جمعه , سپتامبر 15 2017
خانه / بایگانی برچسب: اخبار آرسنال

بایگانی برچسب: اخبار آرسنال

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است

به گزارش ورزش‌سه : براوو: سانچس از ماندن در آرسنال ناراحت است کلودیو براوو، دروازه بان تیم ملی شیلی و منچسترسیتی مدعی شد که الکسیس سانچس از اینکه نتوانست به سیتی بپیوندد، بسیار ناراحت بوده است. به گزارش “ورزش سه”، سیتی با ۵۵ میلیون پوند پیشنهادی برای سانچس به توپ‌چی ها ارائه کرده بود ولی روند جذب جانشین برای سانچس با ناکامی همراه شد و در نهایت آرسنال تصمیم گرفت سانچس را حفظ کند. حال براوو که در تیم ملی شیلی با سانچس هم تیمی است، از روزهای تلخ سانچس صحبت کرد. او گفت:” ما در اردوی شیلی با هم حرف می‌زدیم. حالت روحی او در عرض چند ساعت از خوشحالی به ناراحتی تغییر کرد ولی همه این ها گذشته است. این انتقال نهایی نشد زیرا بازیکنی که آرسنال می‌خواست جذب نشد و همه چیز تمام شد. خیلی دوست داشتیم الکسیس به تیم ما بیاید ولی نقل و انتقالات به …

ادامه خبر »

پپ: حاضر به معاوضه استرلینگ و سانچس نشدم

به گزارش مهر : پپ: حاضر به معاوضه استرلینگ و سانچس نشدم گواردیولا مدعی شده آرسنال در ازای فروش الکسیس سانچس رحیم استرلینگ را از منچسترسیتی می‌خواسته که او زیر بار جدایی بازیکنش نرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، پپ گواردیولا، سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی، مدعی شده در بازار نقل و انتقالات می‌خواستند الکسیس سانچس را از آرسنال بخرند، اما توپچی‌ها در ازای او رحیم استرلینگ را درخواست کردند که با مخالفت پپ رو به رو شده‌اند. گواردیولا در این باره گفت: نمی‌دانم در زمستان یا تابستان بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. ما برای جذب سانچس ابراز علاقه کردیم، اما آرسنال مشتاق تبادل بازیکن بود و استرلینگ را می‌خواست و من گفتم که این جزو گزینه‌های ما نیست. پپ در ادامه کفت: من خیلی به استرلینگ اعتقاد دارم، تنها چیزی که حاضر بودم در ازای الکسیس بدهم پول بود، اما اگر این اتفاق می‌افتاد آن‌ها نمی‌توانستند جانشین برای او پیدا …

ادامه خبر »

مژده ونگر به هواداران آرسنال در مورد سانچس

به گزارش ورزش‌سه : مژده ونگر به هواداران آرسنال در مورد سانچس آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال در مورد پیروزی پرگل عصر امروز تیمش برابر بورنموث صحبت کرد. به گزارش “ورزش سه”، بعد از ۲ هفته ناکامی عصر امروز توپچی ها با ۳ گل بورنموث را مغلوب کرده و به اوضاع خود سر و سامان بخشیدند. ونگر گفت: تعطیلات در مقطع بسیار بدی به وجود آمد و به همین دلیل تیم ما نتوانست ئذ دیدار مقابل لیورپول نمایش خوبی از خود ارائه دهد. ما امروز بازی خوبی ارائه دادیم و از آنجا که اعتماد به نفس در ورزش اهمیت فراوانی دارد، بهترین راه به دست آوردن آن ارائه نماشی همانند بازی امروز برابر بورنموث است. الکسیس سانچس تمام تمرکز خود را روی درخشش در لیگ برتر و لیگ اروپا و ارائه نمایش خوب برای آرسنال قرار داده و اگرچه کمی از شرایط آرمانی فیزیکی فاصله دارد، اما به زودی به …

ادامه خبر »

برد چلسی در خانه لستر سیتی/ پیروزی های پرگل آرسنال و تاتنهام

به گزارش مهر : برد چلسی در خانه لستر سیتی/ پیروزی های پرگل آرسنال و تاتنهام مدافع قهرمانی رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس در هفته چهارم این مسابقات مقابل لستر سیتی به برتری دست یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت که در یکی از این بازی ها تیم چلسی در ورزشگاه کینگ پاور به مصاف لستر سیتی رفت و برابر این تیم ۲ بر یک برنده شد. آلوارو موراتا (۴۲) و انگولو کانته (۵۰) زننده گل های تیم چلسی بودند. تنها گل تیم لستر سیتی را جیمی واردی در دقیقه ۵۱ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. نتایج دیدارهای همزمان به این ترتیب است: * ساوتهمپتون صفر – واتفورد ۲ * آرسنال ۳ – بورنموث صفر * برایتون ۳ – وست برومویچ یک * اورتون صفر – تاتنهام ۳ * لستر سیتی یک – چلسی ۲

