پنجشنبه , سپتامبر 14 2017
خانه / اخبار کار

اخبار کار

بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند

به گزارش ایلنا : بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فلاحی (فرماندار بانه) پیش‌از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با ابراز تأسف از مرگ دو کوله‌بر بانه‌ای در مرز «هنگه‌ژال» این شهرستان اظهار داشت: جزئیات این حادثه، به‌صورت دقیق و کارشناسی شده توسط دو هیئت بازرسی وزارت کشور در دست بررسی است. وی گفت: در چند روز گذشته دو هیئت بازرسی از وزارت کشور به شهر بانه آمدند و در محل حادثه برای بررسی بیشتر حضور یافتند. فرماندار شهرستان بانه افزود: بازرسان تمام زوایا و گفته‌های مرزبانی، شاهدین و خانواده متوفیان را در این حادثه مورد بررسی قرار دادند و در حال حاضر تا روشن‌شدن واقعیت این حادثه، مأموران تیراندازی بازداشت هستند

ادامه خبر »

بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند

به گزارش ایلنا : بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فلاحی (فرماندار بانه) پیش‌از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با ابراز تأسف از مرگ دو کوله‌بر بانه‌ای در مرز «هنگه‌ژال» این شهرستان اظهار داشت: جزئیات این حادثه، به‌صورت دقیق و کارشناسی شده توسط دو هیئت بازرسی وزارت کشور در دست بررسی است. وی گفت: در چند روز گذشته دو هیئت بازرسی از وزارت کشور به شهر بانه آمدند و در محل حادثه برای بررسی بیشتر حضور یافتند. فرماندار شهرستان بانه افزود: بازرسان تمام زوایا و گفته‌های مرزبانی، شاهدین و خانواده متوفیان را در این حادثه مورد بررسی قرار دادند و در حال حاضر تا روشن‌شدن واقعیت این حادثه، مأموران تیراندازی بازداشت هستند

ادامه خبر »

بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند

به گزارش ایلنا : بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فلاحی (فرماندار بانه) پیش‌از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با ابراز تأسف از مرگ دو کوله‌بر بانه‌ای در مرز «هنگه‌ژال» این شهرستان اظهار داشت: جزئیات این حادثه، به‌صورت دقیق و کارشناسی شده توسط دو هیئت بازرسی وزارت کشور در دست بررسی است. وی گفت: در چند روز گذشته دو هیئت بازرسی از وزارت کشور به شهر بانه آمدند و در محل حادثه برای بررسی بیشتر حضور یافتند. فرماندار شهرستان بانه افزود: بازرسان تمام زوایا و گفته‌های مرزبانی، شاهدین و خانواده متوفیان را در این حادثه مورد بررسی قرار دادند و در حال حاضر تا روشن‌شدن واقعیت این حادثه، مأموران تیراندازی بازداشت هستند

ادامه خبر »

بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند

به گزارش ایلنا : بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فلاحی (فرماندار بانه) پیش‌از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با ابراز تأسف از مرگ دو کوله‌بر بانه‌ای در مرز «هنگه‌ژال» این شهرستان اظهار داشت: جزئیات این حادثه، به‌صورت دقیق و کارشناسی شده توسط دو هیئت بازرسی وزارت کشور در دست بررسی است. وی گفت: در چند روز گذشته دو هیئت بازرسی از وزارت کشور به شهر بانه آمدند و در محل حادثه برای بررسی بیشتر حضور یافتند. فرماندار شهرستان بانه افزود: بازرسان تمام زوایا و گفته‌های مرزبانی، شاهدین و خانواده متوفیان را در این حادثه مورد بررسی قرار دادند و در حال حاضر تا روشن‌شدن واقعیت این حادثه، مأموران تیراندازی بازداشت هستند

ادامه خبر »

بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند

به گزارش ایلنا : بازداشت مامورانی که به کولبران تیراندازی کردند فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. فرماندار بانه از پیگیری قضیه تیراندازی به کولبران و بازداشت ماموران خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فلاحی (فرماندار بانه) پیش‌از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با ابراز تأسف از مرگ دو کوله‌بر بانه‌ای در مرز «هنگه‌ژال» این شهرستان اظهار داشت: جزئیات این حادثه، به‌صورت دقیق و کارشناسی شده توسط دو هیئت بازرسی وزارت کشور در دست بررسی است. وی گفت: در چند روز گذشته دو هیئت بازرسی از وزارت کشور به شهر بانه آمدند و در محل حادثه برای بررسی بیشتر حضور یافتند. فرماندار شهرستان بانه افزود: بازرسان تمام زوایا و گفته‌های مرزبانی، شاهدین و خانواده متوفیان را در این حادثه مورد بررسی قرار دادند و در حال حاضر تا روشن‌شدن واقعیت این حادثه، مأموران تیراندازی بازداشت هستند

ادامه خبر »

تبرئه ایلنا در دادگاه درباره یک خبر کارگری

به گزارش ایلنا : تبرئه ایلنا در دادگاه درباره یک خبر کارگری سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ایلنا از اتهام نشر اکاذیب به دلیل انتشار اخبار شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره تبرئه شد. سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ایلنا از اتهام نشر اکاذیب به دلیل انتشار اخبار شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره تبرئه شد. علی‌اکبر کساییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در مورد جلسه امروز دادگاه مطبوعات که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، گفت: امروز به پرونده خبرگزاری ایلنا در ارتباط با انتشار اخبار مربوط به شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره با اتهام نشر اکاذیب رسیدگی شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته با نظر اکثریت هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایلنا مجرم شناخته نشد

ادامه خبر »

تبرئه ایلنا در دادگاه درباره یک خبر کارگری

به گزارش ایلنا : تبرئه ایلنا در دادگاه درباره یک خبر کارگری سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ایلنا از اتهام نشر اکاذیب به دلیل انتشار اخبار شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره تبرئه شد. سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ایلنا از اتهام نشر اکاذیب به دلیل انتشار اخبار شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره تبرئه شد. علی‌اکبر کساییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در مورد جلسه امروز دادگاه مطبوعات که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، گفت: امروز به پرونده خبرگزاری ایلنا در ارتباط با انتشار اخبار مربوط به شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره با اتهام نشر اکاذیب رسیدگی شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته با نظر اکثریت هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایلنا مجرم شناخته نشد

ادامه خبر »

تبرئه ایلنا در دادگاه درباره یک خبر کارگری

به گزارش ایلنا : تبرئه ایلنا در دادگاه درباره یک خبر کارگری سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ایلنا از اتهام نشر اکاذیب به دلیل انتشار اخبار شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره تبرئه شد. سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ایلنا از اتهام نشر اکاذیب به دلیل انتشار اخبار شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره تبرئه شد. علی‌اکبر کساییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در مورد جلسه امروز دادگاه مطبوعات که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، گفت: امروز به پرونده خبرگزاری ایلنا در ارتباط با انتشار اخبار مربوط به شلاق خوردن برخی از کارگران معدن آق دره با اتهام نشر اکاذیب رسیدگی شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته با نظر اکثریت هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایلنا مجرم شناخته نشد

ادامه خبر »

برداشت نادرست از یک مصوبه، تردد صیادان خوزستانی را با مشکل مواجه کرد

به گزارش ایلنا : برداشت نادرست از یک مصوبه، تردد صیادان خوزستانی را با مشکل مواجه کرد مدیرعامل تعاونی صیادان خوزستانی از دردسرساز شدن مصوبه‌ موسوم به پیمایش شناورها برای ماهیگیران عضو این اتحادیه خبر می‌دهد و می‌گوید: برداشت نادرست ماموران اداره قاچاق کالا باعث دشوارتر شدن روند تامین سوخت شناورهای ماهیگری شده است. مدیرعامل تعاونی صیادان خوزستانی از دردسرساز شدن مصوبه‌ موسوم به پیمایش شناورها برای ماهیگیران عضو این اتحادیه خبر می‌دهد و می‌گوید: برداشت نادرست ماموران اداره قاچاق کالا باعث دشوارتر شدن روند تامین سوخت شناورهای ماهیگری شده است. غلامرضا دهقانی، مدیرعامل تعاونی صیادان خوزستان به خبرنگار ایلنا می‌گوید: برداشت اشتباه مسئولان مبارزه با قاچاق کالا در استان خوزستان از مصوبه پیمایش شناورها باعث گرفتاری صیادان این استان شده است. وی در توضیح این مشکل گفت: به موجب این مصوبه که برای جلوگیری از جابجایی محموله‌های قاچاق در سازمان مبازره با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است، …

