شنبه , سپتامبر 16 2017
خانه / بایگانی برچسب: اخبار زلزله

بایگانی برچسب: اخبار زلزله

تعداد کشته‌های زلزله مکزیک به ۹۰ نفر رسید

به گزارش بی‌بی‌سی : تعداد کشته‌های زلزله مکزیک به ۹۰ نفر رسید زلزله مکزیک به بزرگی بیش از هشت تاکنون حداقل ۹۰ کشته به‌جا گذاشته است. یک سخنگوی دولت گفت تنها ۷۱ نفر در ایالت جنوب غربی اوآخاکا جان باختند. زلزله مکزیک به بزرگی ۸.۱ در مکزیک تاکنون حداقل ۹۰ کشته به‌جا گذاشته است. یک سخنگوی دولت گفت تنها ۷۱ نفر در ایالت جنوب غربی اوآخاکا جان باخته‌اند. بنا بر گزارش‌ها صدها خانواده از ترس پس‌‌لرزه‌ها در خیابان‌ها به سرمی‌برند. سازمان زلزله‌شناسی اعلام کرد از زمان اولین لرزش تاکنون ۷۲۱ لرزه مورد ثبت شده است. این زلزله قوی‌ترین زلزله در یک صد سال اخیر در مکزیک بوده است. روز جمعه ساحل شرقی مکزیک نیز دچار توفان گرمسیری کاتیا شد. دو نفر پس از باران شدید در گل و لای جان باختند.

ادامه خبر »

تعداد کشته‌های زلزله مکزیک به ۹۰ نفر رسید

به گزارش بی‌بی‌سی : تعداد کشته‌های زلزله مکزیک به ۹۰ نفر رسید زلزله مکزیک به بزرگی بیش از هشت تاکنون حداقل ۹۰ کشته به‌جا گذاشته است. یک سخنگوی دولت گفت تنها ۷۱ نفر در ایالت جنوب غربی اوآخاکا جان باختند. زلزله مکزیک به بزرگی ۸.۱ در مکزیک تاکنون حداقل ۹۰ کشته به‌جا گذاشته است. یک سخنگوی دولت گفت تنها ۷۱ نفر در ایالت جنوب غربی اوآخاکا جان باخته‌اند. بنا بر گزارش‌ها صدها خانواده از ترس پس‌‌لرزه‌ها در خیابان‌ها به سرمی‌برند. سازمان زلزله‌شناسی اعلام کرد از زمان اولین لرزش تاکنون ۷۲۱ لرزه مورد ثبت شده است. این زلزله قوی‌ترین زلزله در یک صد سال اخیر در مکزیک بوده است. روز جمعه ساحل شرقی مکزیک نیز دچار توفان گرمسیری کاتیا شد. دو نفر پس از باران شدید در گل و لای جان باختند.

ادامه خبر »

تعداد کشته‌های زلزله مکزیک به ۹۰ نفر رسید

به گزارش بی‌بی‌سی : تعداد کشته‌های زلزله مکزیک به ۹۰ نفر رسید زلزله مکزیک به بزرگی بیش از هشت تاکنون حداقل ۹۰ کشته به‌جا گذاشته است. یک سخنگوی دولت گفت تنها ۷۱ نفر در ایالت جنوب غربی اوآخاکا جان باختند. زلزله مکزیک به بزرگی ۸.۱ در مکزیک تاکنون حداقل ۹۰ کشته به‌جا گذاشته است. یک سخنگوی دولت گفت تنها ۷۱ نفر در ایالت جنوب غربی اوآخاکا جان باخته‌اند. بنا بر گزارش‌ها صدها خانواده از ترس پس‌‌لرزه‌ها در خیابان‌ها به سرمی‌برند. سازمان زلزله‌شناسی اعلام کرد از زمان اولین لرزش تاکنون ۷۲۱ لرزه مورد ثبت شده است. این زلزله قوی‌ترین زلزله در یک صد سال اخیر در مکزیک بوده است. روز جمعه ساحل شرقی مکزیک نیز دچار توفان گرمسیری کاتیا شد. دو نفر پس از باران شدید در گل و لای جان باختند.

ادامه خبر »

تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است

به گزارش ایرنا : تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت… به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت بررسی ظرفیت های نیروهای مسلح در مدیریت بحران با اشاره به توان خدمت رسانی نیروهای مسلح در مواقع بحرانی عنوان کرد.وی گفت: کشورما پتانسیل آسیب پذیری در معرض حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، آتش سوزی و اخیرا ریزگردها را دارد و …

ادامه خبر »

تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است

به گزارش ایرنا : تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت… به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت بررسی ظرفیت های نیروهای مسلح در مدیریت بحران با اشاره به توان خدمت رسانی نیروهای مسلح در مواقع بحرانی عنوان کرد.وی گفت: کشورما پتانسیل آسیب پذیری در معرض حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، آتش سوزی و اخیرا ریزگردها را دارد و …

ادامه خبر »

تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است

به گزارش ایرنا : تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت… به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت بررسی ظرفیت های نیروهای مسلح در مدیریت بحران با اشاره به توان خدمت رسانی نیروهای مسلح در مواقع بحرانی عنوان کرد.وی گفت: کشورما پتانسیل آسیب پذیری در معرض حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، آتش سوزی و اخیرا ریزگردها را دارد و …

ادامه خبر »

تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است

به گزارش ایرنا : تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت… به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت بررسی ظرفیت های نیروهای مسلح در مدیریت بحران با اشاره به توان خدمت رسانی نیروهای مسلح در مواقع بحرانی عنوان کرد.وی گفت: کشورما پتانسیل آسیب پذیری در معرض حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، آتش سوزی و اخیرا ریزگردها را دارد و …

ادامه خبر »

تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است

به گزارش ایرنا : تدوین دستورالعمل های مناسب مدیریت بحران از مهمترین اقدامات پیش از بحران است به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت… به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، در بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن آشنایی با اقدامات و فعالیتهای این مجموعه و در جهت بررسی ظرفیت های نیروهای مسلح در مدیریت بحران با اشاره به توان خدمت رسانی نیروهای مسلح در مواقع بحرانی عنوان کرد.وی گفت: کشورما پتانسیل آسیب پذیری در معرض حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، آتش سوزی و اخیرا ریزگردها را دارد و …

ادامه خبر »

اجرای رزمایش های مراکز درمانی ناجا با سناریو بیوتروریسم

به گزارش ایرنا : اجرای رزمایش های مراکز درمانی ناجا با سناریو بیوتروریسم به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمدرضا سیداحمدیان در حاشیه برگزاری رزمایش منتظران مهدی(عج) در بیمارستان ولیعصر(عج) با اشاره به برگزاری ۳۶ رزمایش در مراکر درمانی تابعه معاونت بهداد ناجا، افزود: در گذشته، مراکز درمانی ناجا،… به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمدرضا سیداحمدیان در حاشیه برگزاری رزمایش منتظران مهدی(عج) در بیمارستان ولیعصر(عج) با اشاره به برگزاری ۳۶ رزمایش در مراکر درمانی تابعه معاونت بهداد ناجا، افزود: در گذشته، مراکز درمانی ناجا، مانورهایی را با سناریوهای سیل، زلزله و اغتشاش تجربه کرده بودند اما امسال با توجه به تغییر رویکرد تهدیدها به سمت بیوتروریسم با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد تمام رزمایش های مراکز درمانی ناجا در سال جاری با سناریو بیو تروریسم و در شاخه های مختلف میکروبی، شیمیایی و هسته ای اجرا شود.وی، انتخاب سناریو مناسب، آموزش و آمادگی کارکنان، …

ادامه خبر »

اجرای رزمایش های مراکز درمانی ناجا با سناریو بیوتروریسم

به گزارش ایرنا : اجرای رزمایش های مراکز درمانی ناجا با سناریو بیوتروریسم به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمدرضا سیداحمدیان در حاشیه برگزاری رزمایش منتظران مهدی(عج) در بیمارستان ولیعصر(عج) با اشاره به برگزاری ۳۶ رزمایش در مراکر درمانی تابعه معاونت بهداد ناجا، افزود: در گذشته، مراکز درمانی ناجا،… به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمدرضا سیداحمدیان در حاشیه برگزاری رزمایش منتظران مهدی(عج) در بیمارستان ولیعصر(عج) با اشاره به برگزاری ۳۶ رزمایش در مراکر درمانی تابعه معاونت بهداد ناجا، افزود: در گذشته، مراکز درمانی ناجا، مانورهایی را با سناریوهای سیل، زلزله و اغتشاش تجربه کرده بودند اما امسال با توجه به تغییر رویکرد تهدیدها به سمت بیوتروریسم با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد تمام رزمایش های مراکز درمانی ناجا در سال جاری با سناریو بیو تروریسم و در شاخه های مختلف میکروبی، شیمیایی و هسته ای اجرا شود.وی، انتخاب سناریو مناسب، آموزش و آمادگی کارکنان، …

ادامه خبر »

اجرای رزمایش های مراکز درمانی ناجا با سناریو بیوتروریسم

به گزارش ایرنا : اجرای رزمایش های مراکز درمانی ناجا با سناریو بیوتروریسم به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمدرضا سیداحمدیان در حاشیه برگزاری رزمایش منتظران مهدی(عج) در بیمارستان ولیعصر(عج) با اشاره به برگزاری ۳۶ رزمایش در مراکر درمانی تابعه معاونت بهداد ناجا، افزود: در گذشته، مراکز درمانی ناجا،… به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمدرضا سیداحمدیان در حاشیه برگزاری رزمایش منتظران مهدی(عج) در بیمارستان ولیعصر(عج) با اشاره به برگزاری ۳۶ رزمایش در مراکر درمانی تابعه معاونت بهداد ناجا، افزود: در گذشته، مراکز درمانی ناجا، مانورهایی را با سناریوهای سیل، زلزله و اغتشاش تجربه کرده بودند اما امسال با توجه به تغییر رویکرد تهدیدها به سمت بیوتروریسم با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد تمام رزمایش های مراکز درمانی ناجا در سال جاری با سناریو بیو تروریسم و در شاخه های مختلف میکروبی، شیمیایی و هسته ای اجرا شود.وی، انتخاب سناریو مناسب، آموزش و آمادگی کارکنان، …

ادامه خبر »

