چهار شنبه , سپتامبر 27 2017
خانه / بایگانی برچسب: اخبار خبرآنلاین (صفحه 10)

بایگانی برچسب: اخبار خبرآنلاین

مشکلات پسران در صدر تماس با صدای یارا

به گزارش خبرآنلاین : مشکلات پسران در صدر تماس با صدای یارا ایسنا نوشت: مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان تعداد تماس‌گیرندگان با صدای یارا در پنج ماهه نخست امسال را ۵۱۶ تماس اعلام کرد و گفت: بیشترین درصد تماس‌های برقرار شده در مورد مسائل کودکان و نوجوانان «پسر» بوده است. شیرین صدر نوری به اعلام آمار منتشر شده صدای یارا در پنج ماه نخست سال جاری پرداخت و گفت: در پنج ماهه اول سال جاری تعداد ۵۱۶ تماس با صدای یارا برقرار شده است که از این تعداد ۸۹ درصد تماس گیرندگان مادران، هفت درصد کودکان و ۲ درصد نیز کسانی بودند که به نحوی با کودک مرتبط بودند این در حالیست که ۲ درصد از تماس‌ها نیز از طرف پدران بوده است. وی در ادامه گفت: بیشترین تعداد مشاوره در مورد کودکان چهار تا هفت سال صورت گرفته است که ۳۵ درصد تماس‌ها را به خود اختصاص داده …

ادامه خبر »

مشکلات پسران در صدر تماس با صدای یارا

به گزارش خبرآنلاین : مشکلات پسران در صدر تماس با صدای یارا ایسنا نوشت: مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان تعداد تماس‌گیرندگان با صدای یارا در پنج ماهه نخست امسال را ۵۱۶ تماس اعلام کرد و گفت: بیشترین درصد تماس‌های برقرار شده در مورد مسائل کودکان و نوجوانان «پسر» بوده است. شیرین صدر نوری به اعلام آمار منتشر شده صدای یارا در پنج ماه نخست سال جاری پرداخت و گفت: در پنج ماهه اول سال جاری تعداد ۵۱۶ تماس با صدای یارا برقرار شده است که از این تعداد ۸۹ درصد تماس گیرندگان مادران، هفت درصد کودکان و ۲ درصد نیز کسانی بودند که به نحوی با کودک مرتبط بودند این در حالیست که ۲ درصد از تماس‌ها نیز از طرف پدران بوده است. وی در ادامه گفت: بیشترین تعداد مشاوره در مورد کودکان چهار تا هفت سال صورت گرفته است که ۳۵ درصد تماس‌ها را به خود اختصاص داده …

ادامه خبر »

آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند

به گزارش خبرآنلاین : آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند مهر نوشت: به گفته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آموزش و پرورش با دادن آمار متناقض و اشتباه درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی، نهضتی و غیره کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. کارن خانلری گفت: جذب نیروهای حق التدریسی در آینده تبدیل به یک معضل ملی می‌شود، آموزش و پرورش درباره نیروهای حق التدریسی و نهضتی آمار متناقض می‌دهد و این کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. وی اضافه کرد: ما باید با اطلاع از ظرفیت جذب آموزش و پرورش به این نتیجه برسیم که باید چه تعداد نیرو جذب کند تا بار مالی برای این وزارت‌خانه نداشته باشد و در عین حال با خلاءقانونی هم مواجه نشود. عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: طرح اولیه در کمیسیون رد شد …

ادامه خبر »

آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند

به گزارش خبرآنلاین : آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند مهر نوشت: به گفته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آموزش و پرورش با دادن آمار متناقض و اشتباه درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی، نهضتی و غیره کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. کارن خانلری گفت: جذب نیروهای حق التدریسی در آینده تبدیل به یک معضل ملی می‌شود، آموزش و پرورش درباره نیروهای حق التدریسی و نهضتی آمار متناقض می‌دهد و این کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. وی اضافه کرد: ما باید با اطلاع از ظرفیت جذب آموزش و پرورش به این نتیجه برسیم که باید چه تعداد نیرو جذب کند تا بار مالی برای این وزارت‌خانه نداشته باشد و در عین حال با خلاءقانونی هم مواجه نشود. عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: طرح اولیه در کمیسیون رد شد …

ادامه خبر »

آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند

به گزارش خبرآنلاین : آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند مهر نوشت: به گفته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آموزش و پرورش با دادن آمار متناقض و اشتباه درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی، نهضتی و غیره کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. کارن خانلری گفت: جذب نیروهای حق التدریسی در آینده تبدیل به یک معضل ملی می‌شود، آموزش و پرورش درباره نیروهای حق التدریسی و نهضتی آمار متناقض می‌دهد و این کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. وی اضافه کرد: ما باید با اطلاع از ظرفیت جذب آموزش و پرورش به این نتیجه برسیم که باید چه تعداد نیرو جذب کند تا بار مالی برای این وزارت‌خانه نداشته باشد و در عین حال با خلاءقانونی هم مواجه نشود. عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: طرح اولیه در کمیسیون رد شد …

ادامه خبر »

آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند

به گزارش خبرآنلاین : آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند مهر نوشت: به گفته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آموزش و پرورش با دادن آمار متناقض و اشتباه درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی، نهضتی و غیره کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. کارن خانلری گفت: جذب نیروهای حق التدریسی در آینده تبدیل به یک معضل ملی می‌شود، آموزش و پرورش درباره نیروهای حق التدریسی و نهضتی آمار متناقض می‌دهد و این کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. وی اضافه کرد: ما باید با اطلاع از ظرفیت جذب آموزش و پرورش به این نتیجه برسیم که باید چه تعداد نیرو جذب کند تا بار مالی برای این وزارت‌خانه نداشته باشد و در عین حال با خلاءقانونی هم مواجه نشود. عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: طرح اولیه در کمیسیون رد شد …