ادامه خبر »

پیروزی خانگی شیرین آرسنال مقابل بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : پیروزی خانگی شیرین آرسنال مقابل بورنموث آرسنال موفق شد در دیداری خانگی مقابل بورنموث به پیروزی ۳-۰ دست پیدا کند و به نیمه بالایی جدول لیگ برتر برگردد. به گزارش “ورزش سه”، شاگردان آرسن ونگر که در دو دیدار قبلی مقابل استوک سیتی و لیورپول شکست خورده بودند، در دیدار امروز نمایش بهتری داشتند و توانستند با سه گل از سد تیم سختکوش بورنموث عبور کنند. ادامه دارد…

ادامه خبر »

کلوپ چگونه و چرا برابر گواردیولا له شد؟

به گزارش ورزش‌سه : کلوپ چگونه و چرا برابر گواردیولا له شد؟ حمیدرضا صدر به نبرد گواردیولاو کلوپ پرداخته، به شکست ۰-۵ لیورپول در مصاف با… به گزارش “ورزش سه”، ساعتی قبل سیتی موفق شد با نتیجه عجیب ۰-۵ مرسی سایدی ها را مغلوب کرده و به صدر جدول نزدیک تر شود. پرده اول بعضی چیزها بر اساس پیش بینی ها جلو رفتند: این که سیتی در هشت بازی خانگی اش در لیگ فقط یک بار مغلوب لیورپول شده بود و این بار هم نباخت.بعضی چیزها بر اساس پیش بینی ها جلو رفتند: این که پاشنه آشیل لیورپول در قلب دفاعش نهفته، این که مدافعان لیورپولی طی سه دیدار، سه گل دریافت کرده اند. این که اگر سیتی سه دفاعه بازی کند زوج سرجیو آگرو – گابریل خسوس توانایی نشانه رفتن آن پاشنه را دارد… سیتی بازی را با سه تغییر در مقایسه با دیدار برابر بورنموث آغاز کرد: آگرو …

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : ترکیب اصلی آرسنال و بورنموث آرسنال از ساعت ۱۸٫۳۰ در ورزشگاه امیریتس میزبان بورنموث خواهد بود. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال بحران زده امیدوار است با کسب این سه امتیاز بتواند دومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد. آرسنال: چک، مصطفی، کشیلنی، بیرین، مونرئال، رمزی، ژاکا، کولاسیناچ، اوزیل، ولبک، لاکازت بورنموث : بگوویچ، کوک، آکه، مینگس، اسمیت، گاسلینگ، آرتر، دنیلز، کینگ، دفو، فریزر

ادامه خبر »

ونگر: آرسنال می‌تواند قهرمان لیگ برتر شود

به گزارش ورزش‌سه : ونگر: آرسنال می‌تواند قهرمان لیگ برتر شود آرسن ونگر، سرمربی آرسنال با وجود شروع ضعیف و ناکامی در نقل و انتقالات، مدعی شد که تیمش شانس کسب قهرمانی لیگ برتر را دارد. به گزارش “ورزش سه”، توپ چی ها تا به اینجای کار تنها ۳ امتیاز از ۳ بازی خود کسب کرده اند و در نیمه پایین جدول قرار گرفته اند. ونگر روزهای خوبی را در آرسنال سپری نمی‌کند و ستاره هایش یکی یکی در حال جدایی از تیم هستند. چمبرلین به لیورپول پیوست و سانچس و اوزیل قراردادشان را تمدید نکرده اند و در پایان فصل بازیکن آزاد خواهند بود. حال ونگر مدعی شد که تیمش شانس کسب قهرمانی در لیگ برتر را دارد. او گفت:” آیا ما مدعی عنوان قهرمانی خواهیم بود؟ بله، چرا که نه. ما فقط ۳ بازی انجام داده ایم که دو بازی آن خارج از خانه بوده است. بله، مقابل …

ادامه خبر »

