جمعه , سپتامبر 15 2017
خانه / بایگانی برچسب: اخبار پلیس فتا

بایگانی برچسب: اخبار پلیس فتا

پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا : پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در… به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در راستای تحقق اهداف ناجا از برنامه های پلیس افتخاری است.وی اضافه کرد: در راستای بهره مندی اثر بخش از ظرفیت های بالقوه مردمی و جلب مشارکت آحاد مختلف جامعه در انجام ماموریت های خاص نیروی انتظامی، طی برنامه ریزی قبلی و هماهنگی با معاونان نیروی …

ادامه خبر »

پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا : پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در… به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در راستای تحقق اهداف ناجا از برنامه های پلیس افتخاری است.وی اضافه کرد: در راستای بهره مندی اثر بخش از ظرفیت های بالقوه مردمی و جلب مشارکت آحاد مختلف جامعه در انجام ماموریت های خاص نیروی انتظامی، طی برنامه ریزی قبلی و هماهنگی با معاونان نیروی …

ادامه خبر »

پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا : پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در… به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در راستای تحقق اهداف ناجا از برنامه های پلیس افتخاری است.وی اضافه کرد: در راستای بهره مندی اثر بخش از ظرفیت های بالقوه مردمی و جلب مشارکت آحاد مختلف جامعه در انجام ماموریت های خاص نیروی انتظامی، طی برنامه ریزی قبلی و هماهنگی با معاونان نیروی …

ادامه خبر »

پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا : پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در… به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در راستای تحقق اهداف ناجا از برنامه های پلیس افتخاری است.وی اضافه کرد: در راستای بهره مندی اثر بخش از ظرفیت های بالقوه مردمی و جلب مشارکت آحاد مختلف جامعه در انجام ماموریت های خاص نیروی انتظامی، طی برنامه ریزی قبلی و هماهنگی با معاونان نیروی …

ادامه خبر »

پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا : پلیس افتخاری احساس مسئولیت شهروندی را افزایش می دهد به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در… به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا اکرمی به عنوان نمونه به بهره مندی از ظرفیت پلیس افتخاری در راستای انتظام و امنیت بخشی مراسم های دهه اول محرم اشاره کرد و گفت: استفاده از این قبیل ظرفیت های بالقوه مردمی در راستای تحقق اهداف ناجا از برنامه های پلیس افتخاری است.وی اضافه کرد: در راستای بهره مندی اثر بخش از ظرفیت های بالقوه مردمی و جلب مشارکت آحاد مختلف جامعه در انجام ماموریت های خاص نیروی انتظامی، طی برنامه ریزی قبلی و هماهنگی با معاونان نیروی …

ادامه خبر »

شکایت سایبری از طریق دادسرای ناحیه ۳۱ پیگیری شود

به گزارش ایرنا : شکایت سایبری از طریق دادسرای ناحیه ۳۱ پیگیری شود به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار وحید مجید در مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی (۱۹۷) در دیدار و گفت و گو با مردم افزود:شکایت در خصوص هتک حرمت و نارضایتی از ترویج بی بند و باری درشبکه های مجازی از بیشترین موضوعات مطرح… به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار وحید مجید در مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی (۱۹۷) در دیدار و گفت و گو با مردم افزود:شکایت در خصوص هتک حرمت و نارضایتی از ترویج بی بند و باری درشبکه های مجازی از بیشترین موضوعات مطرح شده از سوی مردم بود.سردار مجید با حضور در مرکز نظارت همگانی ناجا ضمن رسیدگی به مشکلات مردمی و پاسخگویی به برخی سوالات در حوزه جرایم فضای مجازی، دستورات لازم را در خصوص برخی مشکلات مطرح شده از سوی مردم، صادر کرد.جانشین پلیس …

ادامه خبر »

هکرشناسه هزار گوشی همراه دستگیرشد

به گزارش ایرنا : هکرشناسه هزار گوشی همراه دستگیرشد فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد ناشناسی با هک،شناسه گوشی آنها و برداشت غیر مجاز اطلاعات داخل آن اقدام به اخاذی می کند، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتای فرماندهی انتظامی… فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد ناشناسی با هک،شناسه گوشی آنها و برداشت غیر مجاز اطلاعات داخل آن اقدام به اخاذی می کند، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی پلیس اصفهان،سردارعبدالرضا آقاخانی افزود: درپی این شکایات، تحقیقات وسیع و جستجو در فضای سایبری برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز و در بررسی ها مشخص شد متهم که از هکرهای حرفه ای است توانسته با استفاده از نرم افزارهای خاص، شناسه بیش از هزار گوشی …