ادامه خبر »

آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند

به گزارش خبرآنلاین : آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند مهر نوشت: به گفته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آموزش و پرورش با دادن آمار متناقض و اشتباه درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی، نهضتی و غیره کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. کارن خانلری گفت: جذب نیروهای حق التدریسی در آینده تبدیل به یک معضل ملی می‌شود، آموزش و پرورش درباره نیروهای حق التدریسی و نهضتی آمار متناقض می‌دهد و این کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. وی اضافه کرد: ما باید با اطلاع از ظرفیت جذب آموزش و پرورش به این نتیجه برسیم که باید چه تعداد نیرو جذب کند تا بار مالی برای این وزارت‌خانه نداشته باشد و در عین حال با خلاءقانونی هم مواجه نشود. عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: طرح اولیه در کمیسیون رد شد …

ادامه خبر »

آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند

به گزارش خبرآنلاین : آمار متناقض آموزش و پرورش درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی/ افغان‌ها مالیات بدهند، رایگان تحصیل کنند مهر نوشت: به گفته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آموزش و پرورش با دادن آمار متناقض و اشتباه درباره تعداد نیروهای حق‌التدریسی، نهضتی و غیره کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. کارن خانلری گفت: جذب نیروهای حق التدریسی در آینده تبدیل به یک معضل ملی می‌شود، آموزش و پرورش درباره نیروهای حق التدریسی و نهضتی آمار متناقض می‌دهد و این کار مجلس را برای تعیین تکلیف این نیروها سخت کرده است. وی اضافه کرد: ما باید با اطلاع از ظرفیت جذب آموزش و پرورش به این نتیجه برسیم که باید چه تعداد نیرو جذب کند تا بار مالی برای این وزارت‌خانه نداشته باشد و در عین حال با خلاءقانونی هم مواجه نشود. عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: طرح اولیه در کمیسیون رد شد …

ادامه خبر »

نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد

به گزارش خبرآنلاین : نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بر لزوم پایدارسازی سریع گود برج میلاد تأکید کرد و گفت: زمان نیلینگ گود منقضی شده و تا قبل از بروز هر حادثه‌ای باید گود کنار سالن همایش‌های برج میلاد تعیین تکلیف شود. افشین حبیب زاده با اشاره به خطرپذیر شدن گود فاز دوم پروژه برج میلاد گفت: در حال حاضر گودی که در جوار سالن همایش‌های برج میلاد حفر شده در وضعیت مناسبی نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به پایدارسازی گود اقدام شود. وی با بیان اینکه این گود در کنار سالن همایش‌های برج میلاد است و فاصله قابل توجهی با برج دارد، تصریح کرد: این گود سال‌ها پیش حفر شده و به روش نیلینگ پایدار سازی شده اما این پایداری دائمی نیست و اکنون زمان آن منقضی …

ادامه خبر »

نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد

به گزارش خبرآنلاین : نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بر لزوم پایدارسازی سریع گود برج میلاد تأکید کرد و گفت: زمان نیلینگ گود منقضی شده و تا قبل از بروز هر حادثه‌ای باید گود کنار سالن همایش‌های برج میلاد تعیین تکلیف شود. افشین حبیب زاده با اشاره به خطرپذیر شدن گود فاز دوم پروژه برج میلاد گفت: در حال حاضر گودی که در جوار سالن همایش‌های برج میلاد حفر شده در وضعیت مناسبی نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به پایدارسازی گود اقدام شود. وی با بیان اینکه این گود در کنار سالن همایش‌های برج میلاد است و فاصله قابل توجهی با برج دارد، تصریح کرد: این گود سال‌ها پیش حفر شده و به روش نیلینگ پایدار سازی شده اما این پایداری دائمی نیست و اکنون زمان آن منقضی …

ادامه خبر »

نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد

به گزارش خبرآنلاین : نگرانی از گود “برج میلاد” به شورای شهر پنجم هم رسید/ حبیب‌زاده: در مرحله اضطراری قرار دارد ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران بر لزوم پایدارسازی سریع گود برج میلاد تأکید کرد و گفت: زمان نیلینگ گود منقضی شده و تا قبل از بروز هر حادثه‌ای باید گود کنار سالن همایش‌های برج میلاد تعیین تکلیف شود. افشین حبیب زاده با اشاره به خطرپذیر شدن گود فاز دوم پروژه برج میلاد گفت: در حال حاضر گودی که در جوار سالن همایش‌های برج میلاد حفر شده در وضعیت مناسبی نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به پایدارسازی گود اقدام شود. وی با بیان اینکه این گود در کنار سالن همایش‌های برج میلاد است و فاصله قابل توجهی با برج دارد، تصریح کرد: این گود سال‌ها پیش حفر شده و به روش نیلینگ پایدار سازی شده اما این پایداری دائمی نیست و اکنون زمان آن منقضی …

ادامه خبر »

آغاز «پایان بازی» از یک‌شنبه در سنگلج

به گزارش خبرآنلاین : آغاز «پایان بازی» از یک‌شنبه در سنگلج نمایش «پایان بازی» با بازنویسی و کارگردانی افشین زمانی از یکشنبه ۱۹ شهریور در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایش «پایان بازی» که با ترجمه سیدمحمد سعیدی از متن انگلیسی و بر اساس نمایشنامه «رومولوس کبیر» نوشته فردریش دورنمات آماده اجرا شده است، با بازنویسی و کارگردانی افشین زمانی از روز یکشنبه ۱۹ شهریور در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود. در خلاصه داستان این نمایش آماده است: «آخرین روز حکومت پادشاهی را می‌بینید که مشتاقانه در انتظار سقوط کشورش است …» در این نمایش بازیگرانی چون محمدرضا خادمی، میرنادر مظلومی، سهیل محزون، مونا کرمی، فرانک جلیلی، شیرین صفایی، بیاینا محمودی، وحید کلیایی، محمد شهباز طهرانی، فرزاد آیتی، علی قربانخانی، سیدمحمد سعیدی، مهیار قزل‌سوفلو، آرین فرزانه، سیدعلی موسوی، بهزاد بختیاری و نریمان عابدی ایفای نقش می‌کنند. نمایش «پایان بازی» از یکشنبه ۱۹ شهریور، هر شب (بجز …