ونگر: آرسنال می‌تواند قهرمان لیگ برتر شود

به گزارش ورزش‌سه : ونگر: آرسنال می‌تواند قهرمان لیگ برتر شود آرسن ونگر، سرمربی آرسنال با وجود شروع ضعیف و ناکامی در نقل و انتقالات، مدعی شد که تیمش شانس کسب قهرمانی لیگ برتر را دارد. به گزارش “ورزش سه”، توپ چی ها تا به اینجای کار تنها ۳ امتیاز از ۳ بازی خود کسب کرده اند و در نیمه پایین جدول قرار گرفته اند. ونگر روزهای خوبی را در آرسنال سپری نمی‌کند و ستاره هایش یکی یکی در حال جدایی از تیم هستند. چمبرلین به لیورپول پیوست و سانچس و اوزیل قراردادشان را تمدید نکرده اند و در پایان فصل بازیکن آزاد خواهند بود. حال ونگر مدعی شد که تیمش شانس کسب قهرمانی در لیگ برتر را دارد. او گفت:” آیا ما مدعی عنوان قهرمانی خواهیم بود؟ بله، چرا که نه. ما فقط ۳ بازی انجام داده ایم که دو بازی آن خارج از خانه بوده است. بله، مقابل …

ادامه خبر »

ونگر: آرسنال می‌تواند قهرمان لیگ برتر شود

به گزارش ورزش‌سه : ونگر: آرسنال می‌تواند قهرمان لیگ برتر شود آرسن ونگر، سرمربی آرسنال با وجود شروع ضعیف و ناکامی در نقل و انتقالات، مدعی شد که تیمش شانس کسب قهرمانی لیگ برتر را دارد. به گزارش “ورزش سه”، توپ چی ها تا به اینجای کار تنها ۳ امتیاز از ۳ بازی خود کسب کرده اند و در نیمه پایین جدول قرار گرفته اند. ونگر روزهای خوبی را در آرسنال سپری نمی‌کند و ستاره هایش یکی یکی در حال جدایی از تیم هستند. چمبرلین به لیورپول پیوست و سانچس و اوزیل قراردادشان را تمدید نکرده اند و در پایان فصل بازیکن آزاد خواهند بود. حال ونگر مدعی شد که تیمش شانس کسب قهرمانی در لیگ برتر را دارد. او گفت:” آیا ما مدعی عنوان قهرمانی خواهیم بود؟ بله، چرا که نه. ما فقط ۳ بازی انجام داده ایم که دو بازی آن خارج از خانه بوده است. بله، مقابل …

ادامه خبر »

اعتراض ونگر به قانون فیرپلی مالی: رعایتش ممکن نیست!

به گزارش مهر : اعتراض ونگر به قانون فیرپلی مالی: رعایتش ممکن نیست! سرمربی آرسنال معتقد است با وضع قانون فیرپلی مالی یوفا شرایطی ایجاد کرده که نمی‌توان به آن عمل کرد و باید درباره این قانون تجدید نظر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این که فصل گذشته انتقال پل پوگبا از تیم فوتبال یوونتوس به منچستریونایتد رکورد گران‌ترین نقل و انتقالات را شکست، دنیا شاهد شکسته شدن آن رکورد در یک فصل، آن هم فصل جاری بود. نیمار، امباپه و دمبله بازیکنانی بودند که با رقم بالاتر از آن در یک فصل جا به جا شدند که در نتیجه آن یوفا تصمیم گرفت برای بررسی این که قانون فیرپلی مالی رعایت شده یا نه تحقیقاتش را درباره تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن آغاز کند. اما آرسن ونگر، سرمربی تیم فوتبال آرسنال نظری جدید در این باره دارد: قانون فیرپلی مالی سوالات جدیدی را در ذهن همه به وجود …

ادامه خبر »

اعتراض ونگر به قانون فیرپلی مالی: رعایتش ممکن نیست!

به گزارش مهر : اعتراض ونگر به قانون فیرپلی مالی: رعایتش ممکن نیست! سرمربی آرسنال معتقد است با وضع قانون فیرپلی مالی یوفا شرایطی ایجاد کرده که نمی‌توان به آن عمل کرد و باید درباره این قانون تجدید نظر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این که فصل گذشته انتقال پل پوگبا از تیم فوتبال یوونتوس به منچستریونایتد رکورد گران‌ترین نقل و انتقالات را شکست، دنیا شاهد شکسته شدن آن رکورد در یک فصل، آن هم فصل جاری بود. نیمار، امباپه و دمبله بازیکنانی بودند که با رقم بالاتر از آن در یک فصل جا به جا شدند که در نتیجه آن یوفا تصمیم گرفت برای بررسی این که قانون فیرپلی مالی رعایت شده یا نه تحقیقاتش را درباره تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن آغاز کند. اما آرسن ونگر، سرمربی تیم فوتبال آرسنال نظری جدید در این باره دارد: قانون فیرپلی مالی سوالات جدیدی را در ذهن همه به وجود …

ادامه خبر »

اعتراض ونگر به قانون فیرپلی مالی: رعایتش ممکن نیست!