ادامه خبر »

۷۵ هزار داعشی در فضای مجازی فعالیت می کنند

به گزارش ایرنا : ۷۵ هزار داعشی در فضای مجازی فعالیت می کنند به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا ، سردار سیدکمال هادیان فر روز دوشنبه در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی از ساختمان پلیس فتا در جمع خبرنگاران افزود: گزارشی از فعالیت های داعشی ها در فضای مجازی در جهان به سازمان اینترپل ارائه کرده ایم تا… به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا ، سردار سیدکمال هادیان فر روز دوشنبه در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی از ساختمان پلیس فتا در جمع خبرنگاران افزود: گزارشی از فعالیت های داعشی ها در فضای مجازی در جهان به سازمان اینترپل ارائه کرده ایم تا ائتلاف مبارزه با این تیم تشکیل شود و گزارش های ما راهگشای رفع این معضل باشد.وی با بیان اینکه سازمان اینترپل باید نقش جدی تری در این زمینه ایفا کند، خاطرنشان کرد: سازمان اینترپل باید با کمک سایر کشورها به مقابله با تروریست و تیم های داعشی …

ادامه خبر »

تلفن ویژه مسئولان با حمایت سازمان پدافند غیر عامل تولید می شود

به گزارش ایرنا : تلفن ویژه مسئولان با حمایت سازمان پدافند غیر عامل تولید می شود به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، علاالدین بروجردی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از ساختمان پلیس فتا در جمع خبرنگاران افزود: تلفن های هوشمند برای افراد معمولی وسیله ارتباطی خوبی است اما برای مسئولان خطر جدی است براین اساس به دنبال تولید تلفن… به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، علاالدین بروجردی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از ساختمان پلیس فتا در جمع خبرنگاران افزود: تلفن های هوشمند برای افراد معمولی وسیله ارتباطی خوبی است اما برای مسئولان خطر جدی است براین اساس به دنبال تولید تلفن ملی مصون برای مسئولان هستیم چرا که کمیته پدافند غیرعامل کاربرد آن را برای مسئولان ممنوع کرده است چون که دشمن به راحتی اطلاعات را به دست آورده و تهدید امنیتی برای ارگان و افراد به شمار می آید.وی با بیان اینکه تولید این تلفن تا مرحله قابل توجهی پیش …

ادامه خبر »

فرمانده ناجا:فضای مجازی به گونه ای امن شود تا سوء استفاده ها کاهش یابد

به گزارش ایرنا : فرمانده ناجا:فضای مجازی به گونه ای امن شود تا سوء استفاده ها کاهش یابد به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سردار حسین اشتری روز سه شنبه در حاشیه دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری در جمع خبرنگاران افزود: از وظایف قوه قضائیه، دادستانی و پلیس برخورد با کسانی است که به حریم خصوصی کاربران ورود می یابند…. به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سردار حسین اشتری روز سه شنبه در حاشیه دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری در جمع خبرنگاران افزود: از وظایف قوه قضائیه، دادستانی و پلیس برخورد با کسانی است که به حریم خصوصی کاربران ورود می یابند. وی تصریح کرد: البته کاربران و مردم باید توجه داشته باشند که هر چه در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند احتمال دارد دیگران هم از آن فضا استفاده کنند براین اساس باید نهایت احتیاط را در استفاده از فضای مجازی داشته …

ادامه خبر »

کانال های تلگرامی ساماندهی می شود

به گزارش ایرنا : کانال های تلگرامی ساماندهی می شود به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سردار کمال هادیانفر روز سه شنبه در حاشیه دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایرنا افزود: ساماندهی کانال های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی… به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سردار کمال هادیانفر روز سه شنبه در حاشیه دومین نشست پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری در جمع خبرنگاران افزود: ساماندهی کانال های بیش از پنج هزار عضو مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح شد و پیش نویس آن از سوی مرکز ملی ارسال شد. وی ادامه داد: براساس این مصوبه مقرر شده است تا وزارت ارشاد کانال های بیش از پنج هزار عضو را ساماندهی کند و از این طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه نیز سایتی را …

ادامه خبر »

عوامل باندغیراخلاقی شبکه های مجازی به دام افتادند/برداشت غیرمجاز شوهر ازحساب همسر

