دوشنبه , سپتامبر 25 2017
خانه / اخبار موسیقی (صفحه 20)

اخبار موسیقی

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد

به گزارش موسیقی‌ما : بلیت‌فروشی «تار و دیوار» پیمان خازنی آغاز شد برای اجرای ۲۳ تیر در تالار رودکی موسیقی ما – بلیت‌فروشی پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موسوی و آهنگسازی پیمان خازنی در سایت ایران تئاتر آغاز شد. این پرفورمنس در بیست و سومین روز تیر ۱۳۹۶ در تالار رودکی اجرا می‌شود. خازنی در مورد عنوان این پرفورمنس گفته است: «تار و دیوار یک برخود استعاری است با جهان پیرامونمان و اعتراضی به محدودیت‌ها و مصنوعیت‌هایی که ما برای هنر خود به وجود می‌آوریم. در واقع «تار و دیوار» ادامه‌ی نگاه من به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری است.» رضا موسوی (کارگردان)، نگین شکیبا، ساناز رییسى، على کوزه‌گر (عوامل تیم کارگردانی)، هلیا محمد ولی (نوازنده ویلن) کورش کشاورز (نوازنده ویلنسل) ارغوان منتظری (نوازنده فلوت)، پریسا دلفانی (نوازنده سوپرانو) امیرحسین محمدخانی (نوازنده ابوا)، پیام سوری (نوازنده پیانو)، شایان یزدی‌زاده (نوازنده سازهای کوبه‌ای)، پیمان خازنی (نوازنده تار)، سیاوش …

ادامه خبر »

صدای جادویی این دختر خاص ایرانی، ستاره پرطرفدار موزیک را شگفت زده کرد/بهنام بانی قشنگ ترین روز زندگی اسماء دختر نابینا اما هنرمند بگوسیب را رقم زد/قسمت نوزدهم

به گزارش تی وی پلاس : صدای جادویی این دختر خاص ایرانی، ستاره پرطرفدار موزیک را شگفت زده کرد/بهنام بانی قشنگ ترین روز زندگی اسماء دختر نابینا اما هنرمند بگوسیب را رقم زد/قسمت نوزدهم

ادامه خبر »

صدای جادویی این دختر خاص ایرانی، ستاره پرطرفدار موزیک را شگفت زده کرد/بهنام بانی قشنگ ترین روز زندگی اسماء دختر نابینا اما هنرمند بگوسیب را رقم زد/قسمت نوزدهم

به گزارش تی وی پلاس : صدای جادویی این دختر خاص ایرانی، ستاره پرطرفدار موزیک را شگفت زده کرد/بهنام بانی قشنگ ترین روز زندگی اسماء دختر نابینا اما هنرمند بگوسیب را رقم زد/قسمت نوزدهم

ادامه خبر »

صدای جادویی این دختر خاص ایرانی، ستاره پرطرفدار موزیک را شگفت زده کرد/بهنام بانی قشنگ ترین روز زندگی اسماء دختر نابینا اما هنرمند بگوسیب را رقم زد/قسمت نوزدهم

به گزارش تی وی پلاس : صدای جادویی این دختر خاص ایرانی، ستاره پرطرفدار موزیک را شگفت زده کرد/بهنام بانی قشنگ ترین روز زندگی اسماء دختر نابینا اما هنرمند بگوسیب را رقم زد/قسمت نوزدهم

ادامه خبر »

معاون هنری وزارت ارشاد: موسیقی نواحی موسیقی ریشه دار ایران اسلامی است

به گزارش ایرنا : معاون هنری وزارت ارشاد: موسیقی نواحی موسیقی ریشه دار ایران اسلامی است به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، علی مرادخانی در پیامی به دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اشاره به آیه شریفه «و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا» افزود: فرهنگ و هنر از شاخص‌ترین وجوه تشخیص، تمایز و معرّف اعتبار و هویت اقوام و ملل است…. به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، علی مرادخانی در پیامی به دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اشاره به آیه شریفه «و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا» افزود: فرهنگ و هنر از شاخص‌ترین وجوه تشخیص، تمایز و معرّف اعتبار و هویت اقوام و ملل است. در این پیام که روز شنبه منتشر شد وی اظهار داشت: در جهان فعلی که جریان حاکم بین‌المللی درصدد حذف یا هضم خرده فرهنگ‌ها در فرهنگ غالب و مترصد سلطه فرهنگی نظام واحد جهانی است، حفظ میراث گرانقدر فرهنگی و هنری و توجه به سنت‌ها و …

