پنجشنبه , جولای 20 2017
خانه / اخبار موسیقی

اخبار موسیقی

آلبوم «چهار فصل» با صدای «کیان فلاحی» منتشر می شود

به گزارش موسیقی‌ما : آلبوم «چهار فصل» با صدای «کیان فلاحی» منتشر می شود انتشار نخستین تک آهنگ یک شاعر موسیقی ما – نخستین تک آهنگ کیان فلاحی به زودی و پس از اخذ تمام مجوزهای لازم منتشر خواهد شد. به گزارش «موسیقی ما»، کیان فلاحی خواننده و شاعر جوانی …

ادامه خبر »

آلبوم «چهار فصل» با صدای «کیان فلاحی» منتشر می شود

به گزارش موسیقی‌ما : آلبوم «چهار فصل» با صدای «کیان فلاحی» منتشر می شود انتشار نخستین تک آهنگ یک شاعر موسیقی ما – نخستین تک آهنگ کیان فلاحی به زودی و پس از اخذ تمام مجوزهای لازم منتشر خواهد شد. به گزارش «موسیقی ما»، کیان فلاحی خواننده و شاعر جوانی …

ادامه خبر »

آلبوم «چهار فصل» با صدای «کیان فلاحی» منتشر می شود

به گزارش موسیقی‌ما : آلبوم «چهار فصل» با صدای «کیان فلاحی» منتشر می شود انتشار نخستین تک آهنگ یک شاعر موسیقی ما – نخستین تک آهنگ کیان فلاحی به زودی و پس از اخذ تمام مجوزهای لازم منتشر خواهد شد. به گزارش «موسیقی ما»، کیان فلاحی خواننده و شاعر جوانی …

ادامه خبر »

دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر تئاتر

به گزارش موسیقی‌ما : دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر تئاتر از سوی «علی قسمت لالایُف» رئیس تئاتر دولتی آذربایجان صورت گرفت موسیقی ما – بردیا کیارس، نوازنده ویلن و رهبر ارکستر، رهبر مهمان ارکستر تئاتر دولتی آذربایجان می شود. این دعوت از سوی «علی قسمت …

ادامه خبر »

دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر تئاتر

به گزارش موسیقی‌ما : دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر تئاتر از سوی «علی قسمت لالایُف» رئیس تئاتر دولتی آذربایجان صورت گرفت موسیقی ما – بردیا کیارس، نوازنده ویلن و رهبر ارکستر، رهبر مهمان ارکستر تئاتر دولتی آذربایجان می شود. این دعوت از سوی «علی قسمت …

ادامه خبر »

دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر تئاتر

به گزارش موسیقی‌ما : دعوت جمهوری آذربایجان از بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر تئاتر از سوی «علی قسمت لالایُف» رئیس تئاتر دولتی آذربایجان صورت گرفت موسیقی ما – بردیا کیارس، نوازنده ویلن و رهبر ارکستر، رهبر مهمان ارکستر تئاتر دولتی آذربایجان می شود. این دعوت از سوی «علی قسمت …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : اولین کنسرت «امیرعباس گلاب» ۹ و ۱۰ مرداد برگزار می‌شود خواننده سریال «ستایش» هم به عرصه موسیقی رسمی وارد شد موسیقی ما – امیرعباس گلاب برای اولین بار روی صحنه می رود. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ روزهای نهم و دهم مرداد و طی چهار سانس …

ادامه خبر »

پروژه «سی» برای دو شب دیگر تمدید شد

به گزارش موسیقی‌ما : پروژه «سی» برای دو شب دیگر تمدید شد با استقبال مخاطبین از این کنسرت-نمایش موسیقی ما – کنسرت-نمایش «سی» با حضور «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» برای روزهای ۲۰ و ۲۲ مرداد ماه تمدید شد. این پروژه از پانزدهم مرداد در مجموعه‌ فرهنگی و هنری سعدآباد روی …

ادامه خبر »

پروژه «سی» برای دو شب دیگر تمدید شد

به گزارش موسیقی‌ما : پروژه «سی» برای دو شب دیگر تمدید شد با استقبال مخاطبین از این کنسرت-نمایش موسیقی ما – کنسرت-نمایش «سی» با حضور «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» برای روزهای ۲۰ و ۲۲ مرداد ماه تمدید شد. این پروژه از پانزدهم مرداد در مجموعه‌ فرهنگی و هنری سعدآباد روی …

ادامه خبر »

جهانبخش مظفری: حضور گروه های هنری دنیا در ایران نشان از امنیت بالای کشورمان دارد

به گزارش موسیقی‌ما : جهانبخش مظفری: حضور گروه های هنری دنیا در ایران نشان از امنیت بالای کشورمان دارد در دیدار سفیر ایران در ایتالیا با اعضای ارکستر سمفونیک تهران عنوان شد موسیقی‌ما – جهانبخش مظفری، سفیر ایران در ایتالیا، با اشاره به همکاری مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر …

ادامه خبر »

شعر باید دیده شود نه شاعر

به گزارش موسیقی‌ما : شعر باید دیده شود نه شاعر در هشتیمن محفل شعر «قرار» مطرح شد موسیقی ما – هشتمین محفل شعر «قرار» با حضور مرتضی امیری اسفندقه برگزار شد. هشتمین محفل شاعرانه قرار با حضور مرتضی امیری اسفندقه، فضه سادات حسینی و حسین صیامی در محل باشگاه خبرنگاران …