به گزارش ایرنا : عوامل باندغیراخلاقی شبکه های مجازی به دام افتادند/برداشت غیرمجاز شوهر ازحساب همسر به گزارش روز دوشنبه ایرنا ازپایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ اکبر آقابیگی افزود: با ارجاع شکوائیه والدین دختر متواری که نشانی از وی در دست نداشتند به پلیس فتا شهرستان رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت در این رابطه پدر… به گزارش روز دوشنبه ایرنا ازپایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ اکبر آقابیگی افزود: با ارجاع شکوائیه والدین دختر متواری که نشانی از وی در دست نداشتند به پلیس فتا شهرستان رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت در این رابطه پدر دختر مفقود شده در اظهارات اولیه خود به کارشناسان گفت، به دنبال آشنایی و دوستی دختر ۱۷ ساله‌اش ‌با افرادی ناشناس در فضای مجازی (شبکه اجتماعی) اقدام به فرار از منزل کرده که رسیدگی به موضوع به قید فوریت در دستور کار کارشناسان پلیس …

ادامه خبر »

دعوت به همکاری پلیس فتا از ایده پردازان و کارآفرینان فناوری اطلاعات

به گزارش ایرنا : دعوت به همکاری پلیس فتا از ایده پردازان و کارآفرینان فناوری اطلاعات به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ دوم علی نیک نفس افزود: بخشی در سایت پلیس فتا برای بهره گیری از ایده ها و توان استارتاپ ها، کارآفرینان و ایده پردازان، ایجاد شده است که علاقمندان می توانند با مراجعه به این قسمت و… به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ دوم علی نیک نفس افزود: بخشی در سایت پلیس فتا برای بهره گیری از ایده ها و توان استارتاپ ها، کارآفرینان و ایده پردازان، ایجاد شده است که علاقمندان می توانند با مراجعه به این قسمت و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایده های خلاقانه خود را برای مسئولان پلیس فتا ارسال کنند.وی با اشاره به سرعت تولید تکنولوژی های جدید سخت افزاری و نرم افزاری در رابطه با فضای سایبر افزود: این پلیس با توجه …

ادامه خبر »

پرونده پسر۱۲ ساله شرط بند درفضای سایبر بسته شد

به گزارش ایرنا : پرونده پسر۱۲ ساله شرط بند درفضای سایبر بسته شد به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ محمد مهدی کاکوان گفت: با هدف اجرای طرح مبارزه با سایت‌ های شرط بندی و قمار در رصد و بررسی ‌های انجام شده، کارشناسان این پلیس وبلاگی را شناسایی و نسبت به مستند ‌سازی از آن اقدام… به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ محمد مهدی کاکوان گفت: با هدف اجرای طرح مبارزه با سایت‌ های شرط بندی و قمار در رصد و بررسی ‌های انجام شده، کارشناسان این پلیس وبلاگی را شناسایی و نسبت به مستند ‌سازی از آن اقدام کردند.وی اضافه کرد: در نهایت مشخص شد این فرد در زمینه پیش‌بینی مسابقات فوتبال فعالیت دارد لذا با بررسی‌ های فنی مشخص شد، گرداننده وبلاگ و کانال تلگرام متعلق به پسری بوده که در خفا و دور از نظارت و اطلاع والدینش اقدام …

ادامه خبر »

کلاهبرداری های یک زن از ۵۰ مرد با آگهی ازدواج موقت

به گزارش خبرآنلاین : کلاهبرداری های یک زن از ۵۰ مرد با آگهی ازدواج موقت ایران نوشت: چندی قبل مردی با طرح شکایتی به مأموران گفت: «در فضای مجازی دیدم زنی آگهی کرده که خواستار ازدواج موقت با یک مرد است و برای تماس، شماره تلفنی هم اعلام کرده بود.بعد هم با او تماس گرفتم و خواستار ازدواج موقت شدم. این زن از من… رئیس فتای استان اصفهان گفت: پس ازاین شکایت و با انجام تحقیقات پلیسی، فرشته شناسایی شد که پس از دستگیری اعتراف کرد به همین شیوه از ۵۰ مرد داوطلب کلاهبرداری کرده است. سرهنگ مرتضوی گفت: کاربران فضای مجازی نباید فریب آگهی‌های تحریک‌آمیز را بخورند و در صورت مشاهده این گونه پیام‌ها موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.وی همچنین به تبهکاران هشدار داد که درج این گونه آگهی‌ها در فضای مجازی جرم بوده و با مجرمان بشدت برخورد خواهد شد.به گفته وی در این سایت‌ها زنانی …