ادامه خبر »

نمایشگاه عکس اساتید موسیقی ایران در ۲۵ استان برگزار می‌شود

به گزارش ایرنا : نمایشگاه عکس اساتید موسیقی ایران در ۲۵ استان برگزار می‌شود به گزارش ایرنا از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، فروغ بهمن‌پور روزنامه‌نگار و پژوهشگر موسیقی ایرانی در مورد علت جمع‌آوری مجموعه عکس‌های هنرمندان موسیقی گفت: جمع‏آوری این عکس‏ها و اسناد صرفاً به دلیل علاقه‌ شخصی به موسیقی ایرانی و از… به گزارش ایرنا از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، فروغ بهمن‌پور روزنامه‌نگار و پژوهشگر موسیقی ایرانی در مورد علت جمع‌آوری مجموعه عکس‌های هنرمندان موسیقی گفت: جمع‏آوری این عکس‏ها و اسناد صرفاً به دلیل علاقه‌ شخصی به موسیقی ایرانی و از سال‌ها قبل صورت گرفته است و به نیت تبدیل به یک مجموعه یا چاپ کتاب نبوده است. وی اظهار داشت: این عکس‏ها طی پیگیری‏های مستمر در سال‏های گذشته و آشنایی و ارتباط با اساتید بزرگی همچون کسایی، تجویدی، یاحقی، شهناز گردآوری شده است و اکنون با حمایت بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و شعب استانی …

ادامه خبر »

اردوان کامکار: با هوچی‌گری نمی‌شود به جایی رسید

به گزارش موسیقی‌ما : اردوان کامکار: با هوچی‌گری نمی‌شود به جایی رسید گفت‌وگو با آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور و خالق موسیقی متن «سنتوری» موسیقی ما – «اردوان کامکار» به تازگی آموزشگاه موسیقی تأسیس کرده که خودش و برادرانش و تعدادی از برترین استادان موسیقی در آن حضور دارند. «اردوان کامکار» به زودی کنسرت برگزار می‌کند. «اردوان کامکار» مدتی است که مسترکلاس‌هایش را آغاز کرده است. اینها می‌تواند جملاتی خبری باشد. از همان خبرهایی که روزانه، ده‌ها نمونه‌اش در سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف از هنرمندان متفاوت منتشر می‌شود. اما اینها خبرهای ساده‌ای نیست به روال آنچه هر روز منتشر می‌شود. اینها بیان‌گر حضور دوباره هنرمندی است که پاساژهای سریع و درهم‌تنیده و ریتم‌ها و مضراب‌های پیچیده‌اش، سبکی نوین در سنتورنوازی به وجود آورد که به نام «شیوه سنتورنوازی معاصر»‌ شناخته می‌شود و در این سال‌ها البته کم‌کارتر از گذشته بوده است. بخشی به خاطر بیماری‌ای که همچنان می‌توان به شکل یک …

ادامه خبر »

کارگاه روش تدریس پیانو برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : کارگاه روش تدریس پیانو برگزار می‌شود توسط دکتر پویان آزاده موسیقی ما – دومین کارگاه روش تدریس پیانو (پداگوژی پیانو) توسط دکتر «پویان آزاده» دوم تیر ماه در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود. این برنامه نخستین سمینار پیانو در موضوع روش تدریس پیانو است و همراه با توضیحات مربوط به نحوه آموزش ساز پیانو قطعاتی برای نمونه با ساز پیانو اجرا می‌شود. «پویان آزاده» دارای دکترای آموزش پیانو از دانشگاه مارتین لوتر آلمان،عضو هیت علمی دانشگاه هنر و موسس نخستین مرکز تخصصی پیانو انستیتوی پیانو پویان است. شرکت‌کنندگان برای ثبت نام تا تاریخ  چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه مدارک خود از جمله کپی کارت ملی و یک قطعه عکس را به خانه موسیقی واقع در خیابان فاطمی غربی، نرسیده به خیابان جمالزاده، پلاک ۲۷۰ تحویل دهند. ثبت نام برای اعضای خانه موسیقی با ارائه کارت عضویت با تخفیف ویژه همراه است، همچنین برای شرکت کنندگان از …

