پنجشنبه , جولای 20 2017
خانه / اخبار کتاب

اخبار کتاب

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

«یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد

به گزارش ایرنا : «یورگن هابرماس» با «زیبایی شناسی امر روزمره» چاپ شد به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو کتاب «زیبایی‌شناسی امر روزمره» و «یورگن هابرماس» به عنوان مجلدات هفتاد و هشت و هفتاد و نهم مجموعه مداخل دانشنامه استنفورد به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر …

ادامه خبر »

مزایا و معایب فروشگاه بزرگ کتاب به نام باغ کتاب

به گزارش خبرآنلاین : مزایا و معایب فروشگاه بزرگ کتاب به نام باغ کتاب امروز به باغ کتاب رفتم. امروز به باغ کتاب رفتم. ورودی خیابان با اِلِمان‌های کپی برداری شده از نسخه خارجی شما را به سوی کتاب سوق می‌دهد اما معلوم نیست درِ ورودی باغ کتاب کدام است؟ …

ادامه خبر »

داستان راه یافتن مهدى فخیم‌زاده به سینما

به گزارش خبرآنلاین : داستان راه یافتن مهدى فخیم‌زاده به سینما کتاب «سینما و من؛چگونه به سینما راه یافتم» نوشته مهدى فخیم‌زاده، وارد بازار نشر شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کتاب ««سینما و من؛چگونه به سینما راه یافتم»، نوشته مهدى فخیم‌زاده که با شمارگان ۱۵۰۰ جلد وارد بازار کتاب …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها»

به گزارش خبرآنلاین : ماجراهای موجودات کوچک در «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار با روایت داستانی خیالی از موجودات کوچک روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «داستان‌های کرونوپیوها و فاماها» نوشته خولیو کورتاسار را با ترجمه شهروز عمیدی و …

ادامه خبر »

چشم‌انداز گنگ و خواب گنگ

به گزارش خبرآنلاین : چشم‌انداز گنگ و خواب گنگ «صدای گنگ و چشم‌انداز گنگ و خواب گنگ/ و همهمه که می‌انبوهد/ می‌ترکدرویا که تکه تکه می‌پراکند/ بی‌خوابی.»* «صدای گنگ و چشم‌انداز گنگ و خواب گنگ/ و همهمه که می‌انبوهد/ می‌ترکدرویا که تکه تکه می‌پراکند/ بی‌خوابی.»* تصویر کردن خشونت، تنهایی، بی‌سر‌انجامی، …

ادامه خبر »

داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرآنلاین : داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید اولین رمان هادی معیری‌نژاد به نام «هیتلر را من کشتم» به چاپ دوم رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رمان «هیتلر را من کشتم»، اولین نوشته هادی معیری‌نژاد که چاپ اول آن از سوی انتشارات هیلا از گروه …

ادامه خبر »

داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرآنلاین : داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید اولین رمان هادی معیری‌نژاد به نام «هیتلر را من کشتم» به چاپ دوم رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رمان «هیتلر را من کشتم»، اولین نوشته هادی معیری‌نژاد که چاپ اول آن از سوی انتشارات هیلا از گروه …

ادامه خبر »

داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرآنلاین : داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید اولین رمان هادی معیری‌نژاد به نام «هیتلر را من کشتم» به چاپ دوم رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رمان «هیتلر را من کشتم»، اولین نوشته هادی معیری‌نژاد که چاپ اول آن از سوی انتشارات هیلا از گروه …

ادامه خبر »

داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرآنلاین : داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید اولین رمان هادی معیری‌نژاد به نام «هیتلر را من کشتم» به چاپ دوم رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رمان «هیتلر را من کشتم»، اولین نوشته هادی معیری‌نژاد که چاپ اول آن از سوی انتشارات هیلا از گروه …

ادامه خبر »

داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرآنلاین : داستان حضور هیتلر در ایران به چاپ دوم رسید اولین رمان هادی معیری‌نژاد به نام «هیتلر را من کشتم» به چاپ دوم رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رمان «هیتلر را من کشتم»، اولین نوشته هادی معیری‌نژاد که چاپ اول آن از سوی انتشارات هیلا از گروه …

ادامه خبر »