ادامه خبر »

ماجرای لو رفتن سئوالات امتحانی/ شیطنت یک دانش آموز

به گزارش خبرآنلاین : ماجرای لو رفتن سئوالات امتحانی/ شیطنت یک دانش آموز مهر نوشت: رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ماجرای لو رفتن سئوالات امتحانی خرداد ۹۶ را روایت کرد. رسول عمادی درباره ی پیگیری افرادی که اقدام به لو رفتن سوالات امتحانی در خرداد ماه سال جاری کرده بودند گفت: هرسال یک عده شیاد هستند که سوالات را جعل می کنند. سربرگ سئوالات امتحانی می گذارند و به یک عده می فروشند یا در فضای مجازی تبلیغات می کنند. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در یکی دو مورد نیز سئوال امتحانی پیش از آغاز امتحان لو رفته بود. البته زمان دسترسی به سئوالات به دلیل کمبود زمان، زیاد نبوده است. پلیس فتا و معاونت حقوقی وارد عمل شد و خاطیان را بازداشت کرد. عمادی تصریح کرد: یک مورد در بندر خمیر بود. یک مورد از منطقه دو آموزش و پرورش بود و یک …

ادامه خبر »

رحمانی فضلی: باید از حریم خانواده و جامعه در فضای مجازی صیانت کرد

به گزارش ایرنا : رحمانی فضلی: باید از حریم خانواده و جامعه در فضای مجازی صیانت کرد به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نود و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور معاون اجتماعی وزارت کشور و اعضای این شورا در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت… به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نود و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور معاون اجتماعی وزارت کشور و اعضای این شورا در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت آسیب های اجتماعی را کتمان کرد افزود: سال ها پیش رهبر معظم انقلاب درباره تهاجم فرهنگی هشدار داده بودند که اگر این هشدارها جدی گرفته می شد قطعا وضع ما بهتر بود. وی افزود: رهبری درباره تغییرات اجتماعی به ما هشدار …

ادامه خبر »

رهبر انقلاب درباره تغییرات اجتماعی به ما هشدار داده بودند که کسی توجه نکرد

به گزارش خبرنگاران جوان : رهبر انقلاب درباره تغییرات اجتماعی به ما هشدار داده بودند که کسی توجه نکرد به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نود و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور معاون اجتماعی وزارت کشور و اعضای این شورا در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت آسیب های اجتماعی را کتمان کرد، افزود: سال ها پیش رهبر معظم انقلاب درباره تهاجم فرهنگی هشدار داده بودند که اگر این هشدارها جدی گرفته می شد قطعا وضع ما بهتر بود. رهبری درباره تغییرات اجتماعی به ما هشدار داده بودند که کسی توجه نکرد و حالا با تغییر در سبک زندگی مواجه هستیم. وی در ادامه اظهار کرد: درباره فضای مجازی قضاوت ها با افراط و تفریط همراه است که هیچ کدام درست نیست. ما شاهد ترویج مطالب غیراخلاقی و …

ادامه خبر »

سخنگوی ناجا درباره گشت ارشاد: نباید پلیس مقابل مردم قرار بگیرد / نمی‌شود یک سد را خراب کنیم و بعد بخواهیم با بیل جلویش را بگیریم

به گزارش انتخاب : سخنگوی ناجا درباره گشت ارشاد: نباید پلیس مقابل مردم قرار بگیرد / نمی‌شود یک سد را خراب کنیم و بعد بخواهیم با بیل جلویش را بگیریم سخنگوی نیروی انتظامی گفت: نباید کم کاری دیگر دستگاه‌ها سبب شود تا انجام وظیفه پلیس سبب قرار گرفتن این نیرو در مقابل مردم شود. به گزارش «انتخاب»، سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه آئین اختتامیه دومین جشنواره چادرهای آسمانی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوزه عفاف و حجاب حوزه گسترده‌ای است که فعالیت در آن فرابخشی و نیازمند مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف با یکدیگر است. وی با بیان اینکه آنچه که بر عهده ناجا قرار دارد، بخشی صلبی و بخشی فرهنگی است گفت: تا هر جایی که نیاز باشد ما ماموریت‌هایمان را انجام خواهیم داد اما معتقدیم که اقدامات صلبی آخرین راه حل برای یک مشکل است و باید با یک سری مسائل و پدیده‌ها از همان مبدأ …