زلزله در مکزیک، خطر وقوع سونامی در سواحل اقیانوس آرام

به گزارش دویچه‌وله : زلزله در مکزیک، خطر وقوع سونامی در سواحل اقیانوس آرام زلزله‌ای به شدت ۴/۸ ریشتر شامگاه پنج‌شنبه ۷ سپتامبر سواحل جنوبی مکزیک را لرزاند. این زمین‌لرزه در مرکز و جنوب مکزیک و نیز پایتخت این کشور محسوس بود. هشدار برای وقوع سونامی اعلام شده است. آب‌های جهان این روزها محل بروز خشم طبیعت است؛ طوفان ایرما در سواحل کارائیب قربانی می‌گیرد و زلزله در مکزیک و در سواحل اقیانوس آرام. شامگاه پنج‌شنبه زلزله‌ای با شدت ۴/۸ ریشتر سواحل جنوبی مکزیک را لرزاند. این زلزله در مکزیکوسیتی، پایتخت این کشور و نیز در شهرهای پوئبلا، وراکروز و گوئررو باعث لرزش ساختمان‌ها شد. زمین‌لرزه مذکور تا ۷۰۰ کیلومتری مکزیکوسیتی و در برخی کشورهای آمریکای مرکزی نیز محسوس بود. به گزارش رسانه‌ها برق مکزیکوسیتی نیز قطع شده است. تا کنون کشته شدن دو نفر در اثر این زلزله تایید شده است. به گفته رئیس‌جمهور مکزیک، پروتکل‌های حفاظت از شهروندان …

ادامه خبر »

زلزله ۸ ریشتری سواحل مکزیک را لرزاند/احتمال وقوع سونامی

به گزارش ایرنا : زلزله ۸ ریشتری سواحل مکزیک را لرزاند/احتمال وقوع سونامی همچنین به گزارش دیگر منابع خبری این زلزله مهیب پایخت مکزیک را به لرزه در آورده است، برق در بسیاری از بخش های شهر قطع شده و مردم در حال فرار از ساختمان ها هستند. مرکز زمین شناسی آمریکا مقیاس این زمین لرزه را ۸ ریشتر و کانون لرزه… همچنین به گزارش دیگر منابع خبری این زلزله مهیب پایخت مکزیک را به لرزه در آورده است، برق در بسیاری از بخش های شهر قطع شده و مردم در حال فرار از ساختمان ها هستند. مرکز زمین شناسی آمریکا مقیاس این زمین لرزه را ۸ ریشتر و کانون لرزه آن را ۱۶۷ کیلومتری غرب تاپاچولا ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک اعلام کرده است. این زمین لرزه ۳۵ کیلومتر عمق داشته است.حتی در مناطق دور دست مکزیکوسیتی این زمین لرزه احساس شده است و مردم از ترس ریزش ساختمان ها …

ادامه خبر »

هوانیروز ارتش آماده انجام هرگونه عملیات درهرشرایط زمانی ومکانی است

به گزارش ایرنا : هوانیروز ارتش آماده انجام هرگونه عملیات درهرشرایط زمانی ومکانی است به گزارش ایرنا، امیرسرتیپ هوشنگ یاری روز دوشنبه در حاشیه یادواره شهید خلبان چاغروند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای هوانیروز در آمادگی کامل رزمی قرار دارند و دشمن اگر درصدد تعدی به این سرزمین باشد، بداند هرگونه تجاوزی به این آب و خاک… به گزارش ایرنا، امیرسرتیپ هوشنگ یاری روز دوشنبه در حاشیه یادواره شهید خلبان چاغروند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای هوانیروز در آمادگی کامل رزمی قرار دارند و دشمن اگر درصدد تعدی به این سرزمین باشد، بداند هرگونه تجاوزی به این آب و خاک با پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح بویژه هوانیروز مواجه خواهد شد.وی افزود: هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون علاوه بر ماموریت های ذاتی و رزمی خود در موارد مردم یاری هنگام بروز حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله نیز به کمک مردم آسیب دیده شتافته و در …

ادامه خبر »

بازار تریلیون دلاری زیرساخت و نقش فناوری در آن

به گزارش زومیت : بازار تریلیون دلاری زیرساخت و نقش فناوری در آن در ۲۰ سال گذشته، بیش از یک تریلیون دلار برای توسعه‌ی زیرساخت هزینه شده و می‌توان گفت این صنعت بسیار پرسود بوده است. زیرساخت فناوری اطلاعات همه چیز را در دنیای ما تغییر داده است. پتانسیل‌های موجود برای سال‌های آینده، نشان می‌دهند که این… در ۲۰ سال گذشته، بیش از یک تریلیون دلار برای توسعه‌ی زیرساخت هزینه شده و می‌توان گفت این صنعت بسیار پرسود بوده است. زیرساخت فناوری اطلاعات همه چیز را در دنیای ما تغییر داده است. پتانسیل‌های موجود برای سال‌های آینده، نشان می‌دهند که این بخش از دنیای فناوری هنوز جای زیادی برای فعالیت دارد و با تمرکز بر زیرساخت‌های فیزیکی، می‌توان درآمد هنگفتی به دست آورد سرعت پیشرفت زیرساخت فیزیکی به‌اندازه‌ی زیرساخت دیجیتال نبوده است. در حال حاضر زمینه‌ها برای پیوند دنیای فیزیکی و دیجیتال ما فراهم شده؛ اما زیرساخت‌ها برای تکمیل این …

ادامه خبر »

زلزله در ترکیب پرسپولیس برابر گسترش

به گزارش ورزش‌سه : زلزله در ترکیب پرسپولیس برابر گسترش برانکو ایوانکوویچ دلایل زیادى براى ایجاد تغییرات در ترکیب تیمش دارد و باید دید چه استراتژى مقابل گسترش فولاد در پیش خواهد گرفت. به گزارش “ورزش سه”، ۴٨ ساعت بعد از دیدار تیم ملى ایران مقابل سوریه، برانکو پنج ملى پوش خود را تحویل گرفته تا راهى تبریز شود و جدال معوقه خود برابر گسترش فولاد را برگزار کنند. این در شرایطى است که سرخپوشان قادر به سود بردن از سیدجلال حسینى به دلیل مصدومیت و بشار رسن به دلیل دیر اضافه شدن به تمرینات، نخواهند بود. برانکو به همین منظور احتمالا براى داشتن تیمى آماده در هر دو دیدار پیش رو مقابل گسترش فولاد تبریز و الاهلى عربستان با برنامه ریزى خاصى تفکرات خود را پیش ببرد. فرصت نصیب بوژیدار مى شود؟ درون دروازه پرسپولیس اکنون بیرانوند را به عنوان شماره یک خود مى بیند و بوژیدار البته به …

