چهار شنبه , جولای 19 2017

نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها

به گزارش ورزش‌سه : نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها نفتی ها در آستانه اولین بازی تدارکاتی با هدایت علی کریمی وضعیت کاملا نامشخصی دارند. به گزارش “ورزش سه”، نفت تهران بعد از تصمیم وزارت نفت مبنی بر واگذاری در مناقصه ای که ملوان یک پای آن بود، به گروهی …

ادامه خبر »

نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها

به گزارش ورزش‌سه : نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها نفتی ها در آستانه اولین بازی تدارکاتی با هدایت علی کریمی وضعیت کاملا نامشخصی دارند. به گزارش “ورزش سه”، نفت تهران بعد از تصمیم وزارت نفت مبنی بر واگذاری در مناقصه ای که ملوان یک پای آن بود، به گروهی …

ادامه خبر »

نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها

به گزارش ورزش‌سه : نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها نفتی ها در آستانه اولین بازی تدارکاتی با هدایت علی کریمی وضعیت کاملا نامشخصی دارند. به گزارش “ورزش سه”، نفت تهران بعد از تصمیم وزارت نفت مبنی بر واگذاری در مناقصه ای که ملوان یک پای آن بود، به گروهی …

ادامه خبر »

نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها

به گزارش ورزش‌سه : نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها نفتی ها در آستانه اولین بازی تدارکاتی با هدایت علی کریمی وضعیت کاملا نامشخصی دارند. به گزارش “ورزش سه”، نفت تهران بعد از تصمیم وزارت نفت مبنی بر واگذاری در مناقصه ای که ملوان یک پای آن بود، به گروهی …

ادامه خبر »

نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها

به گزارش ورزش‌سه : نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها نفتی ها در آستانه اولین بازی تدارکاتی با هدایت علی کریمی وضعیت کاملا نامشخصی دارند. به گزارش “ورزش سه”، نفت تهران بعد از تصمیم وزارت نفت مبنی بر واگذاری در مناقصه ای که ملوان یک پای آن بود، به گروهی …

ادامه خبر »

نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها

به گزارش ورزش‌سه : نفت تهران اسیر حواشی و اختلاف‌ها نفتی ها در آستانه اولین بازی تدارکاتی با هدایت علی کریمی وضعیت کاملا نامشخصی دارند. به گزارش “ورزش سه”، نفت تهران بعد از تصمیم وزارت نفت مبنی بر واگذاری در مناقصه ای که ملوان یک پای آن بود، به گروهی …

ادامه خبر »

رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است

به گزارش ورزش‌سه : رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه ملوان تاکید کرد که محمد احوادزاده برای او بیشتر از گذشته ارزش دارد. به گزارش “ورزش سه”، در چند روز گذشته تصاویری از محمد احمدزاده مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه ملوان در سایت‌ها و …

ادامه خبر »

رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است

به گزارش ورزش‌سه : رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه ملوان تاکید کرد که محمد احوادزاده برای او بیشتر از گذشته ارزش دارد. به گزارش “ورزش سه”، در چند روز گذشته تصاویری از محمد احمدزاده مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه ملوان در سایت‌ها و …

ادامه خبر »

رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است

به گزارش ورزش‌سه : رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه ملوان تاکید کرد که محمد احوادزاده برای او بیشتر از گذشته ارزش دارد. به گزارش “ورزش سه”، در چند روز گذشته تصاویری از محمد احمدزاده مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه ملوان در سایت‌ها و …

ادامه خبر »

رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است

به گزارش ورزش‌سه : رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه ملوان تاکید کرد که محمد احوادزاده برای او بیشتر از گذشته ارزش دارد. به گزارش “ورزش سه”، در چند روز گذشته تصاویری از محمد احمدزاده مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه ملوان در سایت‌ها و …

ادامه خبر »

رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است

به گزارش ورزش‌سه : رضاییان: شغل احمدزاده برای من غرورانگیز است مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه ملوان تاکید کرد که محمد احوادزاده برای او بیشتر از گذشته ارزش دارد. به گزارش “ورزش سه”، در چند روز گذشته تصاویری از محمد احمدزاده مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه ملوان در سایت‌ها و …

ادامه خبر »

برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند

به گزارش ورزش‌سه : برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند آرش برهانی مهاجم سابق استقلال امیدوار است که این تیم در فصل جدید به قهرمانی در لیگ برتر برسد. برهانی که بعد از جدایی از استقلال معمولا ترجیح داده در خصوص این تیم حرفی نزند، در مصاحبه با …

ادامه خبر »

برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند

به گزارش ورزش‌سه : برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند آرش برهانی مهاجم سابق استقلال امیدوار است که این تیم در فصل جدید به قهرمانی در لیگ برتر برسد. برهانی که بعد از جدایی از استقلال معمولا ترجیح داده در خصوص این تیم حرفی نزند، در مصاحبه با …

ادامه خبر »

برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند

به گزارش ورزش‌سه : برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند آرش برهانی مهاجم سابق استقلال امیدوار است که این تیم در فصل جدید به قهرمانی در لیگ برتر برسد. برهانی که بعد از جدایی از استقلال معمولا ترجیح داده در خصوص این تیم حرفی نزند، در مصاحبه با …

ادامه خبر »

برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند

به گزارش ورزش‌سه : برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند آرش برهانی مهاجم سابق استقلال امیدوار است که این تیم در فصل جدید به قهرمانی در لیگ برتر برسد. برهانی که بعد از جدایی از استقلال معمولا ترجیح داده در خصوص این تیم حرفی نزند، در مصاحبه با …

ادامه خبر »

برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند

به گزارش ورزش‌سه : برهانی: پژمان و مجتبی به استقلال شخصیت دادند آرش برهانی مهاجم سابق استقلال امیدوار است که این تیم در فصل جدید به قهرمانی در لیگ برتر برسد. برهانی که بعد از جدایی از استقلال معمولا ترجیح داده در خصوص این تیم حرفی نزند، در مصاحبه با …

ادامه خبر »

استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان

به گزارش ورزش‌سه : استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان “با اعلام معاون سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری برای بانوان در سال جاری بار دیگر آغاز می شود. به گزارش “ورزش‌سه”، در سال ۸۵ با اصرار رییس سازمان تربیت بدنی وقت و …

ادامه خبر »

استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان

به گزارش ورزش‌سه : استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان “با اعلام معاون سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری برای بانوان در سال جاری بار دیگر آغاز می شود. به گزارش “ورزش‌سه”، در سال ۸۵ با اصرار رییس سازمان تربیت بدنی وقت و …

ادامه خبر »

استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان

به گزارش ورزش‌سه : استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان “با اعلام معاون سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری برای بانوان در سال جاری بار دیگر آغاز می شود. به گزارش “ورزش‌سه”، در سال ۸۵ با اصرار رییس سازمان تربیت بدنی وقت و …

ادامه خبر »

استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان

به گزارش ورزش‌سه : استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان “با اعلام معاون سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری برای بانوان در سال جاری بار دیگر آغاز می شود. به گزارش “ورزش‌سه”، در سال ۸۵ با اصرار رییس سازمان تربیت بدنی وقت و …

ادامه خبر »

استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان

به گزارش ورزش‌سه : استارت مجدد ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان “با اعلام معاون سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری برای بانوان در سال جاری بار دیگر آغاز می شود. به گزارش “ورزش‌سه”، در سال ۸۵ با اصرار رییس سازمان تربیت بدنی وقت و …

ادامه خبر »

ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی

به گزارش ورزش‌سه : ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی فوتسالیست ایرانی غیرت قزاقستان به‌عنوان بازیکن قرضی در جام باشگاه‌های آسیا راهی تای سون نام ویتنام شد. به گزارش “ورزش سه”، حسین طیبی بعد از جام جهانی برزیل که با جایگاه سوم ایران همراه بود با پیشنهاد غیرت قزاقستان …