به گزارش مهر : اعتراض ونگر به قانون فیرپلی مالی: رعایتش ممکن نیست! سرمربی آرسنال معتقد است با وضع قانون فیرپلی مالی یوفا شرایطی ایجاد کرده که نمی‌توان به آن عمل کرد و باید درباره این قانون تجدید نظر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این که فصل گذشته انتقال پل پوگبا از تیم فوتبال یوونتوس به منچستریونایتد رکورد گران‌ترین نقل و انتقالات را شکست، دنیا شاهد شکسته شدن آن رکورد در یک فصل، آن هم فصل جاری بود. نیمار، امباپه و دمبله بازیکنانی بودند که با رقم بالاتر از آن در یک فصل جا به جا شدند که در نتیجه آن یوفا تصمیم گرفت برای بررسی این که قانون فیرپلی مالی رعایت شده یا نه تحقیقاتش را درباره تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن آغاز کند. اما آرسن ونگر، سرمربی تیم فوتبال آرسنال نظری جدید در این باره دارد: قانون فیرپلی مالی سوالات جدیدی را در ذهن همه به وجود …

ادامه خبر »

پیش بازی آرسنال – بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : پیش بازی آرسنال – بورنموث دو تیم آرسنال و بورنموث، امروز در ورزشگاه امیریتس شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال و ونگر شروع خوبی در این فصل نداشته اند و شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند. توپ‌چی ها در ۳ بازی ابتدای فصل خود، ۱ پیروزی و ۲ شکست کسب کرده اند و از سوی هواداران به شدت تحت فشار قرار دارند. در حقیقت هواداران آرسنال معتقدند که دیگر ونگر نمی‌تواند این تیم را به جایی برساند و دوره او به اتمام رسیده است. با این حال ونگر که اخیرا قراردادش را تمدید کرده، حداقل تا پایان فصل آینده هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت. در دیگر سو بورنموث با ۳ شکست از ۳ بازی، شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند و برای کسب نتایج بهتر به امیریتس پا خواهد گذاشت. سانتی کازورلا و جک ویلشر به علت مصدومیت به این …

ادامه خبر »

پیش بازی آرسنال – بورنموث

به گزارش ورزش‌سه : پیش بازی آرسنال – بورنموث دو تیم آرسنال و بورنموث، امروز در ورزشگاه امیریتس شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت. به گزارش “ورزش سه”، آرسنال و ونگر شروع خوبی در این فصل نداشته اند و شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند. توپ‌چی ها در ۳ بازی ابتدای فصل خود، ۱ پیروزی و ۲ شکست کسب کرده اند و از سوی هواداران به شدت تحت فشار قرار دارند. در حقیقت هواداران آرسنال معتقدند که دیگر ونگر نمی‌تواند این تیم را به جایی برساند و دوره او به اتمام رسیده است. با این حال ونگر که اخیرا قراردادش را تمدید کرده، حداقل تا پایان فصل آینده هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت. در دیگر سو بورنموث با ۳ شکست از ۳ بازی، شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند و برای کسب نتایج بهتر به امیریتس پا خواهد گذاشت. سانتی کازورلا و جک ویلشر به علت مصدومیت به این …

ادامه خبر »

خبر خوشحال کننده کونته به هواداران چلسی درباره هازارد

به گزارش ورزش‌سه : خبر خوشحال کننده کونته به هواداران چلسی درباره هازارد آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی در کنفرانس مطبوعاتی دیدار تیمش برابر لسترسیتی حاضر شد. به گزارش “ورزش سه”، بعد از شکست عجیب هفته اول برابر برنلی، حالا چلسی با کسب ۲ پیروزی متوالی به زمره مدعیان بازگشته است. دیدار برابر لستر: “من بازی های قبلی این تیم را دیده و می دانم که آنها چه تیم قدرتمندی هستند. آنها تیمی قوی و با تمرکز بالا هستند و اگرچه بازی هفته اول خود را به آرسنال واگذار کردند، اما از ستارگانی چون واردی، محرز، فوکس و مورگان بهره می برند. باید بازی فردا را خوب آغاز کنیم؛ زیرا در ماه سپتامبر ۷ بازی پیش رو داریم؛ اما شما باید بازی به بازی در ذهن خود برنامه ریزی کنید، زیرا من نمی دانم که بعد از بازی برابر لستر وضعیت محرومان و مصدومان ما چگونه است و بعضی وقت …