ادامه خبر »

معاون اجتماعی ناجا: چهارشنبه‌های سفید رصد می‌شود/ پلیس مقابل مردم نیست

به گزارش خبرآنلاین : معاون اجتماعی ناجا: چهارشنبه‌های سفید رصد می‌شود/ پلیس مقابل مردم نیست مهر نوشت: معاون اجتماعی ناجا و دبیر برگزاری دومین جشنواره چادرهای آسمانی گفت: پلیس در بحث حجاب و عفاف مقابل مردم نیست و در این بخش نهایت تلاش خود را به کار می بندد. سردار سعید منتظرالمهدی در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ها و دستاوردهای پلیس در امر حجاب و عفاف گفت: این دومین سالی است که جشنواره حجاب و عفاف به میزبانی نیروی انتظامی برگزار می شود و امیدواریم با دائمی شدن دبیرخانه این جشنواره شاهد فعالیت های آن در همه مراکز استانها باشیم. منتظرالمهدی گفت: قوام هر جامعه به هنجارمندی تک تک اعضای آن جامعه بستگی دارد. یک هنجار همیشه در برابر یک ناهنجاری ایجاد می شود و خوشبختانه با توجه به سابقه فرهنگی و دینی کشور ما، هنجارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب و فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی است. وی با اشاره …

ادامه خبر »

معاون اجتماعی ناجا: نباید پلیس را در برابر مردم قرار داد

به گزارش ایرنا : معاون اجتماعی ناجا: نباید پلیس را در برابر مردم قرار داد به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سردار سعید منتظرالمهدی روز سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه چادرهای آسمانی در جمع خبرنگاران افزود: حفظ ارزش های نظام از وظائف ما است و تلاش می کنیم اقدامات ما اثربخش باشد و موضوع فرهنگ سازی حجاب به حوزه سلبی… به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سردار سعید منتظرالمهدی روز سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه چادرهای آسمانی در جمع خبرنگاران افزود: حفظ ارزش های نظام از وظائف ما است و تلاش می کنیم اقدامات ما اثربخش باشد و موضوع فرهنگ سازی حجاب به حوزه سلبی کشیده نشود.وی اضافه کرد: ،خرین خط درمان اقدامات سلبی است و سعی می کنیم تا اقدامات پلیس در این زمینه به حوزه قضائی و سلبی کشیده نشود از سوی دیگر کوتاهی پلیس در این زمینه را بر ما نمی بخشند.وی اضافه کرد: آن چیزی که …

ادامه خبر »

دستور لغو اردوهای دانش آموزی، پاک کردن صورت مسئله است/هشدار پلیس فتا به سلبریتی ها برای هک شدن اینستاگرام

به گزارش خبرنگاران جوان : دستور لغو اردوهای دانش آموزی، پاک کردن صورت مسئله است/هشدار پلیس فتا به سلبریتی ها برای هک شدن اینستاگرام به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛دستور لغو اردوهای دانش آموزی، پاک کردن صورت مسئله است،هشدار پلیس فتا به سلبریتی ها برای هک شدن اینستاگرام و غیره از مهمترین و پر بازدیدترین بحث‌های روز دوشنبه(سیزدهم شهریورماه) در حوزه اجتماعی بود. در ادامه مهمترین اخبار سیزدهم شهریورماه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان را مرور می‌کنید. دستور لغو اردوهای دانش آموزی، پاک کردن صورت مسئله است/ دادستان کل کشور به همراه وزرای مربوطه به موضوع حوادث جاده ای ورود کند رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان کل کشور به موضوع سوانح جاده ای ورود پیدا کند تا علاوه بر رسیدگی های احتمالی قضایی، نقاط آسیب برای پیشگیری از حوادث مشابه و کاهش تلفات جاده ای شناسایی شود. بحران آب، اولویت اول کشور/ ۷۵ درصد آب‌های کشور فسیلی است رئیس …

ادامه خبر »