ادامه خبر »

علی لهراسبی: همه چیز مرتب است

به گزارش موسیقی‌ما : علی لهراسبی: همه چیز مرتب است یک روز در تمرین ارکستر خواننده «فاصله‌ها» موسیقی‌ما – خواننده «فاصله‌ها» در حالی ۵ تیر در تهران و برج میلاد روی صحنه خواهد رفت یک تیم تصویربرداری قوی برای پوشش این کنسرت با گروه آغاز به همکاری کرده‌اند. به گزارش «موسیقی‌ما»، علی لهراسبی ۵ تیر در برج میلاد به اجرای برنامه خواهد پرداخت و بنا به گفته «زایا سلیمان» مدیر برنامه‌های لهراسبی در این کنسرت اتفاقات جالب تصویری نیز برنامه ریزی شده است. آخرین مراحل تمرین ارکستر لهراسبی عصر روز گذشته در استودیو فراز با حضور ارکستر کامل برگزار شد و کل قطعاتی که قرار است در اجرای روز ۵ تیر اجرا شوند، چند باری به صورت کامل اجرا شد. اجرای ریمکس قطعات پرخاطره لهراسبی از جمله موارد جالب توجه تمرین این خواننده بود که ظاهرا برنامه ریزی های خاصی را برای کنسرتش در نظر گرفته است. لهراسبی درباره اجرای …

ادامه خبر »

علی قمصری «اتاق‌ها» را به برج آزادی می‌برد

به گزارش موسیقی‌ما : علی قمصری «اتاق‌ها» را به برج آزادی می‌برد تورکنسرت های علی قمصری در ایران موسیقی ما – تور کنسرت های «علی قمصری»، آهنگساز و نوازنده شناخته شده موسیقی کشورمان، از هفته دوم تیر ماه آغاز می شود.به گزارش«موسیقی ما»، تور کنسرت هاى بى کلام «على قمصرى» که تاکنون تجربه هاى موفقى را در بسیارى از شهرها داشته است، در ادامه ى مسیر، از هشتم و نهم تیرماه در شهرهای کرج و یزد آغاز شده و در شهرهای دیگر کشور ادامه خواهد یافت. این آهنگساز و نوازنده، پس از اجرا در دو شهر کرج و یزد، طی تاریخهای ۱۵ و ۲۲ تیر ماه، در تبریز و اصفهان نیز بروی صحنه می رود. اما سرنوشت سلسله اجراهای قمصری به این تاریخ ها محدود نشده و او پس از آن در١٣ و ١۴ مرداد ماه ، «اتاق ها» را در «برج آزادى تهران»، روى صحنه خواهد برد. در این …

ادامه خبر »

آلبوم «وای از این دنیا» با صدای «مرتضی فتاحی» منتشر می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : آلبوم «وای از این دنیا» با صدای «مرتضی فتاحی» منتشر می‌شود ۱۰ تیر از سوی موسسه «آوای مهر میهن» موسیقی ما – آلبوم «وای از این دنیا» به خوانندگی «مرتضی فتاحی» به زودی روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد. این آلبوم ۹ قطعه دارد و ۱۰ تیر ۱۳۹۶ به همت موسسه «آوای مهر میهن» منتشر می‌شود. به گفته «کیارش حسن‌زاده» مدیر شرکت «آوای مهر میهن»، از نکات قابل توجه این آلبوم می‌توان به حضور «میلاد ترابی» به عنوان آهنگساز و تنظیم‌کننده تمامی قطعات اشاره کرد. همچنین ۶ قطعه از ترانه‌های این آلبوم سروده «علی بحرینی» و ۳ قطعه نیز سروده «مهدیه عرب» است. مرتضی فتاحی پیش از این چند تک‌آهنگ به نام‌های «رویا» ،«طبیعی نیست حال من» ،«رویای دروغ »،«کم آوردم» و… منتشره کرده بود. در ادامه کاورها و تیزر آلبوم «وای از این دنیا» را مشاهده کنید.

