شنبه , سپتامبر 16 2017

غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم

به گزارش ورزش‌سه : غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان می گوید که به احترام علی کریمی خود را پرسپولیسی می داند. محمد غلامی تنها گلزن دیدار گل گهر سیرجان و استقلال در جام حذفی درباره نتیجه ای که رقم خورد به ورزش سه گفت: ما در این بازی خیلی تلاش کردیم و در حد لیگ برتر بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم حتی نیمه اول هم می توانستیم به گل برسیم اما شرایط مهیا نشد تا ببریم. استقلال هم تیم کمی نبود و من بازی آنها با پدیده را دیدم درست است آنها در آن بازی شکست خوردند اما موقعیت های خوبی داشتند که تبدیل به گل نشد. در کل ما مقابل حریف آسانی مصاف نداشتیم و کارمان سخت بود اگرچه موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم. وی افزود: اگر بازی به وقت اضافه می رفت برد ما …

ادامه خبر »

غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم

به گزارش ورزش‌سه : غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان می گوید که به احترام علی کریمی خود را پرسپولیسی می داند. محمد غلامی تنها گلزن دیدار گل گهر سیرجان و استقلال در جام حذفی درباره نتیجه ای که رقم خورد به ورزش سه گفت: ما در این بازی خیلی تلاش کردیم و در حد لیگ برتر بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم حتی نیمه اول هم می توانستیم به گل برسیم اما شرایط مهیا نشد تا ببریم. استقلال هم تیم کمی نبود و من بازی آنها با پدیده را دیدم درست است آنها در آن بازی شکست خوردند اما موقعیت های خوبی داشتند که تبدیل به گل نشد. در کل ما مقابل حریف آسانی مصاف نداشتیم و کارمان سخت بود اگرچه موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم. وی افزود: اگر بازی به وقت اضافه می رفت برد ما …

ادامه خبر »

غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم

به گزارش ورزش‌سه : غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان می گوید که به احترام علی کریمی خود را پرسپولیسی می داند. محمد غلامی تنها گلزن دیدار گل گهر سیرجان و استقلال در جام حذفی درباره نتیجه ای که رقم خورد به ورزش سه گفت: ما در این بازی خیلی تلاش کردیم و در حد لیگ برتر بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم حتی نیمه اول هم می توانستیم به گل برسیم اما شرایط مهیا نشد تا ببریم. استقلال هم تیم کمی نبود و من بازی آنها با پدیده را دیدم درست است آنها در آن بازی شکست خوردند اما موقعیت های خوبی داشتند که تبدیل به گل نشد. در کل ما مقابل حریف آسانی مصاف نداشتیم و کارمان سخت بود اگرچه موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم. وی افزود: اگر بازی به وقت اضافه می رفت برد ما …

ادامه خبر »

غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم

به گزارش ورزش‌سه : غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان می گوید که به احترام علی کریمی خود را پرسپولیسی می داند. محمد غلامی تنها گلزن دیدار گل گهر سیرجان و استقلال در جام حذفی درباره نتیجه ای که رقم خورد به ورزش سه گفت: ما در این بازی خیلی تلاش کردیم و در حد لیگ برتر بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم حتی نیمه اول هم می توانستیم به گل برسیم اما شرایط مهیا نشد تا ببریم. استقلال هم تیم کمی نبود و من بازی آنها با پدیده را دیدم درست است آنها در آن بازی شکست خوردند اما موقعیت های خوبی داشتند که تبدیل به گل نشد. در کل ما مقابل حریف آسانی مصاف نداشتیم و کارمان سخت بود اگرچه موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم. وی افزود: اگر بازی به وقت اضافه می رفت برد ما …

ادامه خبر »

غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم

به گزارش ورزش‌سه : غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان می گوید که به احترام علی کریمی خود را پرسپولیسی می داند. محمد غلامی تنها گلزن دیدار گل گهر سیرجان و استقلال در جام حذفی درباره نتیجه ای که رقم خورد به ورزش سه گفت: ما در این بازی خیلی تلاش کردیم و در حد لیگ برتر بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم حتی نیمه اول هم می توانستیم به گل برسیم اما شرایط مهیا نشد تا ببریم. استقلال هم تیم کمی نبود و من بازی آنها با پدیده را دیدم درست است آنها در آن بازی شکست خوردند اما موقعیت های خوبی داشتند که تبدیل به گل نشد. در کل ما مقابل حریف آسانی مصاف نداشتیم و کارمان سخت بود اگرچه موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم. وی افزود: اگر بازی به وقت اضافه می رفت برد ما …