ادامه خبر »

مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث

به گزارش خبرنگاران جوان : مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث داوود خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه برای حوادث، تقسیم بندی‌های متعددی وجود دارد، اظهار کرد: گاهی حوادث به عمدی و غیرعمدی؛ طبیعی و انسان‌ساز و گاهی به حاد و تدریجی تقسیم می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه ایران، کشوری بلاخیز است، گفت: متاسفانه در بسیاری از تقسیم‌بندی‌ها، ایران جزو کشور‌های بالای جدول قرار می‌گیرد و ۳۴ حادثه از ۴۳ بلا یا حادثه شناخته شده در دنیا، در کشور ما اتفاق افتاده است و معمولا هم در رنکینگ جهانی جزو ۱۰ کشور اول هستیم. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها با اشاره به میزان بالای حوادث ترافیکی در کشورمان اظهار کرد: براساس رنکینگی که سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۸۳ ارائه …

ادامه خبر »

مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث

به گزارش خبرنگاران جوان : مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث داوود خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه برای حوادث، تقسیم بندی‌های متعددی وجود دارد، اظهار کرد: گاهی حوادث به عمدی و غیرعمدی؛ طبیعی و انسان‌ساز و گاهی به حاد و تدریجی تقسیم می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه ایران، کشوری بلاخیز است، گفت: متاسفانه در بسیاری از تقسیم‌بندی‌ها، ایران جزو کشور‌های بالای جدول قرار می‌گیرد و ۳۴ حادثه از ۴۳ بلا یا حادثه شناخته شده در دنیا، در کشور ما اتفاق افتاده است و معمولا هم در رنکینگ جهانی جزو ۱۰ کشور اول هستیم. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها با اشاره به میزان بالای حوادث ترافیکی در کشورمان اظهار کرد: براساس رنکینگی که سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۸۳ ارائه …

ادامه خبر »

مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث

به گزارش خبرنگاران جوان : مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث داوود خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه برای حوادث، تقسیم بندی‌های متعددی وجود دارد، اظهار کرد: گاهی حوادث به عمدی و غیرعمدی؛ طبیعی و انسان‌ساز و گاهی به حاد و تدریجی تقسیم می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه ایران، کشوری بلاخیز است، گفت: متاسفانه در بسیاری از تقسیم‌بندی‌ها، ایران جزو کشور‌های بالای جدول قرار می‌گیرد و ۳۴ حادثه از ۴۳ بلا یا حادثه شناخته شده در دنیا، در کشور ما اتفاق افتاده است و معمولا هم در رنکینگ جهانی جزو ۱۰ کشور اول هستیم. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها با اشاره به میزان بالای حوادث ترافیکی در کشورمان اظهار کرد: براساس رنکینگی که سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۸۳ ارائه …

ادامه خبر »

مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث

به گزارش خبرنگاران جوان : مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث داوود خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه برای حوادث، تقسیم بندی‌های متعددی وجود دارد، اظهار کرد: گاهی حوادث به عمدی و غیرعمدی؛ طبیعی و انسان‌ساز و گاهی به حاد و تدریجی تقسیم می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه ایران، کشوری بلاخیز است، گفت: متاسفانه در بسیاری از تقسیم‌بندی‌ها، ایران جزو کشور‌های بالای جدول قرار می‌گیرد و ۳۴ حادثه از ۴۳ بلا یا حادثه شناخته شده در دنیا، در کشور ما اتفاق افتاده است و معمولا هم در رنکینگ جهانی جزو ۱۰ کشور اول هستیم. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها با اشاره به میزان بالای حوادث ترافیکی در کشورمان اظهار کرد: براساس رنکینگی که سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۸۳ ارائه …

ادامه خبر »

مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث

به گزارش خبرنگاران جوان : مدیریت غیر متمرکز مهم‌ترین عامل آسیب پذیری در برابر حوادث داوود خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه برای حوادث، تقسیم بندی‌های متعددی وجود دارد، اظهار کرد: گاهی حوادث به عمدی و غیرعمدی؛ طبیعی و انسان‌ساز و گاهی به حاد و تدریجی تقسیم می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه ایران، کشوری بلاخیز است، گفت: متاسفانه در بسیاری از تقسیم‌بندی‌ها، ایران جزو کشور‌های بالای جدول قرار می‌گیرد و ۳۴ حادثه از ۴۳ بلا یا حادثه شناخته شده در دنیا، در کشور ما اتفاق افتاده است و معمولا هم در رنکینگ جهانی جزو ۱۰ کشور اول هستیم. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها با اشاره به میزان بالای حوادث ترافیکی در کشورمان اظهار کرد: براساس رنکینگی که سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۸۳ ارائه …

ادامه خبر »