ادامه خبر »

نمایشگاه عمارت هنر میزبان آثار ۱۰۰ هنرمند شد

به گزارش خبرآنلاین : نمایشگاه عمارت هنر میزبان آثار ۱۰۰ هنرمند شد باغ موزه هنر ایرانی، عصر جمعه ۱۷ شهریور، میزبان نمایشگاهی با بیش از ۲۰۰ اثر در رشته‌های مختلف هنری شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آثار ۱۰۰ هنرمند ایرانی در ابعاد مختلف در نمایشگاه عمارت هنر ارائه شد. باغ موزه هنر ایرانی، عصر روز گذشته (جمعه) نمایشگاهی با بیش از ۲۰۰ اثر هنری در رشته‌های نقاشی، نقاشیخط ، عکس و حجم از ۱۰۰ هنرمند معاصر نظیر نصرالله افجه‌ای ، آیدین آغداشلو، ناصر اویسی، نصرت‌الله حسینیان، کامبیز درم بخش، حسین محجوبی، جمشید سماواتیان، ابراهیم فرجی و… را برپا کرد. علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به مدت یک ماه، از ساعت ۱۰ صبح هر روز به باغ موزه هنر ایرانی مراجعه کنند.

ادامه خبر »

آتش نشانی در بام تهران؛ مهار شد/ عکس

به گزارش خبرآنلاین : آتش نشانی در بام تهران؛ مهار شد/ عکس ایرنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از مهار آتش سوزی ایستگاه شماره یک #توچال تهران خبر داد ملکی گفت: حدود ساعت ۲۳:۱۵ جمعه شب حادثه آتش سوزی بخشی از فضای سبز ایستگاه شماره یک تله کابین توچال به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران یک ایستگاه آتش نشانی عازم این منطقه شدند. او گفت: حدود یک هزار متر مربع از عرصه های فضا سبز و علف های خشک ایستگاه شماره یک توچال دچار آتش سوزی شده بود که در کمترین زمان ممکن، این آتش سوزی مهار شد. این آتش سوزی بعد از عملیات تخلیه دود، لکه گیری و ایمن سازی ساعت ۲۳:۳۵ به پایان رسید. ۴۷۴۷

ادامه خبر »

نامه ابتکار به معاون دبیر کل سازمان ملل برای توقف خشونت‌ها در میانمار/ عکس

به گزارش خبرآنلاین : نامه ابتکار به معاون دبیر کل سازمان ملل برای توقف خشونت‌ها در میانمار/ عکس معصومه ابتکار در نامه ای خطاب به فوم ژیله ملامبو نکوکا معاون دبیر کل و مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در امور زنان خواستار اقدام فوری برای توقف خشونت ها علیه مسلمانان میانمار شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این نامه با اشاره به اینکه تراژدی در حال وقوع میانمار وجدان بشریت را آزرده ساخته، تاکید کرده که در این خشونت ها زنان و کودکان بیشترین آسیب ها را می بینند. ابتکار از این مقام سازمان ملل خواسته به هر وسیله ممکن مانع این فاجعه انسانی و نسل کشی مذهبی شود؛

ادامه خبر »

از هشدار امام جمعه تهران به دولت تا مراوده وزیر خارجه آمریکا با رفقای ناباب/ پربازدیدهای ۱۷شهریور

به گزارش خبرآنلاین : از هشدار امام جمعه تهران به دولت تا مراوده وزیر خارجه آمریکا با رفقای ناباب/ پربازدیدهای ۱۷شهریور در ۱۷شهریور، پربازدیدترین خبر به توصیه و هشدار امام جمعه تهران به دولتمردان اختصاص داشت. در سرویس سیاسی پربازدیدترین خبر درباره نقش موشک‌های “ذوالفقار” سپاه پاسداران در آزادسازی “دیرالزور” بود. پس از آن، گزارشی درباره دیدارهای‌معنادار دولتی‌ها و فرماندهان‌نظامی بازدید زیادی داشت و هشدار امام جمعه تهران به دولتمردان هم پربازدید بود که گفت: به خودتان رحم کنید! در سرویس اقتصادی خبر ورود اولین بانک اروپایی به ایران پربازدیدترین خبر بود. پس از آن برای مخاطبان مهم بود بدانند برنده درگیری قطر و عربستان کدام کشور بود؟ همچنین در این سرویس هشدار فرشاد مومنی نسبت به احتمال انتقال بحران بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی هم بازدید زیادی داشت. خبر پربازدید سرویس فرهنگی حکایت از آن می‌کرد که کانادا به بازیگران زن ایرانی ویزا نداد. در این سرویس گزارشی از …

ادامه خبر »