ادامه خبر »

میزان سوددهی شستا ماه آینده اعلام می‌شود

به گزارش ایلنا : میزان سوددهی شستا ماه آینده اعلام می‌شود مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به سمت بازار سرمایه پیش رفته است و میزان سوددهی این شرکت تا یک ماه آینده براساس صورت مالی، اعلام و مجمع آن نیز برگزار می‌شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به سمت بازار سرمایه پیش رفته است و میزان سوددهی این شرکت تا یک ماه آینده براساس صورت مالی، اعلام و مجمع آن نیز برگزار می‌شود. به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به سمت بازار سرمایه پیش رفته است و میزان سوددهی این شرکت تا یک ماه آینده بر اساس صورت مالی، اعلام و مجمع آن نیز برگزار می شود. سیدتقی نوربخش در رابطه با اینکه گفته می شود شستا بخاطر شرایط اقتصادی نامناسب ١٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته است، اینگونه پاسخ داد: این، …

ادامه خبر »

محسن عمرانی به مرخصیِ زندان آمد

به گزارش ایلنا : محسن عمرانی به مرخصیِ زندان آمد محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در استان بوشهر که از اردیبهشت امسال در زندان به سر می‌برد، از دو روز پیش به مرخصی آمده‌است. محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در استان بوشهر که از اردیبهشت امسال در زندان به سر می‌برد، از دو روز پیش به مرخصی آمده‌است. به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در استان بوشهر که از اردیبهشت امسال در زندانِ بوشهر به سر می‌برد، از دو روز پیش به مرخصی آمده‌است. این فعال صنفی در حالی محکومیت خود را سپری می‌کند که دادگاه بدوی وی را به سه سال زندان تعزیری و دو سال انفصال خدمت محکوم کرده بود اما با تلاش‌ وکلای این فعال صنفی، در دادگاه تجدیدنظر حکم عمرانی به یکسال حبس تعزیری و دو سال انفصال خدمت تقلیل پیدا کرده است. او از اردیبهشت امسال برای گذراندن حبس …

ادامه خبر »

«پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب

به گزارش ایلنا : «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. به گزارش ایلنا، کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. این کتاب را جک بارنز عضو هیات تحریریه مجله “نیواینترنشنال” به نگارش درآورده و شهره ایزدی آن را ترجمه کرده است. کتاب با تاکید بر بحران‌های مالی آمریکا به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸، به تحلیل فرایندهایی پرداخته است که به منزله شوک توسط بیل کلینتون و همسرش هیلاری کلینتون به اقتصاد این کشور تحمیل شده است. به عقیده نویسنده این امر بدون قطع دست اتحادیه‌های کارگری و پایین آوردن قدرت چانه‌زنی کارگران ممکن نمی‌شد. این کتاب با تیراژ …

ادامه خبر »

«پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب

به گزارش ایلنا : «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. به گزارش ایلنا، کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. این کتاب را جک بارنز عضو هیات تحریریه مجله “نیواینترنشنال” به نگارش درآورده و شهره ایزدی آن را ترجمه کرده است. کتاب با تاکید بر بحران‌های مالی آمریکا به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸، به تحلیل فرایندهایی پرداخته است که به منزله شوک توسط بیل کلینتون و همسرش هیلاری کلینتون به اقتصاد این کشور تحمیل شده است. به عقیده نویسنده این امر بدون قطع دست اتحادیه‌های کارگری و پایین آوردن قدرت چانه‌زنی کارگران ممکن نمی‌شد. این کتاب با تیراژ …

ادامه خبر »

«پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب

به گزارش ایلنا : «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. به گزارش ایلنا، کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. این کتاب را جک بارنز عضو هیات تحریریه مجله “نیواینترنشنال” به نگارش درآورده و شهره ایزدی آن را ترجمه کرده است. کتاب با تاکید بر بحران‌های مالی آمریکا به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸، به تحلیل فرایندهایی پرداخته است که به منزله شوک توسط بیل کلینتون و همسرش هیلاری کلینتون به اقتصاد این کشور تحمیل شده است. به عقیده نویسنده این امر بدون قطع دست اتحادیه‌های کارگری و پایین آوردن قدرت چانه‌زنی کارگران ممکن نمی‌شد. این کتاب با تیراژ …

ادامه خبر »

«پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب

به گزارش ایلنا : «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها» در بازار کتاب کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. به گزارش ایلنا، کتاب «پیشینه ضدطبقه کارگری کلینتون‌ها»؛ چرا واشنگتن از زحمتکشان می‌هراسد؟ از سوی نشر طلایه پرشو روانه بازار کتاب شد. این کتاب را جک بارنز عضو هیات تحریریه مجله “نیواینترنشنال” به نگارش درآورده و شهره ایزدی آن را ترجمه کرده است. کتاب با تاکید بر بحران‌های مالی آمریکا به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸، به تحلیل فرایندهایی پرداخته است که به منزله شوک توسط بیل کلینتون و همسرش هیلاری کلینتون به اقتصاد این کشور تحمیل شده است. به عقیده نویسنده این امر بدون قطع دست اتحادیه‌های کارگری و پایین آوردن قدرت چانه‌زنی کارگران ممکن نمی‌شد. این کتاب با تیراژ …

ادامه خبر »

مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود

به گزارش ایلنا : مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. محمدرضا بیدخام (سخنگوی شرکت مخابرات ایران) در مورد تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار ایلنا گفت: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود. وی با بیان اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است. سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در عین حال، مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و امیدواریم با رعایت قوانین کار، بتوانیم مشکلات کارگزاران را حل کنیم. کمااینکه تاکنون نیز از کارگزاران مخابرات روستایی خواسته‌ایم در هر استان نماینده …

ادامه خبر »

مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود

به گزارش ایلنا : مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. محمدرضا بیدخام (سخنگوی شرکت مخابرات ایران) در مورد تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار ایلنا گفت: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود. وی با بیان اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است. سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در عین حال، مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و امیدواریم با رعایت قوانین کار، بتوانیم مشکلات کارگزاران را حل کنیم. کمااینکه تاکنون نیز از کارگزاران مخابرات روستایی خواسته‌ایم در هر استان نماینده …

ادامه خبر »

مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود

به گزارش ایلنا : مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. محمدرضا بیدخام (سخنگوی شرکت مخابرات ایران) در مورد تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار ایلنا گفت: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود. وی با بیان اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است. سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در عین حال، مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و امیدواریم با رعایت قوانین کار، بتوانیم مشکلات کارگزاران را حل کنیم. کمااینکه تاکنون نیز از کارگزاران مخابرات روستایی خواسته‌ایم در هر استان نماینده …

ادامه خبر »

مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود

به گزارش ایلنا : مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. محمدرضا بیدخام (سخنگوی شرکت مخابرات ایران) در مورد تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار ایلنا گفت: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود. وی با بیان اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است. سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در عین حال، مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و امیدواریم با رعایت قوانین کار، بتوانیم مشکلات کارگزاران را حل کنیم. کمااینکه تاکنون نیز از کارگزاران مخابرات روستایی خواسته‌ایم در هر استان نماینده …

ادامه خبر »

مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود

به گزارش ایلنا : مشکلاتِ کارگزاران مخابرات روستایی رفع می‌شود سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: به دنبال حل مشکل هستیم. محمدرضا بیدخام (سخنگوی شرکت مخابرات ایران) در مورد تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی به خبرنگار ایلنا گفت: این موضوع باید طبق قوانین و مقررات وزارت کار رفع شود. وی با بیان اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است. سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در عین حال، مخابرات ایران به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و امیدواریم با رعایت قوانین کار، بتوانیم مشکلات کارگزاران را حل کنیم. کمااینکه تاکنون نیز از کارگزاران مخابرات روستایی خواسته‌ایم در هر استان نماینده …

ادامه خبر »