ادامه خبر »

غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم

به گزارش ورزش‌سه : غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان می گوید که به احترام علی کریمی خود را پرسپولیسی می داند. محمد غلامی تنها گلزن دیدار گل گهر سیرجان و استقلال در جام حذفی درباره نتیجه ای که رقم خورد به ورزش سه گفت: ما در این بازی خیلی تلاش کردیم و در حد لیگ برتر بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم حتی نیمه اول هم می توانستیم به گل برسیم اما شرایط مهیا نشد تا ببریم. استقلال هم تیم کمی نبود و من بازی آنها با پدیده را دیدم درست است آنها در آن بازی شکست خوردند اما موقعیت های خوبی داشتند که تبدیل به گل نشد. در کل ما مقابل حریف آسانی مصاف نداشتیم و کارمان سخت بود اگرچه موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم. وی افزود: اگر بازی به وقت اضافه می رفت برد ما …

ادامه خبر »

غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم

به گزارش ورزش‌سه : غلامی: به احترام کریمی خود را پرسپولیسی می‌دانم مهاجم تیم فوتبال گل گهر سیرجان می گوید که به احترام علی کریمی خود را پرسپولیسی می داند. محمد غلامی تنها گلزن دیدار گل گهر سیرجان و استقلال در جام حذفی درباره نتیجه ای که رقم خورد به ورزش سه گفت: ما در این بازی خیلی تلاش کردیم و در حد لیگ برتر بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم حتی نیمه اول هم می توانستیم به گل برسیم اما شرایط مهیا نشد تا ببریم. استقلال هم تیم کمی نبود و من بازی آنها با پدیده را دیدم درست است آنها در آن بازی شکست خوردند اما موقعیت های خوبی داشتند که تبدیل به گل نشد. در کل ما مقابل حریف آسانی مصاف نداشتیم و کارمان سخت بود اگرچه موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم. وی افزود: اگر بازی به وقت اضافه می رفت برد ما …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

عباس زاده: از این شکست درس می گیریم

به گزارش ورزش‌سه : عباس زاده: از این شکست درس می گیریم محمد عباس زاده با شعار;آنکه شکست و باخت روزهای گذشته برایش پایان یافته و امید به پیروزی در آینده دارد”، باخت در جام حذفی را به فراموشی می سپارد. عباس زاده در خصوص حذف از جام حذفی و شکست مقابل اکسین به ورزش سه می گوید: شاید شکست تلخ و ناراحت کننده باشد اما ما نباید ناامید باشیم و باید سعی کنیم از آن باخت درس بگیریم و با تلاش بیشتر به پیروزی فردا فکر کنیم. وی درباره گلزنی و عملکردش در این بازی هم گفت: درست است در این بازی یک پنالتی گرفتم و آن را گل کردم اما به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم. من باید بیشتر تلاش می کردم تا بتوانم در همان ابتدای بازی نتیجه را به سود سایپا رقم بزنم اما هرچه دویدم و هرچه زدم به در بسته خوردم. او در …

ادامه خبر »

ابهام در تیم منتخب خراسان برای افتتاحیه ورزشگاه

به گزارش ورزش‌سه : ابهام در تیم منتخب خراسان برای افتتاحیه ورزشگاه بالاخره پس از انتظارات فراوان هواداران فوتبال در مشهد، شنبه هفته آینده استادیوم امام رضا مشهد با بازی دو تیم منتخب مشهد و منتخب کربلا افتتاح خواهد شد. به گزارش “ورزش سه”، استادیوم امام رضا که اسفند سال گذشته بدون برگزاری هیچ گونه مسابقه ای افتتاح شد،حالا برای افتتاح رسمی آن شنبه ۲۵ شهریور دو تیم منتخب خراسان و منتخب کربلا به دیدار هم می روند. دیداری که قطعا جذابیت خاص خودش را دارد. اما برای انتخاب ترکیب منتخب خراسان سختی ها و حواشی زیادی هم وجود دارد که از آن جمله می توان به دیدار شاگردان میثاقیان و مهاجری در لیگ برتر اشاره کرد. روز قبل از برگزاری این مسابقه،دو تیم خراسانی سیاه جامگان و پدیده دو بازی پرفشار و سنگین در لیگ برتر برگزار خواهند کرد.سیاه جامگانی ها در تبریز میهمان تراکتورسازی هستند و پدیده ای …