توضیحات روحانی مجروح کاروان حجاج ایرانی درباره حمله عوامل تکفیری به او / عکس

به گزارش خبرآنلاین : توضیحات روحانی مجروح کاروان حجاج ایرانی درباره حمله عوامل تکفیری به او / عکس تسنیم نوشت:‌ روحانی مجروح شده ایرانی در مکه مکرمه با اشاره به حمله عوامل ناشناس گفت: در حال تردد به هتل محل اقامت بودم و که ضارب پس از مجروح کردن من با استفاده از تاریکی از محل حادثه گریخت و من خودم را به هتل رسانده و از آنجا به… حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر؛ سرپرست حجاج ایرانی صبح امروز (جمعه) از حجت الاسلام اسماعیلی روحانی کاروان اصفهان که در حمله عوامل ناشناس در مکه مکرمه مجروح شده بود، عیادت کرد. حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر دراین عیادت، در جریان روند درمان حجت الاسلام حسین اسماعیلی قرار گرفت و برای سلامتی و بهبود وی دعا کرد. دکتر بن عبدالله عقیل رئیس بیمارستان ملک فیصل که حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر را همراهی می‌کرد با ارائه گزارشی از روند معالجات انجام …

ادامه خبر »

بارش باران در شهرهای شمالی همچنان ادامه دارد/ احتمال بروز سیلاب

به گزارش خبرآنلاین : بارش باران در شهرهای شمالی همچنان ادامه دارد/ احتمال بروز سیلاب ایسنا نوشت: کارشناس اداره کل هواشناسی استان مازندران از بارش باران در شهرهای این استان خبر داد و گفت: احتمال بروز سیلاب وجود دارد. سیداحمد میرساداتی درمورد نکات مهم سامانه بارشی امشب و فردا اظهار کرد: زمان نفوذ سامانه ناپایدار طبق خروجی مدل‌های هواشناسی از نیمه شب به بعد خواهد بود، با این وجود احتمال جابجایی زمانی آن وجود دارد. وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این‌گونه سامانه بارشی در این موقع از سال وقوع وزش باد شدید و موقتی حدود نیم ساعت، رگبار، باران و رعد و برق است، از این رو با توجه به وقوع بارش‌های رگباری در بازه زمانی کم و نبود بارندگی قابل توجه طی ۳ ماه اخیر و خشکی زمین پیامدهایی از قبیل آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب، سیلاب در مسیل ها (محل عبور سیل) و بالاآمدن آب …

ادامه خبر »

پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای درگذشت بزرگ نادر‌زاده

به گزارش خبرآنلاین : پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای درگذشت بزرگ نادر‌زاده مدیر خانه کتاب در پیامی درگذشت بزرگ نادر‌زاده، مترجم آثار فلسفی را تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در متن پیام تسلیت مجید غلامی جلیسه رییس خانه کتاب برای درگذشت بزرگ نادر زاده آمده است: «خبر درگذشت زنده‌یاد بزرگ نادر زاده، مترجم آثار فلسفی مایه تاثر شد. نادر زاده مترجمی فعال و پرکار بود و آثار بسیاری را از نویسندگان برجسته جهان به فارسی درآورد. اینجانب ضایعه درگذشت این مترجم نامی و متعهد را به جامعه فرهنگ و ادب، به‌ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت گفته، برای آن عزیز از دست‌رفته علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.»

ادامه خبر »

تاکید وزیر کشور به استمرار ساماندهی معتادان متجاهر / تهران در اولویت است

به گزارش خبرآنلاین : تاکید وزیر کشور به استمرار ساماندهی معتادان متجاهر / تهران در اولویت است ایلنا نوشت:‌ مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: وزیر کشور به استمرار ساماندهی مطلوب معتادان متجاهر و توجه به اقدامات روان‌درمانی آنان به خصوص در تهران تاکید کرده است. حمید صرامی در حاشیه بیست و یکمین جلسه مشورتی امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها که با حضور وزیر کشور و دبیرکل ستاد و ۱۸ نفر از متخصصین و نخبگان و مسئولین ذی‌ربط به منظور بررسی و ارائه راهکارهای تحقق بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه «ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی» مبنی بر مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه برگزار شد، گفت: در این جلسه تخصصی، ضمن بررسی ابعاد مدیریت مصرف مواد، همزمان نیز درمورد راه‌های کاهش ۲۵ …

ادامه خبر »

باران شدید موجب شد؛ اسکان مسافران شمالی در مساجد و امام‌زادگان

به گزارش خبرآنلاین : باران شدید موجب شد؛ اسکان مسافران شمالی در مساجد و امام‌زادگان ایسنا نوشت:‌ مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: در پی بارش شدید باران، مسافران شهرستان های رودسر و لنگرود در شرق استان، در مساجد و امام زادگان اسکان یافتند. مهدی ولی‌پور گفت: ۵۰ خانوار از مسافران رودسر در مسجد ۷۲ تن و سرپل این شهرستان اسکان یافتند و پتو و آذوقه اولیه به این تعداد از خانوارها ارائه شد. وی افزود: با گزارش آبگرفتگی منزل دو خانواده در کنارآب رودسر، برای اسکان این خانواده‌ها در مسجد نیز اقدام شد. مدیر عامل هلال احمر گیلان با اشاره به آبگرفتگی خیابان اصلی شهرستان لنگرود تاکید کرد: شاهد آبگرفتگی مغازها و بانک‌ها هستیم که هلال احمر و آتش نشانی برای رفع این مشکل حضور دارند. ۷۰ خانوار مسافر در بقاع متبرکه لنگرود اسکان یافتند ولی‌پور در ادامه تشریح اقدامات جمعیت هلال احمر گیلان در پی بارش شدید …

ادامه خبر »