ادامه خبر »

ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی

به گزارش ورزش‌سه : ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی فوتسالیست ایرانی غیرت قزاقستان به‌عنوان بازیکن قرضی در جام باشگاه‌های آسیا راهی تای سون نام ویتنام شد. به گزارش “ورزش سه”، حسین طیبی بعد از جام جهانی برزیل که با جایگاه سوم ایران همراه بود با پیشنهاد غیرت قزاقستان …

ادامه خبر »

ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی

به گزارش ورزش‌سه : ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی فوتسالیست ایرانی غیرت قزاقستان به‌عنوان بازیکن قرضی در جام باشگاه‌های آسیا راهی تای سون نام ویتنام شد. به گزارش “ورزش سه”، حسین طیبی بعد از جام جهانی برزیل که با جایگاه سوم ایران همراه بود با پیشنهاد غیرت قزاقستان …

ادامه خبر »

ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی

به گزارش ورزش‌سه : ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی فوتسالیست ایرانی غیرت قزاقستان به‌عنوان بازیکن قرضی در جام باشگاه‌های آسیا راهی تای سون نام ویتنام شد. به گزارش “ورزش سه”، حسین طیبی بعد از جام جهانی برزیل که با جایگاه سوم ایران همراه بود با پیشنهاد غیرت قزاقستان …

ادامه خبر »

ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی

به گزارش ورزش‌سه : ستاره فوتسال ایران در یک تیم ویتنامی فوتسالیست ایرانی غیرت قزاقستان به‌عنوان بازیکن قرضی در جام باشگاه‌های آسیا راهی تای سون نام ویتنام شد. به گزارش “ورزش سه”، حسین طیبی بعد از جام جهانی برزیل که با جایگاه سوم ایران همراه بود با پیشنهاد غیرت قزاقستان …

ادامه خبر »

مینو رایولا؛ نام من پول است!

به گزارش ورزش‌سه : مینو رایولا؛ نام من پول است! مینو رایولا، ایجنت مشهور فوتبال، نقشی کلیدی در انتقال لوکاکو به منچستریونایتد ایفا کرده است. به گزارش “ورزش سه”، در حالی که همه چیز حاکی از توافق چلسی با لوکاکو برای بازگشت این بازیکن به استمفوردبریج بود، ناگهان یونایتد وارد …

ادامه خبر »

مینو رایولا؛ نام من پول است!

به گزارش ورزش‌سه : مینو رایولا؛ نام من پول است! مینو رایولا، ایجنت مشهور فوتبال، نقشی کلیدی در انتقال لوکاکو به منچستریونایتد ایفا کرده است. به گزارش “ورزش سه”، در حالی که همه چیز حاکی از توافق چلسی با لوکاکو برای بازگشت این بازیکن به استمفوردبریج بود، ناگهان یونایتد وارد …

ادامه خبر »

مینو رایولا؛ نام من پول است!

به گزارش ورزش‌سه : مینو رایولا؛ نام من پول است! مینو رایولا، ایجنت مشهور فوتبال، نقشی کلیدی در انتقال لوکاکو به منچستریونایتد ایفا کرده است. به گزارش “ورزش سه”، در حالی که همه چیز حاکی از توافق چلسی با لوکاکو برای بازگشت این بازیکن به استمفوردبریج بود، ناگهان یونایتد وارد …

ادامه خبر »

ماجد غماص: تفکر تکفیری از عراق و کل منطقه باید زدوده شود

به گزارش ایسنا : ماجد غماص: تفکر تکفیری از عراق و کل منطقه باید زدوده شود نماینده دفتر مجلس اعلای شیعیان عراق در ایران با اشاره به سفر اخیر عمار حکیم به تهران اظهار کرد: یکی از اهداف سفر آقای حکیم به تهران ایجاد بستر مناسبی برای هماهنگی بیشتر کشورهای …

ادامه خبر »

