائیه یکی از موانع جدی براندازی در ۳۸ سال گذشته و خصوصاً در ۲۰ سال اخیر بوده است. بی‌اعتبارسازی آن به همراه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای …

ادامه خبر »

برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرآنلاین : برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی ایرنا نوشت: نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر دو متهم ردیف دوم و سوم پرونده نفتی دقایقی پیش به صورت علنی آغاز شد. نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس …

ادامه خبر »

بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده*

به گزارش ایرنا : بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده* گفتمان حقوق شهروندی که در ذات تعالیم و آموزه های دینی ریشه دارد با انقلاب اسلامی حیاتی نو یافته است و انقلاب اسلامی ظرفیت هایی در خود دارد که در صورت تحقق آنها زمینه استقرار …

ادامه خبر »

بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده*

به گزارش ایرنا : بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده* گفتمان حقوق شهروندی که در ذات تعالیم و آموزه های دینی ریشه دارد با انقلاب اسلامی حیاتی نو یافته است و انقلاب اسلامی ظرفیت هایی در خود دارد که در صورت تحقق آنها زمینه استقرار …

ادامه خبر »

بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده*

به گزارش ایرنا : بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده* گفتمان حقوق شهروندی که در ذات تعالیم و آموزه های دینی ریشه دارد با انقلاب اسلامی حیاتی نو یافته است و انقلاب اسلامی ظرفیت هایی در خود دارد که در صورت تحقق آنها زمینه استقرار …

ادامه خبر »

بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده*

به گزارش ایرنا : بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده* گفتمان حقوق شهروندی که در ذات تعالیم و آموزه های دینی ریشه دارد با انقلاب اسلامی حیاتی نو یافته است و انقلاب اسلامی ظرفیت هایی در خود دارد که در صورت تحقق آنها زمینه استقرار …

ادامه خبر »

بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده*

به گزارش ایرنا : بایسته های تحقق حقوق شهروندی در دولت دوازدهم- الهام امین زاده* گفتمان حقوق شهروندی که در ذات تعالیم و آموزه های دینی ریشه دارد با انقلاب اسلامی حیاتی نو یافته است و انقلاب اسلامی ظرفیت هایی در خود دارد که در صورت تحقق آنها زمینه استقرار …

ادامه خبر »

دادگاه تجدید نظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی آغاز شد

به گزارش ایرنا : دادگاه تجدید نظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی آغاز شد به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده صبح شنبه به صورت علنی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد …

ادامه خبر »

مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی برای فروش نفت /آیا به تخلف او رسیدگی می شود؟

به گزارش خبرآنلاین : مجوز احمدی‌نژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی برای فروش نفت /آیا به تخلف او رسیدگی می شود؟ اعتماد نوشت:«مجوز فروش نفت توسط نیروی انتظامی را رییس‌جمهور وقت به وزارت نفت داده بود.» این را غلامرضا حیدری، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به …

ادامه خبر »

بهمن کشاورز:داخل خودرو حریم خصوصی است ، مگر در موارد خاص

به گزارش خبرآنلاین : بهمن کشاورز:داخل خودرو حریم خصوصی است ، مگر در موارد خاص بهمن کشاورز حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: این سوال که” آیا محیط خودروها حریم خصوصی سرنشینان محسوب می‌شود یا خیر؟” هرازچندگاهی مطرح می‌شود و به دنبال آن، ناچار بحث‌های زیادی نیز عنوان می‌شود. ١- در …

ادامه خبر »

دادستانی کل کشور: به جای القای عدم اطلاع کافی ناظرین، آمارهای دقیق را در اختیار مردم قرار دهید

به گزارش خبرآنلاین : دادستانی کل کشور: به جای القای عدم اطلاع کافی ناظرین، آمارهای دقیق را در اختیار مردم قرار دهید روابط عمومی دادستانی کل کشور در پی جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سخنان دادستان کل کشور در جمع فرماندهان پلیس آگاهی به موارد مطرح …

ادامه خبر »

۱۳۶ نفر از اتباع بیگانه از ۲۷ کشور در اوین هستند

به گزارش خبرآنلاین : ۱۳۶ نفر از اتباع بیگانه از ۲۷ کشور در اوین هستند ایسنا نوشت: مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: اتباع بیگانه از ۲۷ کشور و ملیت با فراوانی جرائم مواد مخدر و مجموعاً به تعداد ۱۳۶ نفر در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. مصطفی محبی …