ادامه خبر »

فصل دهم کارگاه ترانه «افشین مقدم» در تابستان ۹۶ برگزار می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : فصل دهم کارگاه ترانه «افشین مقدم» در تابستان ۹۶ برگزار می‌شود به میزبانی مکتب تهران موسیقی ما – ثبت نام کارگاه ترانه «افشین مقدم» برای دوره تابستانی آغاز شد. این کارگاه هفتمین دوره‌ای است که در مکتب تهران برگزار می‌شود و در حال حاضر این کلاس‌ها در دو گروه مختلف در مکتب تهران در حال برگزاری است. در این کارگاه مانند دوره‌های پیشین کاروزان ترانه آموزش می‌بینند و با وزن کلاسیک و سماعی و عروض و قافیه آشنا می‌شوند. در این کارگاه قرار است با تمرین هایی که به هنرجویان داده می شود آنها یاد بگیرند ترانه بنویسند و کلام خود را به قابلیت موسیقیایی و مارکت نزدیک کنند. افشین مقدم ضمن اعلام این خبر به سایت «موسیقی ما» درباره جزئیات کارگاه ترانه اش گفت:«در هر دوره از ترانه های خوب هنرجویان در اختیار دوستان آهنگساز قرار می گیرد. البته این کارگاه هیچگونه دخالتی در این …

ادامه خبر »

نظم و انضباط در آواز باعث قوام کار هنرجو است

به گزارش موسیقی‌ما : نظم و انضباط در آواز باعث قوام کار هنرجو است در دهمین نشست «آیین آواز» عنوان شد موسیقی ما – دهمین نشست تخصصی آموزشی «آیین آواز» عصر روز سه شنبه با موضوع «ریتم در آواز ایرانی» در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.  «علی شیرازی» -خواننده و کارشناس مجری- در ابتدای این برنامه گفت: «ریتم در آواز ایرانی مبحثی ناگشوده و شاید هم برای بسیاری نامکشوف است که تا کنون از آن بسیار کم سخن به میان رفته است. مثلاً وقتی خود من در زمستان سال گذشته برنامه‌ای برای سخنرانی توأم با اجرای آوازهای مثالی و تحلیلی در فرهنگسرای ولا داشتم، وقتی به جستجو درباره این موضوع پرداختم تنها چیزی که دستم را گرفت، مقاله‌ای با همین عنوان نوشته گن ایچی تسوگه پژوهشگر ژاپنی علاقه‌مند فرهنگ و موسیقی ایرانی بود که دهه‌های قبل در ایران تحصیل می‌کرد و با استاد زرین‌پنجه نیز ارتباط داشت. البته کتاب تازه جناب آذرسینا …

ادامه خبر »

آلبوم «چه حال خوبیه» با صدای «سامان جلیلی» یازدهم تیرماه منتشر می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : آلبوم «چه حال خوبیه» با صدای «سامان جلیلی» یازدهم تیرماه منتشر می‌شود اختصاصی سایت «موسیقی ما» موسیقی‌ما – آلبوم «چه حال خوبیه» دومین آلبوم رسمی «سامان جلیلی» در تاریخ یازدهم تیرماه منتشر می‌شود. به گزارش «موسیقی‌ما»، سامان جلیلی دومین آلبوم رسمی خود را در حالی یازدهم تیرماه روانه بازار موسیقی کشور خواهد کرد که این اثر در روزهای آخر هفته گذشته توانست تمام مجوزهای لازم جهت انتشار را اخذ نماید و این آلبوم در تاریخ یازدهم تیرماه به تهیه کنندگی «محمد قیامتی» و از سوی پخش هنرنمای پارسیان روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد. تمام ملودی‌های این آلبوم را خود سامان جلیلی ساخته است و چهره‌هایی چون: کوشان حداد، معین راهبر، هومن آزما، میثم اکبری و شجاعت شفایی نیز تنظیم کننده‌های این آلبوم هستند. امید علیجانی و شهرام جلیلی نیز ترانه‌های این آلبوم را سروده‌اند. صبح روز یازدهم تیرماه تاریخ انتشار آلبوم «چه حال خوبیه» اعلام …