شرایط برابر برای اشتغال زنان و مردان در پارس جنوبی

به گزارش ایلنا : شرایط برابر برای اشتغال زنان و مردان در پارس جنوبی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با صدور ابلاغیه‌ای از مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس خواست تبعیض جنسیتی در پارس جنوبی برطرف شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با صدور ابلاغیه‌ای از مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس خواست تبعیض جنسیتی در پارس جنوبی برطرف شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، فضای اشتغال در پروژه‌های پارس جنوبی به گفته فعالان کارگری نسبتا مردانه است و زنان حضور چندانی در این پروژه‌ها ندارند. گرچه زنان امکان تحصیل در رشته‌های مرتبط با نفت و پتروشیمی را دارند اما به راحتی در پروژه‌های نفتی استخدام نمی‌شوند. پارس جنوبی یکی از مهمترین مراکز اشتغال در حوزه نفت و گاز است که حالا با صدور ابلاغیه‌ای قرار شده زنان امکان برابر برای اشتغال در این حوزه و بهره‌گیری از فرصت‌های آن راداشته باشند. مدیرعامل منطقه ویژه …

ادامه خبر »

خارج از نظارت بودن کارگاه‌های کوچک، بازرسی‌های قانونی را دشوار کرده‌است

به گزارش ایلنا : خارج از نظارت بودن کارگاه‌های کوچک، بازرسی‌های قانونی را دشوار کرده‌است یک فعال صنفی کارگری می‌گوید با وجود اینکه تعداد کارگاه‌های کوچک پیوسته در حال افزایش است اما کارگران بسیاری در آنها حضور دارند که هیچ مدرکی دال بر اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی خود ندارند و این موضوع؛ پیگیری از مجاری قانونی را برای آنها… یک فعال صنفی کارگری می‌گوید با وجود اینکه تعداد کارگاه‌های کوچک پیوسته در حال افزایش است اما کارگران بسیاری در آنها حضور دارند که هیچ مدرکی دال بر اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی خود ندارند و این موضوع؛ پیگیری از مجاری قانونی را برای آنها دشوار ساخته است. «محمدرضا داعی» فعال صنفی کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: در برخی از پرونده‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با کارگرانی رو به رو هستیم که در هنگام شکایت از کارفرمایان خود هیچ مدرکی دال بر اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی …

ادامه خبر »

کارگران: قصد تغییر کادر پالایشگاه را دارند/کارفرما: تا پایان شهریور قرارداد داریم

به گزارش ایلنا : کارگران: قصد تغییر کادر پالایشگاه را دارند/کارفرما: تا پایان شهریور قرارداد داریم ظاهرا ماجرای اعتراض کارگران تبدیل وضعیت یافته پالایشگاه ستاره خلیج فارس هنوز ادامه دارد، از یکسو مدیریت جدید اصرار دارد که این کارگران قرار است برای گذراندن یک دوره کارآموزی به شرکت پیمانکاری اویکو معرفی شوند و از سوی مقابل کارگران معترض… ظاهرا ماجرای اعتراض کارگران تبدیل وضعیت یافته پالایشگاه ستاره خلیج فارس هنوز ادامه دارد، از یکسو مدیریت جدید اصرار دارد که این کارگران قرار است برای گذراندن یک دوره کارآموزی به شرکت پیمانکاری اویکو معرفی شوند و از سوی مقابل کارگران معترض مدعی‌اند که در صورت تغییر کارفرما هیچ تضمینی برای بازگشت‌شان به کار وجود ندارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته ۷۰ نفر از کارگرانی که با گذشتن از سد آزمون کتبی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه یافته بودند مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا از نمایندگان خود بخواهند …

ادامه خبر »

کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تهران تجمع کردند/انعقاد قرارداد دائم و اجرای طرح طبقه‌بندی خواسته‌ کارگزاران