کشف راز قتل در دشت دینگ توسط پلیس داراب / قاتلین پس از ۴ سال دستگیر شدند

به گزارش خبرآنلاین : کشف راز قتل در دشت دینگ توسط پلیس داراب / قاتلین پس از ۴ سال دستگیر شدند میزان نوشت: فرمانده انتظامی شهرستان داراب از دستگیری عاملین اصلی یک قتل در شهرستان داراب پس از گذشت چهار سال خبر داد. سرهنگ رستمی گفت: در مهر ماه سال ۱۳۹۲ گزارش قتل دو نفر در روستای مرزی این شهرستان و در کوههای اطراف قلاتویه معروف به دشت دینگ به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسیده اند. وی گفت: پس از دریافت گزارش، مامورین پلیس آگاهی با تشکیل تیمی مجرب در معیت بازپرس به محل حادثه عزیمت و ضمن بررسی مقدماتی و میدانی پیرامون موضوع، تلاش در جهت شناسائی قاتل یا قاتلین آغاز شد. وی ادامه داد: بررسی های اولیه نشان می داد فرد یا افراد ناشناس شب هنگام با حضور در محل حادثه، مقتولین را با شلیک تیر به قتل رسانده و متواری شده اند. وی گفت: چهار …

ادامه خبر »

حادثه دلخراش مرگ دختر ٨ ساله در اثر تصادف با پژو

به گزارش خبرآنلاین : حادثه دلخراش مرگ دختر ٨ ساله در اثر تصادف با پژو تصادف یک دستگاه سواری پژو با یک نفر عابر پیاده، در استان سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن این عابر شد. به گزارش خبرگزاری خبرانلاین و به نقل از راهور، رییس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان درباره این تصادف دلخراش که ساعت ١٨ (پنجشنبه)، در حدود ۳۵ کیلومتری محور نیک شهر به ایرانشهر حوالی روستای تخت ملک اتفاق افتاده، گفت: مامورین پلیس راه در محل حاضر شده و به بررسی علت تصادف پرداختند که علت این حادثه بی توجهی راننده به جلو از طرف سواری پژو ارزیابی شده است.سرهنگ یدالله ستوده در ادامه توضیح داد: ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی تاکید می کند رانندگان ملزم به توجه کامل به جلو هستند و باید از هرگونه عملی که موجب انحراف ذهن و حواس پرتی آنان میشود اجتناب کنند. رییس پلیس راه …

ادامه خبر »

انهدام باند سارقان خانه‌ها / علی سیاه با پرنده مینا دستگیر شد!

به گزارش خبرآنلاین : انهدام باند سارقان خانه‌ها / علی سیاه با پرنده مینا دستگیر شد! مهر نوشت:‌ رئیس کلانتری ۱۰۸ نواب از دستگیری یک نفر سارق حرفه‌ای منزل معروف به علی سیاه خبر داد و گفت: متهم با کمک سه نفر از دوستانش باند سرقت از منازل را در محدوده نواب اداره می کرد. سرهنگ مسلم قاسم آبادی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت از منزل در خیابان امام، کوچه اتابکی که سارقین اقدام به سرقت ۹ دستگاه گوشی موبایل از داخل منزلی کرده بودند و از سارقین یک عدد تیغ موکت بری به جا مانده بود عوامل تجسس جهت بررسی موضوع به محل اعزام شده و به بررسی موضوع پرداختند. وی افزود: با بررسی به عمل آمده مشخص شد در زمان سرقت دو نفر از سارقان حرفه ای در محل تردد داشته و تیغ موکت بری کشف شده هم در دست آنها دیده شده است. سرهنگ قاسم …

ادامه خبر »

پسر جوان که به جرم مزاحمت در شبکه‌های اجتماعی روانه زندان شد: اصلا فکر نمی‌کردم شناسایی شوم

به گزارش خبرآنلاین : پسر جوان که به جرم مزاحمت در شبکه‌های اجتماعی روانه زندان شد: اصلا فکر نمی‌کردم شناسایی شوم میزان نوشت: رئیس پلیس فتای استان بوشهر از شناسایی و دستگیری فردی که با ارسال پیام در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی اقدام به تهدید و ایجاد مزاحمت برای یکی از دوستان خود کرده بود خبر داد. سرهنگ مهدی قاسمی رئیس پلیس فتای استان بوشهر گفت: پلیس فتای استان در پی شکایت پسر جوانی مبنی بر ایجاد مزاحمت و تهدید غیراخلاقی به وی در فضای مجازی، بلافاصله وارد عمل شد. او افزود: در اظهارات این جوان مشخص شد مدتی است فرد ناشناسی از طریق یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی ایجاد مزاحمت کرده و او را تهدید غیراخلاقی می کند که باعث برهم خوردن آسایش و امنیت روانی خانواده اش شده است. وی ادامه داد: کارآگاهان این پلیس، اقدامات خود را آغاز کرده و با انجام تحقیقات تخصصی …

ادامه خبر »

بازگشت مسافران و ترافیک سنگین جاده‌های شمالی/ هراز و چالوس فردا یک‌طرفه می‌شود

به گزارش خبرآنلاین : بازگشت مسافران و ترافیک سنگین جاده‌های شمالی/ هراز و چالوس فردا یک‌طرفه می‌شود مهر نوشت:‌ رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در محورهای شمالی کشور، از اعمال محدودیت های ترافیکی در محور هراز و چالوس خبر داد. سرهنگ نادر رحمانی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از همکارانمان در محورهای مواصلاتی کشور و همچنین تصاویر دوربین‌های نظارتی پلیس، شاهد ترافیک نیمه سنگین در بخش‌هایی از محورهای شمالی کشور هستیم. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: بر این اساس ترافیک خودروهای عبوری از ابتدای محور کرج چالوس تا کیلومتر ۶ و همچنین در محدوده‌های پل زنگوله، هزار چم و دهانه شمالی تونل کندوان نیمه سنگین گزارش شده است. وی ادامه داد: در محور هراز و مسیر جنوب به شمال این محور نیز شاهد ترافیک نیمه سنگین در محدوده گزنک تا آب‌اسک و سه راهی …

ادامه خبر »