ادامه خبر »

ابهام در تیم منتخب خراسان برای افتتاحیه ورزشگاه

به گزارش ورزش‌سه : ابهام در تیم منتخب خراسان برای افتتاحیه ورزشگاه بالاخره پس از انتظارات فراوان هواداران فوتبال در مشهد، شنبه هفته آینده استادیوم امام رضا مشهد با بازی دو تیم منتخب مشهد و منتخب کربلا افتتاح خواهد شد. به گزارش “ورزش سه”، استادیوم امام رضا که اسفند سال گذشته بدون برگزاری هیچ گونه مسابقه ای افتتاح شد،حالا برای افتتاح رسمی آن شنبه ۲۵ شهریور دو تیم منتخب خراسان و منتخب کربلا به دیدار هم می روند. دیداری که قطعا جذابیت خاص خودش را دارد. اما برای انتخاب ترکیب منتخب خراسان سختی ها و حواشی زیادی هم وجود دارد که از آن جمله می توان به دیدار شاگردان میثاقیان و مهاجری در لیگ برتر اشاره کرد. روز قبل از برگزاری این مسابقه،دو تیم خراسانی سیاه جامگان و پدیده دو بازی پرفشار و سنگین در لیگ برتر برگزار خواهند کرد.سیاه جامگانی ها در تبریز میهمان تراکتورسازی هستند و پدیده ای …

ادامه خبر »

ابهام در تیم منتخب خراسان برای افتتاحیه ورزشگاه

به گزارش ورزش‌سه : ابهام در تیم منتخب خراسان برای افتتاحیه ورزشگاه بالاخره پس از انتظارات فراوان هواداران فوتبال در مشهد، شنبه هفته آینده استادیوم امام رضا مشهد با بازی دو تیم منتخب مشهد و منتخب کربلا افتتاح خواهد شد. به گزارش “ورزش سه”، استادیوم امام رضا که اسفند سال گذشته بدون برگزاری هیچ گونه مسابقه ای افتتاح شد،حالا برای افتتاح رسمی آن شنبه ۲۵ شهریور دو تیم منتخب خراسان و منتخب کربلا به دیدار هم می روند. دیداری که قطعا جذابیت خاص خودش را دارد. اما برای انتخاب ترکیب منتخب خراسان سختی ها و حواشی زیادی هم وجود دارد که از آن جمله می توان به دیدار شاگردان میثاقیان و مهاجری در لیگ برتر اشاره کرد. روز قبل از برگزاری این مسابقه،دو تیم خراسانی سیاه جامگان و پدیده دو بازی پرفشار و سنگین در لیگ برتر برگزار خواهند کرد.سیاه جامگانی ها در تبریز میهمان تراکتورسازی هستند و پدیده ای …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه

به گزارش ورزش‌سه : کرار، میهمان احتمالی مشهدی‌ها برای بازی افتتاحیه جاسم کرار محمد بازیکن عراقی تیم صنعت نفت به احتمال فراوان در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا شرکت خواهد کرد. به گزارش “ورزش سه”، جاسم کرار محمد بازیکن این روزهای صنعت نفت آبادان،احتمالا تیم کشورش را در بازی منتخب خراسان و منتخب کربلا در بازی افتتاحیه استادیوم امام رضا در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه همراهی خواهد کرد.البته این اتفاق منوط به نظر کادرفنی صنعت نفت است که احتمال پذیرفتن آن بسیار بالاست. زیرا تیم صنعت نفت روز پنجشنبه در لیگ برتر میهمان تیم سپیدرود است و با توجه به آمادگی بالای تیم صنعت نفت پیروزی آنها در این بازی محتمل است. به همین دلیل احتمال میرود جاسم کرار بتواند نظر کادرفنی را جلب کرده و در روز شنبه ۲۵ شهریور ماه برای تیم منتخب کربلا به میدان برود که این مسئله میتواند بر جذابیت های بازی افتتاحیه استادیوم …

ادامه خبر »

مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند

به گزارش مهر : مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه مرزنشینان باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند،گفت: اینطور نیست که دولت نخواهد مشکل مرزنشینان را حل کند، باید برای رفع مشکل به دولت کمک کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایندگان تعاونی‌های استان‌های مرزنشین (کردستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام) با سعید جلیلی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و با حضور تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد، جلیلی گفت: مرزنشینان غیور مردان و پیشگامان دفاع از کشور و انقلاب هستند و ۴ استان غرب و جنوب کشور در ۸ سال زمان دفاع مقدس به خوبی این مساله را اثبات کردند. وی افزود: امروز هم مرزنشینان و تعاونی‌های آنها می‌توانند یک بستر و فرصت برای صادرات و اشتغال و تولید کشور …