ادامه خبر »

تمامی بلیت‌های اولین کنسرت «شهاب مظفری» به اتمام رسید

به گزارش موسیقی‌ما : تمامی بلیت‌های اولین کنسرت «شهاب مظفری» به اتمام رسید در مدت ۲۴ ساعت و برای اجرای ۱۴ و ۱۵ تیر موسیقی ما – تمامی بلیت‌های اولین کنسرت «شهاب مظفری» به فروش رفت. این خواننده طی روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه به تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی هنری «آراد» در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی روی صحنه خواهد رفت. فروش بلیت‌های این کنسرت از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه اول تیرماه شروع و در مدت ۲۴ ساعت همه بلیت‌های ۴ سانس برنامه به اتمام رسید. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که شهاب مظفری تا کنون آلبوم رسمی منتشر نکرده و فقط با انتشار تک قطعاتش طی سال‌های اخیر توانسته توجه مخاطبان را به سمت کارهایش جلب کند. شهاب مظفری در این کنسرت ارکستری به رهبری «مهدی فردی» را همراه خود خواهد داشت. «میگن که عوض شدی»، «عکس قدیمی»، «آی»، «تلخ»، «تو بخند»، «لعنتی‌ترین حوالی» و «حس عمیق» از جمله تک‌آهنگ‌های این …

ادامه خبر »

دلشدگان مشهد در تبریز روی صحنه می‌روند

به گزارش موسیقی‌ما : دلشدگان مشهد در تبریز روی صحنه می‌روند نهم تیر و با اجرا در در دو بخش کلاسیک و محلی موسیقی ما – کنسرت گروه موسیقی «دلشدگان مشهد» به سرپرستی «رامین میلانی» و خوانندگی «شهرام آبرومند»، نهم تیرماه سال جاری برای اولین بار طی دو سانس در تالار «استاد صیامی» شهر تبریز برگزار خواهد شد. این برنامه در دو بخش موسیقی کلاسیک ایرانی به آهنگسازی «رامین میلانی» نوازنده سنتور و موسیقی محلی خراسانی با تنظیمی جدید از «امیرمحسن حجازی» نوازنده عود اجرا خواهد شد. «شهرام آبرومند» نیز به عنوان خواننده میهمان در این کنسرت، گروه دلشدگان را همراهی خواهد کرد. در کنسرت پیش رو، پیام فرشاد (تمبک)، علی مداح (قیچک آلتو) و امین بیگدلی (بندیر و کوزه) به عنوان نوازنده‌های گروه موسیقی «دلشدگان» به هنرنمایی خواهند پرداخت. «حامد علیپور» مدیر برنامه گروه «دلشدگان» در این باره می‌گوید:‌ «گروه موسیقی «دلشدگان»، علاوه بر کسب مقام اول و دوم در جشنواره‌های موسیقی …

ادامه خبر »

اجرای ارکستر سمفونیک تهران از بتهوون؛ حسی سبک و خیال انگیز

به گزارش ایرنا : اجرای ارکستر سمفونیک تهران از بتهوون؛ حسی سبک و خیال انگیز به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، ارکستر سمفونیک تهران قرار بود شب گذشته(پنجشنبه) در اجرای جدید خود ساعت ٢١ و ٣٠ دقیقه روی صحنه تالار وحدت تهران برود اما به دلیل اینکه سالن در اختیار تئاتر بود، با تاخیر و دقایقی پس از ساعت ٢٢ آغاز شد و اجرای… به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، ارکستر سمفونیک تهران قرار بود شب گذشته(پنجشنبه) در اجرای جدید خود ساعت ٢١ و ٣٠ دقیقه روی صحنه تالار وحدت تهران برود اما به دلیل اینکه سالن در اختیار تئاتر بود، با تاخیر و دقایقی پس از ساعت ٢٢ آغاز شد و اجرای آن نیز تا بامداد جمعه دوم تیر ادامه یافت. مانند همیشه شروع کنسرت با وارد شدن اعضای ارکستر در میان تشویق های مخاطبان موسیقی کلاسیک بود. نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در جای خود قرار گرفتند. سپس، شهرداد روحانی، رهبر …