به گزارش ایلنا : کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تهران تجمع کردند/انعقاد قرارداد دائم و اجرای طرح طبقه‌بندی خواسته‌ کارگزاران کارگزاران مخابرات روستایی از استانهای مختلف به تهران آمدند و مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کردند. کارگزاران مخابرات روستایی از استانهای مختلف به تهران آمدند و مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (نوزدهم شهریور ماه) بیش از پانصد کارگزار مخابرات روستایی از استانهای مختلف کشور به تهران آمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع از ساعت نُه صبح مقابل شرکت مخابرات ایران برگزار شده‌است. تجمع‌کنندگان که از شهرها و استانهای مختلف به پایتخت آمده‌اند، می‌گویند: ما خواستار انعقاد قرارداد دائم و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس مصوبات وزارت کار هستیم. کارگزاران مخابرات روستایی پیش از این نیز بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسیدگی شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به اوضاع شغلی خود شده‌اند. یکی از تجمع‌کنندگان که از استان گیلان به …

ادامه خبر »

مشکلات در مس چهارگنبد حل شد/پرداخت معوقات و وعده اجرای طرح طبقه‌بندی

به گزارش ایلنا : مشکلات در مس چهارگنبد حل شد/پرداخت معوقات و وعده اجرای طرح طبقه‌بندی بخشی از معوقات کارگران مس چهارگنبد سیرجان در روزهای گذشته پرداخت شده است. قرار است گروه‌های شغلی براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود. بخشی از معوقات کارگران مس چهارگنبد سیرجان در روزهای گذشته پرداخت شده است. قرار است گروه‌های شغلی براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل شهریور ماه مجتمع مس چهارگنبد خبرساز شد؛ کارگران این مجتمع که چند ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند، تجمع اعتراضی برپا کردند و با نصب پلاکاردی اعلام کردند که حاضرند برای تامین معاش خانوار، کلیه‌های خود را بفروشند. این آگهی و اعتراض کارگران مس چهارگنبد به شدت رسانه‌ای شد؛ در همان روزها رئیس اداره کار سیرجان از قرار بازرسی از مجتمع و رسیدگی به اوضاع کارگران خبر داد. حالا بعد گذشت دو هفته، رئیس شورای اسلامی کار مس چهارگنبد می‌گوید: اوضاع خیلی بهتر …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند

به گزارش ایلنا : سوخت‌بری؛ قاتل جان انسانها/ ۹ نفر در جنوب سیستان و بلوچستان قربانی شدند سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. سرعت بالای یک خودروی حامل سوخت، در محور ایرانشهر-بمپور در استان سیستان و بلوچستان، هشت کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت سه بامدادِ روز شانزدهم شهریور ماه، در حالیکه ۹ نفر از مسافران یک اتوبوس در حال پیاده شدن بودند، یک خودروی حال قاچاق سوخت که برخلاف مسیر حرکت می‌کرد با سرعت بالا به عابران برخورد کرده که در این حادثه هشت نفر در دم کشته می‌شوند. رییس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هر هشت نفر اعضای یک خانواده بوده‌اند، در این زمینه گفت: این حادثه دلخراش ساعت ۳ بامداد در کیلومتر ۹ محور ایرانشهر به بمپور رخ داد. سوخت‌بری که …

ادامه خبر »

پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم

به گزارش ایلنا : پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. به گزارش ایلنا، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پیامی عید غدیرخم را به مردم ایران تبریک گفت که متن آن به شرح زیر می‌باشد: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ فرارسیدن ١٨ ذی الحجه، و عید سعید غدیر خم، هنگامه طلوع آفتاب امامت از آسمان نبوت، موسم اکمال دین، را با ارادت تمام به ساحت نورانی و کبریائی مؤلای عشق و ایمان، حضرت مولی­الموحدین، علی (ع) را خدمت تمامی عزیزان و بزرگوران عرصه خدمت به محبوب ترین بندگان …

ادامه خبر »

پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم

به گزارش ایلنا : پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. به گزارش ایلنا، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پیامی عید غدیرخم را به مردم ایران تبریک گفت که متن آن به شرح زیر می‌باشد: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ فرارسیدن ١٨ ذی الحجه، و عید سعید غدیر خم، هنگامه طلوع آفتاب امامت از آسمان نبوت، موسم اکمال دین، را با ارادت تمام به ساحت نورانی و کبریائی مؤلای عشق و ایمان، حضرت مولی­الموحدین، علی (ع) را خدمت تمامی عزیزان و بزرگوران عرصه خدمت به محبوب ترین بندگان …

ادامه خبر »

پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم

به گزارش ایلنا : پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. به گزارش ایلنا، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پیامی عید غدیرخم را به مردم ایران تبریک گفت که متن آن به شرح زیر می‌باشد: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ فرارسیدن ١٨ ذی الحجه، و عید سعید غدیر خم، هنگامه طلوع آفتاب امامت از آسمان نبوت، موسم اکمال دین، را با ارادت تمام به ساحت نورانی و کبریائی مؤلای عشق و ایمان، حضرت مولی­الموحدین، علی (ع) را خدمت تمامی عزیزان و بزرگوران عرصه خدمت به محبوب ترین بندگان …

ادامه خبر »

پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم

به گزارش ایلنا : پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. به گزارش ایلنا، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پیامی عید غدیرخم را به مردم ایران تبریک گفت که متن آن به شرح زیر می‌باشد: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ فرارسیدن ١٨ ذی الحجه، و عید سعید غدیر خم، هنگامه طلوع آفتاب امامت از آسمان نبوت، موسم اکمال دین، را با ارادت تمام به ساحت نورانی و کبریائی مؤلای عشق و ایمان، حضرت مولی­الموحدین، علی (ع) را خدمت تمامی عزیزان و بزرگوران عرصه خدمت به محبوب ترین بندگان …

ادامه خبر »

پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم

به گزارش ایلنا : پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. به گزارش ایلنا، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پیامی عید غدیرخم را به مردم ایران تبریک گفت که متن آن به شرح زیر می‌باشد: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ فرارسیدن ١٨ ذی الحجه، و عید سعید غدیر خم، هنگامه طلوع آفتاب امامت از آسمان نبوت، موسم اکمال دین، را با ارادت تمام به ساحت نورانی و کبریائی مؤلای عشق و ایمان، حضرت مولی­الموحدین، علی (ع) را خدمت تمامی عزیزان و بزرگوران عرصه خدمت به محبوب ترین بندگان …

ادامه خبر »

پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم

به گزارش ایلنا : پیام تبریک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت عید غدیرخم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور پیامی فرا رسیدن عید غدیرخم، عید ولایت را به جامعه شریف بیمه شدگان و اقشار مختلف تحت پوشش این سازمان تبریک گفت. به گزارش ایلنا، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پیامی عید غدیرخم را به مردم ایران تبریک گفت که متن آن به شرح زیر می‌باشد: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ فرارسیدن ١٨ ذی الحجه، و عید سعید غدیر خم، هنگامه طلوع آفتاب امامت از آسمان نبوت، موسم اکمال دین، را با ارادت تمام به ساحت نورانی و کبریائی مؤلای عشق و ایمان، حضرت مولی­الموحدین، علی (ع) را خدمت تمامی عزیزان و بزرگوران عرصه خدمت به محبوب ترین بندگان …

ادامه خبر »

کولبری نتیجه سیاست‌های نامتوازن اقتصادی است

به گزارش ایلنا : کولبری نتیجه سیاست‌های نامتوازن اقتصادی است عبدالـله رمضان‌زاده معتقد است پدیده کولبری حاصل سیاستهای اقتصادی غلط است و راه‌حل آن، سیاستگذاریِ صحیح در جهت توسعه متوازن منطقه‌ای است. عبدالـله رمضان‌زاده معتقد است پدیده کولبری حاصل سیاستهای اقتصادی غلط است و راه‌حل آن، سیاستگذاریِ صحیح در جهت توسعه متوازن منطقه‌ای است. عبدالـله رمضان‌زاده (سخنگوی دولت خاتمی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با پدیده کولبری و برخورد قهری با کولبران گفت: قصه تلخ کولبری، نتیجه سیاست‌های غلط توسعه‌ای کشور است. وی اظهار داشت: می‌شود گفت دولتها حداقل در هشت سال گذشته توجهی به توسعه متوازن منطقه‌ای نداشته‌اند و حاصلش همان چیزی است که می‌بینیم؛ فقر بیشتر و رشد بیشتر مشاغل غیر رسمی از قبیل کولبری. استاندار سابق کردستان با اشاره به تلاش‌های ستاری فر (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی) برای گسترش عدالت و توسعه متوازن منطقه‌ای گفت: با آمدن احمدی‌نژاد همه این تلاش‌ها …

ادامه خبر »