رئیس بسیج دانشجویی:جهادی‌ها ۲۰۰ پروژه مسکونی در روستاهای زلزله‌زده می‌سازند

به گزارش ایرنا : رئیس بسیج دانشجویی:جهادی‌ها ۲۰۰ پروژه مسکونی در روستاهای زلزله‌زده می‌سازند به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بسیج، پاسدار داود گودرزی افزود: ساخت بیش از ۹۰ پروژه عمرانی در روستاهای زلزله‌زده بجنورد به اتمام رسیده و گرو‌ه های جهادی عملیات امدادی و ساخت و ساز در روستاهای آسیب‌دیده از زلزله بجنورد را ادامه می… به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بسیج، پاسدار داود گودرزی افزود: ساخت بیش از ۹۰ پروژه عمرانی در روستاهای زلزله‌زده بجنورد به اتمام رسیده و گرو‌ه های جهادی عملیات امدادی و ساخت و ساز در روستاهای آسیب‌دیده از زلزله بجنورد را ادامه می دهند.وی اظهار کرد: بیش از ۹۰ پروژه عمرانی که توسط گروه‌های جهادی در روستاهای زلزله‌زده بجنورد دراستان خراسان شمالی ساخته شده و آماده تحویل به زلزله زدگان و افتتاح است.گودرزی افزود: این پروژه‌ها در روستاهای٬ قصر قجر٬ فخرالدین٬ دراقانلو و شعبان اجرا شده و ۳۲ گروه جهادی در ساخت آن‌ها …

ادامه خبر »

زلزله ۴.۷ ریشتری در خوسف در خراسان جنوبی/ نخستین تصویر از خسارت‌های زمین لرزه

به گزارش خبرآنلاین : زلزله ۴.۷ ریشتری در خوسف در خراسان جنوبی/ نخستین تصویر از خسارت‌های زمین لرزه بامداد امروز زلزله ای به قدرت ۴.۷ ریشتر خوسف در خراسان جنوبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده است زلزله ۴.۷ ریشتری در خوسف خراسان جنوبی در ساعت ۰۲:۵۰:۳۲ روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ در طول جغرافیایی: ۵۹٫۰۴ و عرض جغرافیایی: ۳۲٫۷ در عمق زمین‌لرزه: ۹ کیلومتر به وقع پیوسته است. – نزدیک‌ترین شهرها:۱۶ کیلومتری خوسف (خراسان جنوبی)۲۴ کیلومتری بیرجند (خراسان جنوبی)۴۵ کیلومتری مود (خراسان جنوبی) – نزدیکترین مراکز استان:۲۴ کیلومتری بیرجند۳۲۷ کیلومتری کرمان اعزام تیم‌های ارزیاب به مناطق زلزله‌زده خوسف و بیرجند ایسنا نوشت: مدیرکل بحران استانداری خراسان جنوبی: تیم‌های ارزیاب برای بررسی خسارت‌های احتمالی به نقاطی که در آن زلزله به وقوع پیوسته است اعزام شده‌اند اما هنوز گزارشی از خسارت زمین‌لرزه اعلام نشده است. واحد مرکزی خبر نوشت: همچنین فرماندار خوسف گفت: ترک …

ادامه خبر »

مردم از چادر زدن در حاشیه معابر و جاده ها خود داری کنند

به گزارش عصرخودرو : مردم از چادر زدن در حاشیه معابر و جاده ها خود داری کنند پلیس خراسان جنوبی در اطلاعیه از مردم مناطق زلزله استان خواست تا مسائل ایمنی را رعایت و از زدن چادر در کنار معابر، جاده ها و بلوارها خودرداری کنند. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از پایگاه خبری پلیس در این اطلاعیه آمده است: با توجه به وقوع زلزله و پارک کردن برخی از خودروها در کنار بلوار و حاشیه جاده ها، شهروندان محترم اصول ایمنی را رعایت کرده تا بر اثر بی احتیاطی شاهد حوادث جاده ای و یا شهری نباشیم. توصیه می شود از پارک خودروها در مسیرهای پر تردد خودداری شود. همچنین در این اطلاعیه پلیس از شهروندان خواسته است از زدن چادر در کنار معابر، جاده ها و بلوارها نیز خودداری کنند. شهروندان حتی الامکان در صورت حضور در خودرو جوانب ایمنی را رعایت کنند.

ادامه خبر »

توانمندی های هوانیروز ارتش در امداد و انتقال هوایی بی نظیر است

به گزارش ایرنا : توانمندی های هوانیروز ارتش در امداد و انتقال هوایی بی نظیر است سرهنگ پزشک هوایی کاظم امینی روز سه شنبه درآستانه برگزاری دومین یادواره شهدای امداد و انتقال هوایی و تجلیل از پیشکسوتان عرصه امداد و انتقال هوانیروز درگفت وگوی اختصاصی با خبرنگار دفاعی ایرنا، این مطلب را عنوان کرد وافزود: هوانیروز ارتش با… سرهنگ پزشک هوایی کاظم امینی روز سه شنبه درآستانه برگزاری دومین یادواره شهدای امداد و انتقال هوایی و تجلیل از پیشکسوتان عرصه امداد و انتقال هوانیروز درگفت وگوی اختصاصی با خبرنگار دفاعی ایرنا، این مطلب را عنوان کرد وافزود: هوانیروز ارتش با دارا بودن بزرگترین ناوگان بالگردی در خاورمیانه نقش بسیار تاثیرگذاری در کمک رسانی، امداد و انتقال هوایی در حوادث غیر مترقبه، کنترل بحران و کاهش آلام و صدمات وارده به مردم در زمان بحران را دارد.وی ادامه داد: این یگان واکنش سریع و تخصصی با دارا بودن انواع بالگرد و …

ادامه خبر »