ادامه خبر »

توجه به سنت منظومه خوانی رویکرد اصلی دهمین جشنواره موسیقی نواحی است

به گزارش ایرنا : توجه به سنت منظومه خوانی رویکرد اصلی دهمین جشنواره موسیقی نواحی است به گزارش روز جمعه گروه فرهنگی ایرنا به نقل از روابط عمومی دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، در متن پیام فرزاد طالبی، رئیس دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران چنین آمده است:« بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و… به گزارش روز جمعه گروه فرهنگی ایرنا به نقل از روابط عمومی دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، در متن پیام فرزاد طالبی، رئیس دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران چنین آمده است:« بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق‘موسیقی’ از منظری، تلاش آدمی برای فرا رفتن ازدغدغه های دنیای مادی و ارتباط با رمز و راز هستی و از منظری دیگر، واگویۀ نغمه های جهان آغازین و یادآوری الحانی ست که گویی در فضایی فارغ از بعد و زمان، با گوش جان شنیده …

ادامه خبر »

موسیقی راوی مظلومیت فلسطین است

به گزارش موسیقی‌ما : موسیقی راوی مظلومیت فلسطین است کدام خواننده‌ها برای بیت المقدس آهنگی خوانده اند؟ موسیقی ما – سالها از اشغال سرزمین مقدس فلسطین که قبله اول مسلمین بوده می‌گذرد. اشغالی که با حمایت ابرقدرت‌های دنیا از رژیم غاصب صهیونیستی همراه است و کشورهای زیادی روی جنایات آنها چشم بسته‌اند. اما در این بین هنرمندان دنیا براساس رسالت خود نمی‌توانند روی مظلومیت مردم فلسطین چشم ببندند و ازطریق هنرهایی نظیر سینما، تئاتر و نقاشی و موسیقی صدای عدالت خواهی می شوند. در ایران هم از سالها قبل آثار گوناگونی با موضوع اشغال فلسطین و مظلومیت مردم بیت المقدس تولید و منتشر شده که هر یک به نوعی راوی جنایات رژیم صهیونیستی بوده اند. در این گزارش به مناسبت روز قدس قصد داریم تا مروری بر قطعاتی که با صدای خواننده‌های مختلف برای فلسطین ساخته شده داشته باشیم:  *دکتر محمد اصفهانی – ماه غریبستان قطعه «ماه غریبستان» با صدای …

ادامه خبر »

دریادلی خسته بودم، بر باد و پَربسته بودم

به گزارش موسیقی‌ما : دریادلی خسته بودم، بر باد و پَربسته بودم درباره میراث مازیار (عبدالرضا کیانی‌نژاد) که یکم تیرماه ۶۵ساله می‌شود [ آرش نصیری – روزنامه‌نگار، مدیر و مجری برنامه هزار صدا ] «حتی خنده‌هات مث تلخی گریه‌س/ مث لبخند دروغ آشنایی/ تو رو خوب می‌شناسم از عاطفه سرشار/ تو کجا و قصه‌های بی‌وفایی/ حرف بزن ای مهربون/ منو از خودت بدون…» شاید دلیل آن‌همه گرمای صدایش همین باشد که فرزند روز اول تابستان است. اول تابستان سرزمین دریا و جنگل و شالیزار. این گرما و دلنشینی ویژه اما سرانجامی‌خوش نداشت و عبدالرضا که در نوجوانی به دوستانش گفته بود روزگاری یک خواننده معروف خواهد شد، معروف شد؛ اما آن‌قدر اقبالش کوتاه بود که در اوج محبوبیت و در سن ۲۶سالگی دیگر نخواند و بعد، وقتی بعد از بیست سال صبوری شرافتمندانه، سال ۷۶ از راه رسید و امید این می‌رفت که درها به رویش باز و این صدای شریف آزاد …

ادامه خبر »

اشکان خطیبی: فکر نمی‌کنم بازیگران بدتر از پنجاه درصد خواننده‌های پاپ ما بخوانند!