ادامه خبر »

آنچه در بازدید سفرای مقیم تهران از زندان اوین گذشت/ اوین شرایط و امکانات تربیتی و اصلاحی خوبی دارد

به گزارش خبرآنلاین : آنچه در بازدید سفرای مقیم تهران از زندان اوین گذشت/ اوین شرایط و امکانات تربیتی و اصلاحی خوبی دارد میزان نوشت: زندان اوین، معروف ترین ندامتگاه ایران میزبان بیش از ۴۵ سفیر خارجی مقیم تهران شد و سفرا از نزدیک با این زندان آشنا شدند. زندان …

ادامه خبر »

جوابیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به اظهارات دادستان کل کشور

به گزارش ایرنا : جوابیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به اظهارات دادستان کل کشور به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جوابیه آمده است: پیرو اظهارات در جمع رئیسان پلیس آگاهی کشور، در ۱۴ تیر ماه جاری که …

ادامه خبر »

آموزش قضایی برای پلیس بسیار مهم است/مراقب باشیم آبروی کسی را نبریم

به گزارش ایرنا : آموزش قضایی برای پلیس بسیار مهم است/مراقب باشیم آبروی کسی را نبریم به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در گردهمایی روسای پلیس آگاهی در محل ناجا اظهار کرد: در دستگاه قضایی ، کسی که رشته حقوق خوانده و دوره کارآموزی را یکسال …

ادامه خبر »

نامه به رییس قوه قضاییه درباره ۲ محکوم به قصاص نفس

به گزارش خبرآنلاین : نامه به رییس قوه قضاییه درباره ۲ محکوم به قصاص نفس ایسنا نوشت: یک وکیل دادگستری و عضو پویش مردمی تامین دیه پرونده دو نفر از محکومان به قصاص نفس در مشهد در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار تعویق اجرای حکم و اعطای مهلت مناسب …

ادامه خبر »

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: حذف مجازات اعدام جرائم مواد مخدر مفید نیست

به گزارش ایرنا : رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: حذف مجازات اعدام جرائم مواد مخدر مفید نیست سردار محمد مسعود زاهدیان روز چهارشنبه در ‘همایش صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر’ در مشهد اولویت نخست در برخورد با آسیبهای اجتماعی را مبارزه با مواد مخدر ذکر …

ادامه خبر »

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: حذف مجازات اعدام جرائم مواد مخدر مفید نیست

به گزارش ایرنا : رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: حذف مجازات اعدام جرائم مواد مخدر مفید نیست سردار محمد مسعود زاهدیان روز چهارشنبه در ‘همایش صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر’ در مشهد اولویت نخست در برخورد با آسیبهای اجتماعی را مبارزه با مواد مخدر ذکر …

ادامه خبر »

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: حذف مجازات اعدام جرائم مواد مخدر مفید نیست

به گزارش ایرنا : رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: حذف مجازات اعدام جرائم مواد مخدر مفید نیست سردار محمد مسعود زاهدیان روز چهارشنبه در ‘همایش صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر’ در مشهد اولویت نخست در برخورد با آسیبهای اجتماعی را مبارزه با مواد مخدر ذکر …

ادامه خبر »

پورمحمدی: روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات تشدید شده است

به گزارش ایرنا : پورمحمدی: روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات تشدید شده است به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: البته هدف گذاری برای کاهش قاچاق در سال ۹۶ تا هشت میلیارد دلار انجام شده است.پورمحمدی …

ادامه خبر »

پورمحمدی: روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات تشدید شده است

به گزارش ایرنا : پورمحمدی: روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات تشدید شده است به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: البته هدف گذاری برای کاهش قاچاق در سال ۹۶ تا هشت میلیارد دلار انجام شده است.پورمحمدی …

ادامه خبر »

پورمحمدی: روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات تشدید شده است

به گزارش ایرنا : پورمحمدی: روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات تشدید شده است به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: البته هدف گذاری برای کاهش قاچاق در سال ۹۶ تا هشت میلیارد دلار انجام شده است.پورمحمدی …

ادامه خبر »