ادامه خبر »

مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند

به گزارش مهر : مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه مرزنشینان باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند،گفت: اینطور نیست که دولت نخواهد مشکل مرزنشینان را حل کند، باید برای رفع مشکل به دولت کمک کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایندگان تعاونی‌های استان‌های مرزنشین (کردستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام) با سعید جلیلی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و با حضور تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد، جلیلی گفت: مرزنشینان غیور مردان و پیشگامان دفاع از کشور و انقلاب هستند و ۴ استان غرب و جنوب کشور در ۸ سال زمان دفاع مقدس به خوبی این مساله را اثبات کردند. وی افزود: امروز هم مرزنشینان و تعاونی‌های آنها می‌توانند یک بستر و فرصت برای صادرات و اشتغال و تولید کشور …

ادامه خبر »

مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند

به گزارش مهر : مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه مرزنشینان باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند،گفت: اینطور نیست که دولت نخواهد مشکل مرزنشینان را حل کند، باید برای رفع مشکل به دولت کمک کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایندگان تعاونی‌های استان‌های مرزنشین (کردستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام) با سعید جلیلی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و با حضور تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد، جلیلی گفت: مرزنشینان غیور مردان و پیشگامان دفاع از کشور و انقلاب هستند و ۴ استان غرب و جنوب کشور در ۸ سال زمان دفاع مقدس به خوبی این مساله را اثبات کردند. وی افزود: امروز هم مرزنشینان و تعاونی‌های آنها می‌توانند یک بستر و فرصت برای صادرات و اشتغال و تولید کشور …

ادامه خبر »

مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند

به گزارش مهر : مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه مرزنشینان باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند،گفت: اینطور نیست که دولت نخواهد مشکل مرزنشینان را حل کند، باید برای رفع مشکل به دولت کمک کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایندگان تعاونی‌های استان‌های مرزنشین (کردستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام) با سعید جلیلی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و با حضور تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد، جلیلی گفت: مرزنشینان غیور مردان و پیشگامان دفاع از کشور و انقلاب هستند و ۴ استان غرب و جنوب کشور در ۸ سال زمان دفاع مقدس به خوبی این مساله را اثبات کردند. وی افزود: امروز هم مرزنشینان و تعاونی‌های آنها می‌توانند یک بستر و فرصت برای صادرات و اشتغال و تولید کشور …

ادامه خبر »

مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند

به گزارش مهر : مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه مرزنشینان باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند،گفت: اینطور نیست که دولت نخواهد مشکل مرزنشینان را حل کند، باید برای رفع مشکل به دولت کمک کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایندگان تعاونی‌های استان‌های مرزنشین (کردستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام) با سعید جلیلی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و با حضور تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد، جلیلی گفت: مرزنشینان غیور مردان و پیشگامان دفاع از کشور و انقلاب هستند و ۴ استان غرب و جنوب کشور در ۸ سال زمان دفاع مقدس به خوبی این مساله را اثبات کردند. وی افزود: امروز هم مرزنشینان و تعاونی‌های آنها می‌توانند یک بستر و فرصت برای صادرات و اشتغال و تولید کشور …

ادامه خبر »

مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند

به گزارش مهر : مرزنشینان به جای کوله‌بری باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه مرزنشینان باید به صادرکنندگان عمده تبدیل شوند،گفت: اینطور نیست که دولت نخواهد مشکل مرزنشینان را حل کند، باید برای رفع مشکل به دولت کمک کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایندگان تعاونی‌های استان‌های مرزنشین (کردستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام) با سعید جلیلی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و با حضور تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد، جلیلی گفت: مرزنشینان غیور مردان و پیشگامان دفاع از کشور و انقلاب هستند و ۴ استان غرب و جنوب کشور در ۸ سال زمان دفاع مقدس به خوبی این مساله را اثبات کردند. وی افزود: امروز هم مرزنشینان و تعاونی‌های آنها می‌توانند یک بستر و فرصت برای صادرات و اشتغال و تولید کشور …

ادامه خبر »