به گزارش موسیقی‌ما : اشکان خطیبی: فکر نمی‌کنم بازیگران بدتر از پنجاه درصد خواننده‌های پاپ ما بخوانند! گفت‌وگوی مفصل «موسیقی ما» با بازیگری که این روزها تمامِ خودش را صرف موسیقی کرده است موسیقی ما – «نزدیک به دو دهه است در دنیای موسیقی فعالیت می‌کنم و بیشتر از خیلی‌ها در موسیقی از اعتبار و سرمایه‌ام هزینه کرده‌ام» این را اشکان خطیبی می‌گوید. کسی که معتقد است فعالیت‌هایی که در حرفه موسیقی انجام داده قابل دفاع هستند و احتمالاً مردم به دلیل اینکه فکر می‌کنند او هم مانند دیگر هنرمندان اول در دیگر رشته‌های هنری طبع‌آزمایی کرده و بعد از معروف شدن وارد دنیای موسیقی شده، نمی‌پذیرندش. اما شاید ندانند که او در دوران کودکی پیش از تجربه کلاس‌های بازیگری، سراغ آموزش ساز رفته است. اشکان خطیبی از اواخر دهه هفتاد به صورت حرفه‌ای پا به دنیای موسیقی گذاشت و در کنار بازیگری،  خوانندگی را هم ادامه داد. اما آنطور …

ادامه خبر »

مرکز موسیقى بتهوون جابجا مى‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : مرکز موسیقى بتهوون جابجا مى‌شود افتتاح فروشگاه در روزهای ۵ و ۶ تیر موسیقی ما – مرکز موسیقی بتهوون، یکی از قدیمی‌ترین مراکز فروش آثار فرهنگی، به محل جدید نقل مکان می‌کند. این فروشگاه ۶۴ ساله برای اولین بار در سال ۱۳۳۲ توسط برادران چمن‌آرا (کریم، عباس، احد و محسن) در مغازه کوچکی در خیابان منوچهری تهران افتتاح و ده سال بعد، به مغازه‌ای بزرگ‌تر در خیابان ولی‌عصر منتقل شد. خیابان چهارم سنایی محل بعدی این فروشگاه بود که هشت سال هم در  این مکان سپری شد و حالا برادران چمن‌آرا (بابک و آرش) تصمیم گرفته‌اند آن را به کمی بالاتر از محل قبلی، یعنی میدان سنایی منتقل کنند. قرار است اواسط هفته آینده فروشگاه بتهوون افتتاح شود و بر این اساس، برادران چمن‌آرا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۵ و ۶ تیر از ساعت ١١ تا ٢٠ در محل جدید فروشگاه به آدرس خیابان کریمخان‌زند، سنایى، …

ادامه خبر »

جدیترین آلبوم «دنگ‌شو» منتشر می‌شود

به گزارش موسیقی‌ما : جدیترین آلبوم «دنگ‌شو» منتشر می‌شود موسیقی ما – جدیدترین آلبوم گروه «دنگ‌شو» تا اواسط تیرماه منتشر خواهد شد. اسم این مجموعه هنوز مشخص نشده اما چندی پیش قطعه «چی زی» و روز گذشته هم قطعه «خطا کردم» از این آلبوم به گوش مخاطبان رسید. موسیقی ما – جدیدترین آلبوم گروه «دنگ‌شو» تا اواسط تیرماه منتشر خواهد شد. اسم این مجموعه هنوز مشخص نشده اما چندی پیش قطعه «چی زی» و روز گذشته هم قطعه «خطا کردم» از این آلبوم به گوش مخاطبان رسید. آهنگسازی، تنظیم و ترانه‌ اغلب آثار این مجموعه توسط طاها پارسا، رضا شایا، میلاد باقری و سایر اعضای گروه انجام شده و در کنارش زنده‌یاد افشین یداللهی هم ترانه آخرین قطعه این آلبوم را سروده است. آلبوم جدید «دنگ‌شو» بر خلاف آثار گذشته آنها علاوه بر دیجی‌پک (قاب شیشه‌ای) به شکل مویرگی هم منتشر خواهد شد که اعضای گروه دلیل این کار را …

ادامه خبر »