دیدارهای‌معنادار دولتی‌ها و فرماندهان‌نظامی/خط قرمز بر شایعات

به گزارش خبرآنلاین : دیدارهای‌معنادار دولتی‌ها و فرماندهان‌نظامی/خط قرمز بر شایعات دیدارهای دولتمردان و فرماندهان نظامی این روزها زیر ذره بین رفته است، دیدارهایی که در اوج ناآرامی های منطقه نمایشی از وحدت بین ارکان نظام را به نمایش گذاشته است. فرشید مهرگان: روابط دولت و نیروهای مسلح هر روز صمیمی تر می شود. آنقدر که گویا مخاطب و پیام مشخصی دارد. فرماندهان ارشد سپاه با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار می کنند و سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه روزهای شلوغی را می گذراند. ملاقات پشت ملاقات. یک روز با امیر سرلشکر سیّد عبدالرّحیم موسوی فرمانده کل ارتش به گفت وگو می نشیند و یک روز تا وزارت دفاع می رود تا با امیر حاتمی ملاقات کند. فقط همین نیست. تفاهم ها و همکاری ها حتی بیشتر از چند ملاقات رسمی است. ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کار تفاهم نامه امضا کرده و این را کمک نیروهای مسلح به …

ادامه خبر »

پلمب یک مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز که معتادها را کتک می‌زد/ مسئول کمپ دستگیر شد

به گزارش خبرآنلاین : پلمب یک مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز که معتادها را کتک می‌زد/ مسئول کمپ دستگیر شد میزان نوشت: جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد گفت: مسئولان یکی از مراکز کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز، ضمن ایراد ضرب و جرح به افراد بستری اقدام به انجام برخی عمل‌های غیرمجاز پزشکی می‌کردند که مسئول این مکان غیر مجاز دستگیر شد. قاضی مهدی خدابخشی جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد خبر داد:‌ در پی اجرای مرحله دیگر از سلسله عملیات‌های پاکسازی مناطق حاشیه شهر مشهد یکی از مراکز کمپ ترک اعتیاد غیر مجاز پلمب شد. وی ادامه داد: مسئولان این کمپ غیرمجاز ضمن ایراد ضرب و جرح به افراد بستری اقدام به انجام برخی عملهای غیر مجاز پزشکی می‌کردند که در این خصوص مسئول این مکان غیر مجاز دستگیر شد. ۲۳۴

ادامه خبر »

آبگرفتگی شهرهای شمالی / بارش بیش از ۵۵ میلیمتر باران در گیلان / عکس

به گزارش خبرآنلاین : آبگرفتگی شهرهای شمالی / بارش بیش از ۵۵ میلیمتر باران در گیلان / عکس ایلنا نوشت:‌ مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در شب گذشته بیش از ۵۵ میلیمتر بارش باران در استان گیلان داشتیم. احد وظیفه درباره وضعیت جوی استان‌های شمالی کشور گفت: شب گذشته با بارش شدید باران در استان‌های شمالی کشور روبرو بودیم و امروز (جمعه) هم کماکان بارش باران در سواحل شمالی کشور وجود دارد. او ادامه داد: بارش باران در مناطق مرکزی و شرقی سواحل دریای خزر همچنان ادامه دارد و از بعدازظهر امروز شدت آن در این مناطق کمتر خواهد شد. مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا بارش‌های ضعیفی در سواحل غربی دریای خزر و استان گیلان خواهیم داشت. او با بیان اینکه به علت بارش‌ها آب گرفتگی معابر را خواهیم داشت گفت: در طول ۴ الی ۵ ساعت گذشته در استان …

ادامه خبر »

معرفی داوران جشنواره تئاتر مریوان / پیام دو مدیر به این رویداد

به گزارش خبرآنلاین : معرفی داوران جشنواره تئاتر مریوان / پیام دو مدیر به این رویداد معرفی داوران دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان و پیام معاون هنری وزارت ارشاد و مدیرکل هنرهای نمایشی به این رویداد هنری خبرهایی از این جشنواره هستند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داوران دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند. قطب الدین صادقی، فریندخت زاهدی و کوروش زارعی داوری آثار دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را بر عهده دارند. فاتح بادپروا دبیر دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان ۳ کارگردان و مدرس تئاتر را به عنوان هیات داوران این جشنواره معرفی کرد. قطب الدین صادقی نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر، فریندخت زاهدی پژوهشگر و مدرس تئاتر و کوروش زارعی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر از ۱۸ تا ۲۲ شهریور ماه داوری نمایش های خیابانی راه یافته به این جشنواره بین المللی را انجام می دهند. نمایش های …

ادامه خبر »

روایت نوام چامسکی از آنارشیسم در یک کتاب

به گزارش خبرآنلاین : روایت نوام چامسکی از آنارشیسم در یک کتاب ایلنا نوشت: کتاب «در باب آنارشیسم» نوشته نوام چامسکی توسط نشر نقد افکار منتشر شده است. کتاب «در باب آنارشیسم» نوشته نوام چامسکی با ترجمه رضا اسکندری توسط نشر نقد افکار منتشر شده است. کتاب «در باب آنارشیسم» درواقع ترجمه‌ای کتاب «On anarchism، c۲۰۱۳» است که موضوع اصلی آن، علوم سیاسی است. چامسکی در این کتاب، مروری دارد بر معانی آنارشیسم و بنیادهای اندیشه‌ای آنارشیستی و سعی دارد با نفی مفهوم‌پردازی آنارشیسم در مقام اندیشه‌ای صلب و با به بحث گذاشتن خطوط تداخل و خلط میان آنارشیسم و سوسیالیسم، ذهن خواننده را به چالش بکشد. فصل‌های کتاب «در باب آنارشیسم» نیز عبارتند از: «درباب آنارشیسم»، «گزیده‌هایی از درک قدرت»، «فصل دوم از کتاب عینیت و اندیشه‌ لیبرال»، «مصاحبه با هری کرایسلر» و «زبان و آزادی». چامسکی در این کتاب می‌گوید: آنارشیست‌ها از صاحبان قدرت می‌خواهند تا سندی در …