رنج پروانه ای یک خانواده درآبدانان/سکوت ۲۸ ساله خواهر و برادر پروانه ای شکسته شد

به گزارش خبرنگاران جوان : رنج پروانه ای یک خانواده درآبدانان/سکوت ۲۸ ساله خواهر و برادر پروانه ای شکسته شد به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام؛ «پروانه ای شدن» همیشه به معنی فضای عاشقانه و رمانتیک نیست. گاهی زخم های همین پروانه ای شدن زندگی مبتلایان را روز به روز سخت تر می کند. زخم هایی که هیچ گاه التیام نخواهند… به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام؛ «پروانه ای شدن» همیشه به معنی فضای عاشقانه و رمانتیک نیست. گاهی زخم های همین پروانه ای شدن زندگی مبتلایان را روز به روز سخت تر می کند. زخم هایی که هیچ گاه التیام نخواهند یافت. بیماری «پروانه ای» با نام بین المللی « EB» بیماری خاص و دردناکی است که ناشی یک جهش ژنتیکی است ، از بدو تولد تا پایان عمر همراه بیمار خواهد بود و هیچ التیامی برایش وجود ندارد. …

ادامه خبر »

ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کار تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

به گزارش ایلنا : ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کار تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند به منظور تسهیل در امور خدمت و مهارت‌آموزی سربازان، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کار یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به منظور تسهیل در امور خدمت و مهارت‌آموزی سربازان، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کار یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش ایلنا، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه خدمت بهتر به کارکنان وظیفه و همچنین مهارت آموزی سربازان حین خدمت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه به منظور کمک به تامین تجهیزات و اجرای دوره‌های آموزشی و پروژه‌های پژوهشی در امر مهارت‌آموزی ملی در جهت تامین امنیت عمومی و دفاع از مرزها و نیز ضرورت مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و ارتقاء بهره‌وری دوره خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته که استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی، خوشایندسازی خدمت وظیفه عمومی، افزایش …

ادامه خبر »

شکایتِ کارگران «ارگ قدیم بم» از کارفرما/دو ماه است مطالبات را نگرفته‌ایم

به گزارش ایلنا : شکایتِ کارگران «ارگ قدیم بم» از کارفرما/دو ماه است مطالبات را نگرفته‌ایم کارگران پروژه مرمت«ارگ قدیم بم » می‌گویند؛ پایگاه میراث فرهنگی ارگ به عنوان کارفرما هنوز بابت مطالبات مربوط به دو ماه دستمزد پرداخت نشده با آن‌ها تسویه حساب نکرده است. کارگران پروژه مرمت«ارگ قدیم بم » می‌گویند؛ پایگاه میراث فرهنگی ارگ به عنوان کارفرما هنوز بابت مطالبات مربوط به دو ماه دستمزد پرداخت نشده با آن‌ها تسویه حساب نکرده است. تعدادی از کارگران «ارگ قدیم بم» در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: ما نزدیک ۱۲۰ نفر هستیم که هنوز بابت معوقات مزدی دو ماه گذشته طلبکاریم. این کارگران از حدود ۱۵ سال قبل به صورت قراردادی در پروژه مرمت و بازسازی ارگ بم مشغول کارند و می‌گویند: پایگاه خبری فرهنگی ارگ بم در مقام کارفرما در تمامی این سالها به تعهدات خود درست عمل نکرده است. این کارگران می‌گویند به دلیل مشکلات مالی دیگر …

ادامه خبر »

حضور جمعیت هلال احمر ایران در ۱۹ کشور آفریقائی

به گزارش ایرنا : حضور جمعیت هلال احمر ایران در ۱۹ کشور آفریقائی به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام عبدالحسین معزی شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از جوانان امدادگر دواطلب استان مازندران در ساری ، با بیان اینکه هلال احمر ایران یکی از ۱۹۳ عضو فدراسیون جهانی صلیب سرخ است ، افزود: یقین بدانید ایثارگری… به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام عبدالحسین معزی شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از جوانان امدادگر دواطلب استان مازندران در ساری ، با بیان اینکه هلال احمر ایران یکی از ۱۹۳ عضو فدراسیون جهانی صلیب سرخ است ، افزود: یقین بدانید ایثارگری امدادگران کشورهای ملسمان با نیت تقرب به الله است و این خدمات ماندگاری ویژه دارد.وی تعداد اعضای جمعیت هلال احمر را یک میلیون نفر اعلام کرد و گفت که ۷۰۰ هزار نفر از این تعداد داوطلب هستند.معزی خدمت به دیگران توسط امدادگران داوطلب را معنا بخشیدن به زندگی توصیف کرد و …

ادامه خبر »

تنش‌ها میان آمریکا و کره‌شمالی در حال تبدیل به یک درگیری تمام‌عیار است

به گزارش تابناک : تنش‌ها میان آمریکا و کره‌شمالی در حال تبدیل به یک درگیری تمام‌عیار است رئیس‌ جمهوری روسیه گفته است که تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی به سمت تبدیل شدن به یک درگیری تمام‌عیار پیش‌ می‌رود. رئیس‌ جمهوری روسیه گفته است که تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی به سمت تبدیل شدن به یک درگیری تمام‌عیار پیش‌ می‌رود. به گزارش تابناک، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد، تنش ها میان آمریکا و کره شمالی در حال تبدیل شدن به یک درگیری تمام عیار است. بنا بر گزارش شبکه «راشاتودی»، پوتین همچنین تأکید کرده است، حل مشکلات منطقه از طریق گفت‌وگوی مستقیم با حضور تمام طرف ها الزامیست. کره شمالی روز یکشنبه (امروز) اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را بعد از دستور کیم جونگ اون رهبر این کشور، با موفقیت آزمایش کرده است. امروز دو زلزله به بزرگی ۵٫۶ و ۴٫۶ در مقیاس ریشتر در شمال …