چرا در آن ۸ سال دولت سایه تشکیل ندادند؟

به گزارش بهار : چرا در آن ۸ سال دولت سایه تشکیل ندادند؟ گروه سیاسی: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: کسانی که صحنه انتخابات را واگذار کرده‌اند به فکر دولت در سایه هستند. جلال جلالی‌زاده درباره تشکیل دولت در سایه که از سوی برخی‌ها بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت …

ادامه خبر »

چرا در آن ۸ سال دولت سایه تشکیل ندادند؟

به گزارش بهار : چرا در آن ۸ سال دولت سایه تشکیل ندادند؟ گروه سیاسی: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: کسانی که صحنه انتخابات را واگذار کرده‌اند به فکر دولت در سایه هستند. جلال جلالی‌زاده درباره تشکیل دولت در سایه که از سوی برخی‌ها بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت …

ادامه خبر »

۱۶مرداد رونمایی از محصولات فولکس در ایران

به گزارش عصرخودرو : ۱۶مرداد رونمایی از محصولات فولکس در ایران مهرزاد فردوس مدیرعامل گروه صنعتی ماموت در حاشیه مراسم روزصنعت و معدن از رونمایی محصولات فولکس در تاریخ ۱۶ مردادماه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین، او با بیان اینکه بازار خودرو ایران تحت تاثیر …

ادامه خبر »

۱۶مرداد رونمایی از محصولات فولکس در ایران

به گزارش عصرخودرو : ۱۶مرداد رونمایی از محصولات فولکس در ایران مهرزاد فردوس مدیرعامل گروه صنعتی ماموت در حاشیه مراسم روزصنعت و معدن از رونمایی محصولات فولکس در تاریخ ۱۶ مردادماه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین، او با بیان اینکه بازار خودرو ایران تحت تاثیر …

ادامه خبر »

شورای فنی کشتی فرنگی تشکیل جلسه داد/ عبدولی باید انتخابی بگیرد

به گزارش مهر : شورای فنی کشتی فرنگی تشکیل جلسه داد/ عبدولی باید انتخابی بگیرد جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی صبح امروز شنبه با توجه به نتایج مسابقات انتخابی در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات جلسه شورای فنی تیم …

ادامه خبر »

شورای فنی کشتی فرنگی تشکیل جلسه داد/ عبدولی باید انتخابی بگیرد

به گزارش مهر : شورای فنی کشتی فرنگی تشکیل جلسه داد/ عبدولی باید انتخابی بگیرد جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی صبح امروز شنبه با توجه به نتایج مسابقات انتخابی در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات جلسه شورای فنی تیم …

ادامه خبر »

ترافیک نیمه سنگین در باندهای جنوبی آزاد راه های تهران – کرج و کرج – قزوین

به گزارش ایرنا : ترافیک نیمه سنگین در باندهای جنوبی آزاد راه های تهران – کرج و کرج – قزوین به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، باند جنوبی آزاد راه کرج – قزوین (از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس( باند جنوبی آزادراه تهران – کرج (از …

ادامه خبر »

ترافیک نیمه سنگین در باندهای جنوبی آزاد راه های تهران – کرج و کرج – قزوین

به گزارش ایرنا : ترافیک نیمه سنگین در باندهای جنوبی آزاد راه های تهران – کرج و کرج – قزوین به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، باند جنوبی آزاد راه کرج – قزوین (از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس( باند جنوبی آزادراه تهران – کرج (از …

ادامه خبر »

قالیباف: کشور با بحران مدیریت مواجه است/ برخی مسئولان در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند

به گزارش ایرنا : قالیباف: کشور با بحران مدیریت مواجه است/ برخی مسئولان در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر قالیباف روز شنبه در آیین رونمایی از دستاوردهای سازمان مدیریت بحران شهر تهران که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و …

ادامه خبر »

قالیباف: کشور با بحران مدیریت مواجه است/ برخی مسئولان در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند

به گزارش ایرنا : قالیباف: کشور با بحران مدیریت مواجه است/ برخی مسئولان در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر قالیباف روز شنبه در آیین رونمایی از دستاوردهای سازمان مدیریت بحران شهر تهران که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و …

ادامه خبر »