ادامه خبر »

تلفات طوفان سهمگین ایرما؛ تا کنون ۱۴ کشته

به گزارش خبرآنلاین : تلفات طوفان سهمگین ایرما؛ تا کنون ۱۴ کشته ایسنا به نقل از ژاپن تودی نوشت: طوفان سهمگین «ایرما» که دست‌کم ۱۴ کشته برجا گذاشته و در حال حرکت به سمت ایالت فلوریدای آمریکاست. طوفان «ایرما» که در مدت یک قرن از سهمگین‌ترین طوفان‌ها به حساب می‌آید در جزایر کارائیب دست‌کم ۱۴ کشته برجا گذاشت و با سرعت ۲۹۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت به سمت ایالت فلوریداست. این طوفان مهیب علاوه بر آنکه ۱۴ کشته بر جا گذاشته موجب شکسته شدن درختان و وارد شدن خسارت شدید به ساختمان‌های مسکونی و بیمارستان‌ها شده‌ است. ده‌ها هزار نفر از ساکنان و گردشگران در سراسر منطقه کارائیب به نقاط امن منتقل شده و همچنین مردم محلی در حال آماده شدن برای ورود طوفان مهیب دیگری هستند.

ادامه خبر »

تازه‌ترین جزییات از وضعیت روحانی مضروب شده ایرانی در مکه

به گزارش خبرآنلاین : تازه‌ترین جزییات از وضعیت روحانی مضروب شده ایرانی در مکه تسنیم نوشت: رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر پیگیری موضوع حمله عوامل تکفیری به روحانی کاروان زائران ایرانی در مکه مکرمه گفت: حال عمومی این روحانی مناسب است و نیاز به جراحی هم وجود ندارد و به‌زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. جمید محمدی شب گذشته از پیگیری موضوع حمله عوامل تکفیری به یک روحانی کاروان زائران ایرانی بیت الله الحرام خبر داد. وی گفت: باتوجه به اینکه امنیت زائران بسیار حائز اهمیت است این موضوع پیش آمده را با جدیت از سوی مراجع رسمی وزارت حج عربستان پیگیری خواهیم کرد. رییس سازمان حج و زیارت گفت: پلیس عربستان سه نفر را در ارتباط با این حادثه دستگیر کرده و تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد. محمدی، حال عمومی روحانی مجروح را خوب ارزیابی کرد و گفت: حال عمومی ایشان مناسب است و نیاز …

ادامه خبر »

گفت‌وگوی ابتکار با وزیر ورزش درباره تبعیض میان زنان ایرانی و سوری در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرآنلاین : گفت‌وگوی ابتکار با وزیر ورزش درباره تبعیض میان زنان ایرانی و سوری در ورزشگاه آزادی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در پی تبعیض میان زنان ایرانی و سوری در بازی فوتبال ایران و سوریه با وزیر ورزش صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معصومه ابتکار در کانال تلگرام خود به عدم ورود زنان به ورزشگاه آزادی در بازی فوتبال ایران و سوریه واکنش نشان داد و نوشت: در مورد حضور خانم ها در استادیوم های ورزشی و حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه با توجه به تبعیضی که میان زنان ایرانی و سوری رخ داد، با آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صحبت کردم. وی افزود: رایزنی ها برای هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله در جریان است و امیدواریم به تدریج با حضور خانواده‌ها، مورد تعامل و حل و فصل قرار گیرد.

ادامه خبر »

مراقب باشید؛ دوربین‌های جاده‌ای بیشتر می‌شود / اقدامات جدید پلیس راهور برای برخورد با تخلفات جاده

به گزارش خبرآنلاین : مراقب باشید؛ دوربین‌های جاده‌ای بیشتر می‌شود / اقدامات جدید پلیس راهور برای برخورد با تخلفات جاده مهر نوشت: رئیس پلیس ره ناجا با اشاره به اینکه همه ساله شهریور پرتلفات ترین ماه سال است، گفت: در شهریور سال گذشته متاسفانه ۱۲۵۶ نفر در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند. سردار محمدحسین حمیدی گفت: در شهریور سال گذشته متاسفانه ۱۲۵۶ نفر، فقط در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند. وی افزود: این هموطنان می توانستند با رعایت مقررات با پایان سفر دوباره در عزیزانشان باشند؛ اما متاسفانه به دلیل رعایت نکردن و عدم برنامه ریزی صحیح جان خود را از دست دادند. حمیدی گفت: آخرین روزهای تعطیلات با بهتر شدن هوای بیشتر شهرها همراه می شود و به همین دلیل گاهی آخرین سفرهای تعطیلات تبدیل به آخرین روزهای زندگی کسانی ختم می شود که در روزهای باقیمانده فصل برخی …

ادامه خبر »

تصویری تازه از مشهد در قاب دوربین عکاسان/ کیارنگ علایی از «اِربِن» گفت

به گزارش خبرآنلاین : تصویری تازه از مشهد در قاب دوربین عکاسان/ کیارنگ علایی از «اِربِن» گفت کیارنگ علایی که این روزها نمایشگاهی از آثار عکاسان جوان با محوریت شهر مشهد برپا کرده است، درباره ویژگی‌های این نمایشگاه و نگاهی که در آن به مشهد شده است توضیح داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گالری تم این روزها میزبان نمایشگاه گروهی آثار عکاسان جوان با عنوان «اِربِن» است. در این نمایشگاه که کیارنگ علایی آن را گردآوری کرده است، آثاری از حمید دلدار، امیر مبارکی، میلاد اصفهانی، آیدا خودنیا، مهدی دستمزد، بهنوش رفیع‌زاده، سیدحمیدرضا سادات فاطمی، الهه سالاران، شادی شوریده، مهلا عربی خوان، کاظم غلامی، فاطمه فخاریان، فاطمه قاسمی نژاد، سجاد مصلی، صالحه موسوی، نیلوفر موسوی و مژده یونس مهاجر به تماشا گذاشته شده است. در این پروژه، ۴۶ تک عکس و یک مجموعه عکس در ابعاد ۳۰×۴۵ و ۷۰×۱۰۵ سانتی‌متر به نمایش گذاشته شده است. کیارنگ علایی درباره چگونگی شکل …