ادامه خبر »

دیدار فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبری/ابلاغ حکم پرونده «آتنا»/اعلام زمان اجلاس خبرگان و…

به گزارش ایسنا : دیدار فرماندهان پدافند هوایی ارتش با رهبری/ابلاغ حکم پرونده «آتنا»/اعلام زمان اجلاس خبرگان و… واکنش غیب پرور به درخواست آمریکایی‌ها برای بازدیداز مراکز نظامی ایران، اولین جلسه درس خارج فقه رهبری در سال تحصیلی جدید، جلسه‌ فوق‌العاده کمیسیون آموزش در پی واژگونی اتوبوس دانش آموزان، ایراد مجدد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره کاهش… اولین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای در سال تحصیلی ، امروز با حضور جمعی از فضلا و طلاب علوم دینی در حسینیه‌ی امام خمینی رحمه‌الله برگزار شد و فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز، ظهر امروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در واکنش به درخواست مقامات آمریکایی برای بازدیداز مراکز نظامی ایران در راستای اجرای برجام با تاکید بر این که مراکز نظامی ناموس نیروهای مسلح هستند،اظهار کرد: آنها خود بهتر از هر کسی می‌دانند …

ادامه خبر »

آمریکا احتمال بکارگیری «توانمندی‌های نظامی» خود در قبال کره شمالی را بررسی می‌کند

به گزارش تابناک : آمریکا احتمال بکارگیری «توانمندی‌های نظامی» خود در قبال کره شمالی را بررسی می‌کند واکنش‌ها به آزمایش بمب هیدروژنی توسط پیونگ یانگ ادامه دارد و یک رسانه غربی خبر داده که آمریکا احتمال بکارگیری «توانمندی‌های نظامی» خود در قبال کره شمالی را بررسی می‌کند. واکنش‌ها به آزمایش بمب هیدروژنی توسط پیونگ یانگ ادامه دارد و یک رسانه غربی خبر داده که آمریکا احتمال بکارگیری «توانمندی‌های نظامی» خود در قبال کره شمالی را بررسی می‌کند. به گزارش تابناک، یک رسانه غربی خبر داده که به دنبال آزمایش موشک هیدروژنی توسط کره شمالی، آمریکا احتمال بکارگیری «توانمندی‌های نظامی» خود را بررسی می‌کند. تنش‌ها در شبه جزیره کره امروز یکشنبه به دنبال وقوع دو زلزله ناشی از آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی، تشدید شده است. کره شمالی رسما اعلام کرده که آزمایش بمب هیدروژنی را با موفقیت انجام داده است؛ بمبی که طبق گفته مقامات پیونگ یانگ امکان مستقر …

ادامه خبر »

کره شمالی آزمایش ″موفق″ یک بمب هیدروژنی را تایید کرد

به گزارش دویچه‌وله : کره شمالی آزمایش ″موفق″ یک بمب هیدروژنی را تایید کرد کره شمالی می‌گوید، باز هم یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده است. این بمب ۵ تا ۶ برابر قویتر از بمب اتمی بود که در سپتامبر سال گذشته آزمایش شده بود و نیز چهار برابر قوی‌تر از بمبی که در سال ۱۹۴۵ بر هیروشیما فرود آمد. تلویزیون دولتی کره شمالی اعلام کرد که این کشور یک بمب هیدروژنی را با “موفقیت کامل” آزمایش کرده است. به گفته مقامات کره شمالی این بمب به صورت کلاهک هیدروژنی قابل نصب بر روی موشک‌های بالستیک قاره‌پیماست. در اطلاعیه‌ای که از تلویزین دولتی کره پخش شد، این بمب با قدرتی “بزرگ و بی‌سابقه” توصیف شد که “اتفاقی مهم در رسیدن به هدف نهایی تکامل قدرت اتمی کشور” بوده است. در این اطلاعیه همچنین این آزمایش اتمی “امتحان و تایید دقت و اعتبار” تکنولوژی هسته‌ای کره شمالی عنوان شد. بمب هیدروژنی بسیار …

ادامه خبر »

در بیمارستان شهدای تجریش چه می‌گذرد؟

به گزارش خبرآنلاین : در بیمارستان شهدای تجریش چه می‌گذرد؟ ایران نوشت: چندین تماس پی درپی تلفنی با روزنامه و شکایت از وضعیت نامناسب بیمارستان شهدای تجریش، باعث می‌شود به ملاقات این بیمارستان برویم؛ تنها بیمارستان شمال تهران که میزبان بیماران مختلفی از سراسر کشور است و خیلی‌ها معتقدند از نظر… ساعت ۲ بعد از ظهر است و برخی بیماران و همراهانشان در حیاط بیمارستان نشسته‌اند. درست وسط حیاط، ساختمان بلند در حال ساخت را می‌بینی. می‌دانم که بیمارستان شهدای تجریش هم مثل برخی دیگر از بیمارستان‌های قدیمی و فرسوده کشور در حال نوسازی است. ساختمان در حال ساخت درست کنار آزمایشگاه تشخیص طبی قرار دارد. زن و همراهانش روی پتو نشسته‌اند، جلوی‌ پایشان هم فلاسک چای و بالش و پتو. از گرمسار آمده‌اند. رنگ و روی زن، حسابی پریده. خودش می‌گوید از زور خستگی است: «فامیل‌ها هستند، بعضی شب‌ها می‌آیند دنبالمان و به زور می‌برند خانه خودشان. گاهی می‌رویم …