ادامه خبر »

گواردیولا: همیشه از یورگن کلوپ آموخته ام

به گزارش ورزش‌سه : گواردیولا: همیشه از یورگن کلوپ آموخته ام پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی در مورد دیدار حساس فردا عصر تیمش برابر لیورپول صحبت کرد. به گزارش “ورزش سه”، سیتیزن ها برای نزدیک شدن به صدر جدول باید از سد تیم سختکوش کلوپ که از مدعیان اصلی قهرمانی است گذر کنند. دیدار برابر لیورپول: “منچستریونایتد و لیورپول موفق ترین تیم های فوتبال جزیره هستند؛ اگرچه آنها برای مدت طولانی است که قهرمان لیگ نشده اند؛ اما همیشه چالش بزرگی به شمار می آیند. هرگاه برابر تیم های کلوپ قرار گرفتم، مسائل فراوانی را آموخته ام و لیورپول تیمی بزرگ با سرمربی و بازیکنانی باکیفیت است، پس به نظر بازی فردا زیبا خواهد شد.” عدم ملحق شدن سانچس به سیتی: “در بعضی مواقع انتقال ها رخ می دهد و بعضی وقتها در نهایت یک انتقال عملی نمی شود. من نمی دانم که پنجره زمستانی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؛ اما …

ادامه خبر »

نگاهی به کتاب فوتبال و فلسفه؛ بازی زیبا و زیبایی بازی

به گزارش ورزش‌سه : نگاهی به کتاب فوتبال و فلسفه؛ بازی زیبا و زیبایی بازی فوتبال و فلسفه، عنوان کتابی است که به تازگی از سوی نشر مرکز روانه بازار کتاب شده است. به گزارش “ورزش سه”، این کتاب که با نگاهی فلسفی زوایای مختلف فوتبال را بررسی کرده، شامل مجموعه‌‌ای از مقالات است که توسط تد ریچاردز، فیلسوف معاصر تالیف و توسط عیسی عظیمی، روزنامه‌نگار ورزشی به فارسی ترجمه شده است. سیر تا پیاز فوتبال از زاویه فلسفه بخش‌بندی جالب کتاب به سبک خود فوتبال، با «گرم کردن» (warm up) به جای مقدمه شروع می‌شود و در شش بخشِ «نیمه اول: طبیعت بازی»، «بین دو نیمه: قوانین نانوشته»، «نیمه دوم: بازی زیبا»، «وقت اضافه اول: هواداری»، «وقت اضافه دوم: فوتبال و جامعه» و «ضربات پنالتی: کار به پنالتی می‌کشد» سیر تا پیاز فوتبال را از زاویه فلسفه و در جستجوی چیستی و چرایی وامی‌کاود. کتاب با سوالی ظاهراً بدیهی …

ادامه خبر »

ونگر: قوانین فیرپلی مالی باید تقویت شوند

به گزارش ورزش‌سه : ونگر: قوانین فیرپلی مالی باید تقویت شوند آرسن ونگر، سرمربی آرسنال مدعی شد که قانون فیرپلی مالی باید تقویت شده و ملی شود. به گزارش “ورزش سه”، پس از خرج های نجومی پاری سن ژرمن و جذب نیمار و کیلیان امباپه با رقمی حدود ۴۰۰ میلیون، بسیاری معتقدند که قوانین فیرپلی مالی که برای جلوگیری از چنین نقل و انتقالاتی وضع شده بود، عملا هیچ کارایی ندارند. ونگر نیز بر این موضوع تاکید کرد. او گفت:” فکر می‌کنم قانون فیرپلی مالی باید پایان یابد زیراخیلی راه های قانونی هست که آن را دور زد. حداقل سوال هایی مطرح شده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که می‌توان باشگاهی در چین خرید و بازیکنان را جذب آنجا کرد. من مطمئنم که در حال حاضر قوانین به حدی قدرتمند نیستند که کسی به آنها احترام بگذارد. فیرپلی مالی سوالات بسیاری مطرح می‌کند. امروز من مطمئن نیستم که …

ادامه خبر »