ادامه خبر »

ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین در جاده هراز، چالوس و رشت

به گزارش خبرآنلاین : ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین در جاده هراز، چالوس و رشت ایسنا نوشت: رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور را تشریح کرد. سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت راه‌های کشور اظهار کرد: ترافیک،‌ در محور جنوب به شمال هراز، محدوده گزنک تا آب اسک و سه راهی کلاو سنگین است. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اضافه کرد: از ابتدای محور جنوب به شمال کرج-چالوس، تا کیلومتر ۶ و دهان شمالی تونل کندوان، پل زنگوله و هزار چم نیز ترافیک سنگین است. وی همچنین گفت: در محور جنوب به شمال محور قزوین-رشت، محدوده شهرهای منجیل تا رودبار نیز نیمه سنگین است. سرهنگ رحمانی در مورد وضعیت جوی راه های کشور نیز گفت: در اکثر محورهای استان گیلان و مازندران هم بارش باران را شاهد هستیم. همچنین مه‌گرفتکی در گردنه حیران در محدوده اردبیل-آستارا مشاهده می‌شود. …

ادامه خبر »

زیباترین کشورهای جهان شناسایی شدند؛ از اسکاتلند تا ولز

به گزارش خبرآنلاین : زیباترین کشورهای جهان شناسایی شدند؛ از اسکاتلند تا ولز ایسنا به نقل از ایندیپندنت نوشت: در نظر کاربران Rough Guide (راهنمای گردشگری) اسکاتلند زیباترین کشور جهان نام گرفت و کشور کانادا دوم، انگلستان هفتم و ولز دهم شد. در این لیست کشورهایی از جمله نیوزلند، فنلاند، نروژ و آفریقای جنوبی نیز وجود داشتند و درنهایت اسکاتلند “زیباترین کشور جهان” لقب گرفت. مالکوم روگلد مدیرعامل شرکت VisitScotland معتقد است با این عنوان اسکاتلند گردشگران بیشتری را جذب خواهد کرد. از جاذبه‌های گردشگری اسکاتلند می‌توان به ساختارهای تاریخی و مراکز زیبای شهری آن اشاره کرد. وی اظهار کرد: روح اسکاتلند بر گردشگران تاثیر داشته و احساس خاصی در آنان ایجاد می‌کند. زیبایی روزهای طوفانی در Glen Coe و یا شرکت در مراسم Burns’ Night اسکاتلند را با دیگر نقاط جهان متمایز کرده است. البته این زیبایی مسئولیت بزرگی بر عهده ساکنان این کشور گذاشته و باعث شده هم …

ادامه خبر »

دانش‌آموزها باز هم زیاد می‌شوند؛ افزایش ۱.۳میلیونی تا سال ۱۳۹۹

به گزارش خبرآنلاین : دانش‌آموزها باز هم زیاد می‌شوند؛ افزایش ۱.۳میلیونی تا سال ۱۳۹۹ مهر نوشت: رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، از افزایش یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان کشور تا سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ خبر داد. اسفندیار چهاربند با اشاره به اینکه امسال کمبود معلم نداریم گفت: حدود ۲۵هزار معلم را در مناطق و مدارس به کار خواهیم گرفت که در این صورت هیچ کمبود معلمی نخواهیم داشت. وی ادامه داد: از مجموع معلمانی که جذب شده‌اند حدود ۱۸هزار نفرشان ورودی سال ۹۲ دانشگاه فرهنگیان هستند و نزدیک به ۷هزار و چهارصد نفر هم پس از گذراندن دوره یکساله پودمانی آزمون۹۵ جذب شده‌اند. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در حال حاضر ما هیچ نیروی نهضتی جذب نکرده‌ایم و تمام معلمان ما نیروی رسمی، پیمانی و حق التدریسی هستند. وی اضافه کرد: امسال برای …

ادامه خبر »

پیشنهاد؛ واژه طلاق را بعد از ازدواج دوم از شناسنامه زنان حذف کنید

به گزارش خبرآنلاین : پیشنهاد؛ واژه طلاق را بعد از ازدواج دوم از شناسنامه زنان حذف کنید یک وکیل دادگستری می‌گوید: کتمان کردن ازدواج قبلی زن و حذف نام همسر سابق از شناسنامه یک نوع عمل ضدحقوق زنان است و دیدگاه مالکیت مردسالارانه را رواج می‌دهد. مهدیه بهارمست: چندی پیش رییس سازمان ثبت احوال از تهیه پیش‌نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفت: «در حال حاضر فقط واژه طلاق از شناسنامه زنانی که عقد کرده‌اند اما دوشیزه هستند، حذف می شود ولی در تلاش هستیم در آینده نزدیک حذف نام همسر سابق از شناسنامه زنان مطلقه هم حذف شود.» با انتشار این خبر واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی دیده شد؛ عده‌ای از این تصمیم استقبال کردند و آن را راهی برای فشار کمتر به زنان مطلقه از سوی جامعه و کاهش برچسب‌های ضد و نقیص دانستند، بعضی دیگر با محکوم‌کردن این کار آن را کتمان …

ادامه خبر »