ادامه خبر »

کره شمالی؛ آزمایش بمب هیدروژنی با قابلیت سوار شدن بر موشک بالستیک قاره پیما

به گزارش یورونیوز : کره شمالی؛ آزمایش بمب هیدروژنی با قابلیت سوار شدن بر موشک بالستیک قاره پیما تلویزیون رسمی کره شمالی روز یکشنبه آزمایش یک بمب هیدروژنی را با «موفقیت کامل» اعلام کرد. پیونگ یانگ همچنین تاکید کرده این بمب هیدروژنی توانایی تلویزیون رسمی کره شمالی روز یکشنبه آزمایش یک بمب هیدروژنی را با «موفقیت کامل» اعلام کرد. پیونگ یانگ همچنین تاکید کرده این بمب هیدروژنی توانایی نصب شدن بر روی موشک بالستیک قاره پیما را دارد. این در حالیست که در نخستین ساعات روز یکشنبه، سازمان ثبت زلزله نگاری چین از وقوع یک زلزله با قدرت ۶.۳ در مقیاس ریشتر در کره شمالی خبر داد. این سازمان وقوع این زلزله را در عمق صفر زمین ثبت کرده بود. این سازمان همچنین وقوع زلزله دومی را با قدرت ۴.۶ ریشتر ثبت کرد. زلزله دوم با فاصله هشت دقیقه از زلزله نخست روی داد. پس از وقوع این دو زلزله، …

ادامه خبر »

خدمت رسانی به مردم یکی از اثرات حضور نداجا در سواحل مکران است

به گزارش ایرنا : خدمت رسانی به مردم یکی از اثرات حضور نداجا در سواحل مکران است به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر دریادار حبیب الله سیاری روز سه شنبه این مطلب را در آیین افتتاح نخستین مرکز پزشکی هایپر بار نیروی دریایی ارتش در بیمارستان فوق تخصصی گلستان و آیین تجلیل شماری از پرستاران به مناسبت گرامیداشت روز پرستار… به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر دریادار حبیب الله سیاری روز سه شنبه این مطلب را در آیین افتتاح نخستین مرکز پزشکی هایپر بار نیروی دریایی ارتش در بیمارستان فوق تخصصی گلستان و آیین تجلیل شماری از پرستاران به مناسبت گرامیداشت روز پرستار عنوان کرد.وی ادامه داد: مجموعه بهداشت و درمان نیروی دریایی ارتش به ویژه پزشکان و پرستاران شاغل در آن باید به خود افتخار کنند که با تلاش شبانه روزی خود بهداشت و درمان را برای خدمات رسانی به مردم کم تر برخوردار ساکن در سواحل جنوب شرق …

ادامه خبر »

فراموشی خطر زلزله تهران به دلیل تفسیرهای ناروا

به گزارش خبرآنلاین : فراموشی خطر زلزله تهران به دلیل تفسیرهای ناروا از آن جایی که اکثر قریب به اتفاق اساتید علم مهندسی سازه و زلزله عواقب ناشی از زلزله تهران را خطرناک دانسته و دائما در حال نواختن زنگ خطر در راستای آن می باشند، مطلبی تحت عنوان “تهران پس از زلزله فرو نمی‌پاشد” بنده را در فکر فرو برد. به… از آن جایی که اکثر قریب به اتفاق اساتید علم مهندسی سازه و زلزله عواقب ناشی از زلزله تهران را خطرناک دانسته و دائما در حال نواختن زنگ خطر در راستای آن می باشند، مطلبی تحت عنوان “تهران پس از زلزله فرو نمی‌پاشد” بنده را در فکر فرو برد. به دلیل اینکه چرا با وجود هشدارهای پیاپی اساتید و متخصصین چنین اظهار نظری در مورد زلزله تهران شده است. در این گزارش که بنده آن را در سایت خبرآنلاین مشاهده کردم نقل شده است: “در خصوص توان ما …

ادامه خبر »

سید حسین هاشمی در برنامه دستخط: ماجرای تماس دفتر رهبری درباره ساخت و سازهای غیرمجاز/ خیلی نگران زلزله تهران هستم/ نقص اطلاعاتی باعث حادثه سفارت عربستان شد

به گزارش فارس نیوز : سید حسین هاشمی در برنامه دستخط: ماجرای تماس دفتر رهبری درباره ساخت و سازهای غیرمجاز/ خیلی نگران زلزله تهران هستم/ نقص اطلاعاتی باعث حادثه سفارت عربستان شد استاندار تهران با بیان اینکه با اطمینان می‌گویم که یکی از بهترین کارهایی که در ۴ سال اخیر در تهران انجام شد پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بود گفت: سال ۹۲ از دفتر آقا تماس گرفتند و جدی مطرح کردند و واقعا هم در این امر استان تهران خوب کار… به گزارش خبرگزاری فارس سید حسین هاشمی استاندار تهران و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی دست خط به سوالات مجری این برنامه پاسخ گفت که مشروح این گفتگوی تلویزیونی به شرح زیر است: برخی محورهای این مصاحبه در ادامه می‌آید: *شهرها اطراف تهران با یک محرومیت شدید مواجه است *با هماهنگی دولت، شورا شهر و شهر، دیگر بهانه ای وجود ندارد *طلاق …

ادامه خبر »