ادامه خبر »

شعر باید دیده شود نه شاعر

به گزارش موسیقی‌ما : شعر باید دیده شود نه شاعر در هشتیمن محفل شعر «قرار» مطرح شد موسیقی ما – هشتمین محفل شعر «قرار» با حضور مرتضی امیری اسفندقه برگزار شد. هشتمین محفل شاعرانه قرار با حضور مرتضی امیری اسفندقه، فضه سادات حسینی و حسین صیامی در محل باشگاه خبرنگاران …

ادامه خبر »

شب شهاب مظفری و هوادارانش

به گزارش موسیقی‌ما : شب شهاب مظفری و هوادارانش چهار سانس کنسرت خواننده «عکس قدیمی» برگزار شد موسیقی ما – «شهاب مظفری» برای نخستین بار در تهران روی  صحنه رفت. اجرای زنده این هنرمند جوان طی شب‌های ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۶ و هر شب دو سانس، به همت موسسه …

ادامه خبر »

شب شهاب مظفری و هوادارانش

به گزارش موسیقی‌ما : شب شهاب مظفری و هوادارانش چهار سانس کنسرت خواننده «عکس قدیمی» برگزار شد موسیقی ما – «شهاب مظفری» برای نخستین بار در تهران روی  صحنه رفت. اجرای زنده این هنرمند جوان طی شب‌های ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۶ و هر شب دو سانس، به همت موسسه …

ادامه خبر »

شب شهاب مظفری و هوادارانش

به گزارش موسیقی‌ما : شب شهاب مظفری و هوادارانش چهار سانس کنسرت خواننده «عکس قدیمی» برگزار شد موسیقی ما – «شهاب مظفری» برای نخستین بار در تهران روی  صحنه رفت. اجرای زنده این هنرمند جوان طی شب‌های ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۶ و هر شب دو سانس، به همت موسسه …

ادامه خبر »

با همایون رحیمیان از ساخت‌ مارش های جنگی تا آهنگسازی برای موسیقی پاپ

به گزارش موسیقی‌ما : با همایون رحیمیان از ساخت‌ مارش های جنگی تا آهنگسازی برای موسیقی پاپ گفت و گوی موسیقی ما با آهنگساز و نوازنده سرشناش ارکسترهای سمفونیک موسیقی ما – همایون رحیمیان، سال‌هاست که به فعالیت‌های موسیقی‌اش ادامه می‌دهد. از ده سالگی تا حالا. خب همین هم کافی …

ادامه خبر »

با همایون رحیمیان از ساخت‌ مارش های جنگی تا آهنگسازی برای موسیقی پاپ

به گزارش موسیقی‌ما : با همایون رحیمیان از ساخت‌ مارش های جنگی تا آهنگسازی برای موسیقی پاپ گفت و گوی موسیقی ما با آهنگساز و نوازنده سرشناش ارکسترهای سمفونیک موسیقی ما – همایون رحیمیان، سال‌هاست که به فعالیت‌های موسیقی‌اش ادامه می‌دهد. از ده سالگی تا حالا. خب همین هم کافی …

ادامه خبر »

چکناواریان: نمایش «مفیستو» هارمونی بزرگی است

به گزارش ایرنا : چکناواریان: نمایش «مفیستو» هارمونی بزرگی است به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی نمایش «مفیستو»، لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر و از چهره های شاخص فرهنگی پس از تماشای نمایش مفیستو به کارگردانی مسعود دلخواه با بیان اینکه این نمایش یک هارمونی بزرگ است …

ادامه خبر »

نشست پژوهشی مردم شناسی و موسیقی برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : نشست پژوهشی مردم شناسی و موسیقی برگزار می‌شود ۱۹ تیر و در فرهنگ‌سرای ارسباران موسیقی ما – نشست پژوهشی موسیقی ایران با عنوان «مردم‌شناسى و موسیقی» دوشنبه ۱۹ تیر در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. باشگاه موسیقی ارسباران در امتداد برگزاری جلسات پژوهشی و نقد و بررسی موسیقی؛ …

ادامه خبر »

نشست پژوهشی مردم شناسی و موسیقی برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : نشست پژوهشی مردم شناسی و موسیقی برگزار می‌شود ۱۹ تیر و در فرهنگ‌سرای ارسباران موسیقی ما – نشست پژوهشی موسیقی ایران با عنوان «مردم‌شناسى و موسیقی» دوشنبه ۱۹ تیر در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. باشگاه موسیقی ارسباران در امتداد برگزاری جلسات پژوهشی و نقد و بررسی موسیقی؛ …

ادامه خبر »

شب ریتمیک «روزبه نعمت‌اللهی» در برج میلاد تهران

به گزارش موسیقی‌ما : شب ریتمیک «روزبه نعمت‌اللهی» در برج میلاد تهران اولین اجرای زنده این خواننده در سال ۹۶ برگزار شد موسیقی ما – شامگاه چهاردهم تیرماه «روزبه نعمت‌اللهی» پس از حدود یک سال در تهران روی صحنه رفت. او در برج میلاد پایتخت و به همت شرکت «ترانه …

ادامه خبر »