نطق‌ها و نامه‌های علی مطهری در ۲۶۶ صفحه

به گزارش خبرآنلاین : نطق‌ها و نامه‌های علی مطهری در ۲۶۶ صفحه نامه‌ها و سخنرانی‌های علی مطهری در مجلس‌های هشتم و نهم از سوی نشر نی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشر نی، کتاب «نطق‌ها و نامه‌های علی مطهری در مجلس هشتم و نهم» را روانه بازار کتاب کرده …

ادامه خبر »

نویسندگان سرشناس در فکر تحریم نمایشگاه کتاب گوتنبرگ

به گزارش خبرآنلاین : نویسندگان سرشناس در فکر تحریم نمایشگاه کتاب گوتنبرگ نگوگی وا تیونگو، نویسنده شهیر اهل کنیا، نمایشگاه سالانه کتاب گوتنبرگ در سوئد را به دلیل حضور یک نشریه راست‌گرای افراطی لغو کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نگوگی وا تیونگو، نویسنده ۷۵ ساله کنیایی که اغلب به عنوان …

ادامه خبر »

نویسندگان سرشناس در فکر تحریم نمایشگاه کتاب گوتنبرگ

به گزارش خبرآنلاین : نویسندگان سرشناس در فکر تحریم نمایشگاه کتاب گوتنبرگ نگوگی وا تیونگو، نویسنده شهیر اهل کنیا، نمایشگاه سالانه کتاب گوتنبرگ در سوئد را به دلیل حضور یک نشریه راست‌گرای افراطی لغو کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نگوگی وا تیونگو، نویسنده ۷۵ ساله کنیایی که اغلب به عنوان …

ادامه خبر »

داستان تنازعات درونی و بیرونی زنی ثروتمند/ محسن عباسی «زن غمگین» را روایت می‌کند

به گزارش خبرآنلاین : داستان تنازعات درونی و بیرونی زنی ثروتمند/ محسن عباسی «زن غمگین» را روایت می‌کند محسن عباسی نویسنده، «زن غمگین» را داستانی اجتماعی با مضامین و شخصیت‌های امروزی دانست و درباره آن گفت: «شخصیت‌ها و دغدغه‌های «زن غمگین» پیچیده و خاص نیستند و افرادی‌اند که ما هر …

ادامه خبر »

کتابی از گفت‌وگوهای محمود دولت‌آبادی

به گزارش خبرآنلاین : کتابی از گفت‌وگوهای محمود دولت‌آبادی مهر نوشت: کتاب «این گفت و سخن‌ها» شامل گفت‌وگوهای انجام شده با محمود دولت آبادی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد. کتاب «این گفت و سخن ها» شامل گفتگوهای محمود دولت آبادی با رسانه های مختلف که درباره …

ادامه خبر »

چرا آمریکا به زودی خالی از متفکران می‌شود؟

به گزارش خبرآنلاین : چرا آمریکا به زودی خالی از متفکران می‌شود؟ ایلنا نوشت: کتاب «در دفاع از یک آموزش لیبرال» به قلم فرید زکریا توسط انتشارات بوتیمار منتشر شد. زکریا (تحلیل‌گر سیاست خارجی آمریکا) در کتاب تازه‌اش «در دفاع از یک آموزش لیبرال» به چرایی کم‌توجهی دانشجویان به علوم …

ادامه خبر »

شرایط و مدارک لازم برای دریافت «کمک هزینه ازدواج» از تامین اجتماعی

به گزارش ایسنا : شرایط و مدارک لازم برای دریافت «کمک هزینه ازدواج» از تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج که هدف از پرداخت آن ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج است از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت می‌شود و هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه‌شدگانی …

ادامه خبر »

اثر تازه احمدرضا احمدی در بازار کتاب

به گزارش خبرآنلاین : اثر تازه احمدرضا احمدی در بازار کتاب «ماهی قرمز،‌ ماهی طلایی» اثر احمدرضا احمدی، داستانی است فلسفی که به چرایی بودن می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمدرضا احمدی در جدیدترین اثر خود که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وارد بازار کتاب شده، …

ادامه خبر »

پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۹ مشخص شد

به گزارش خبرآنلاین : پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۹ مشخص شد ایسنا نوشت: سازمان یونسکو شارجه را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۹ برگزید. به گزارش نشنال، وب‌سایت سازمان یونسکو، نام شارجه را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد. این شهر دو سال …

ادامه خبر »