جزئیات گروگانگیری نافرجام شب گذشته در ولنجک

به گزارش خبرآنلاین : جزئیات گروگانگیری نافرجام شب گذشته در ولنجک تسنیم نوشت: شب گذشته یک فرد مسلح به سلاح گرم در اقدامی مبادرت به گروگانگیری نافرجام کرد که با دخالت پلیس دستگیر شد. در ساعت ۲۳:۳۰ امروز از طریق تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شد فردی مسلح به سلاح کمری در منطقه ولنجک – خیابان ایثارگران شمالی مشاهده شده است که بلافاصله موضوع به کلانتری ۱۶۳ ولنجک اعلام و گشت کلانتری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شد. مأمورین کلانتری ۱۶۳ ولنجک با حضور در خیابان ایثارگران شمالی اقدام به شناسایی یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ با سه نفر سرنشین کردند که سرنشین صندلی جلوی خودرو یک قبضه اسلحه کمری در اختیار داشت؛ فرد مسلح داخل خودرو به محض مشاهده مأمورین، به صورت پیاده اقدام به فرار کرده و تعقیب و گریز آغاز می‌شود. طی تعقیب و گریز، فرد …

ادامه خبر »

جزئیات گروگان‌گیری نافرجام ولنجک/ فرد مسلح دستگیر شد

به گزارش خبرنگاران جوان : جزئیات گروگان‌گیری نافرجام ولنجک/ فرد مسلح دستگیر شد به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ از طریق تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شد فردی مسلح به سلاح کمری در منطقه ولنجک ‌- خیابان… به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ از طریق تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شد فردی مسلح به سلاح کمری در منطقه ولنجک ‌- خیابان ایثارگران شمالی مشاهده شده است. بلافاصله موضوع به کلانتری ۱۶۳ ولنجک اعلام و گشت کلانتری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شد. دستگیری فرد مسلح همراه با تعقیب و گریز و تیراندازی مأمورین کلانتری ۱۶۳ ولنجک با حضور در خیابان ایثارگران شمالی اقدام به شناسایی یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید رنگ با سه نفر سرنشین کردند …

ادامه خبر »

گروگان‌گیری نافرجام در ولنجک/ فرد مسلح دستگیر شد

به گزارش فارس نیوز : گروگان‌گیری نافرجام در ولنجک/ فرد مسلح دستگیر شد فرد مسلح قبل از هرگونه اقدام به گروگانگیری و جنایت، توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد. به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ از طریق تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شد فردی مسلح به سلاح کمری در منطقه ولنجک ‌- خیابان ایثارگران شمالی مشاهده شده است. بلافاصله موضوع به کلانتری ۱۶۳ ولنجک اعلام و گشت کلانتری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شد. دستگیری فرد مسلح همراه با تعقیب و گریز و تیراندازی: مأمورین کلانتری ۱۶۳ ولنجک با حضور در خیابان ایثارگران شمالی اقدام به شناسایی یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید رنگ با سه نفر سرنشین کردند که سرنشین صندلی جلوی خودرو یک قبضه اسلحه کمری در اختیار داشت. فرد مسلح داخل خودرو به محض مشاهده مأمورین به صورت پیاده …

ادامه خبر »

اسلحه به جای دست گل؛ پسری که با اسلحه به دیدن خانواده دختر مورد علاقه‌اش رفت، بازداشت شد

به گزارش خبرآنلاین : اسلحه به جای دست گل؛ پسری که با اسلحه به دیدن خانواده دختر مورد علاقه‌اش رفت، بازداشت شد مهر نوشت: پسر ۳۰ ساله ای که با اسلحه به دیدن خانواده دختر مورد علاقه اش رفته بود، برای تسویه حساب برادر و شوهر خواهر دختر مورد علاقه اش را به قتل تهدید کرد و متواری شد. ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته از طریق تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شد فردی مسلح به سلاح کمری در منطقه ولنجک-خیابان ایثارگران شمالی مشاهده شده است که بلافاصله موضوع به کلانتری ۱۶۳ ولنجک اعلام و گشت کلانتری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شد. مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک با حضور در خیابان ایثارگران شمالی اقدام به شناسایی یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ با سه نفر سرنشین کردند که سرنشین صندلی جلوی خودرو یک قبضه اسلحه کمری در اختیار داشت. فرد مسلح داخل …

ادامه خبر »

هشدار پلیس فتا به سلبریتی ها برای هک شدن اینستاگرام

به گزارش خبرنگاران جوان : هشدار پلیس فتا به سلبریتی ها برای هک شدن اینستاگرام به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار سیدکمال هادیانفر با اشاره به انتشار خبر هک اکانت تعداد زیادی از کاربران اینستاگرام گفت: به‌تازگی یک گروه هکری با ادعای سرقت اطلاعات حدود ۶ میلیون نفر از کاربران… به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار سیدکمال هادیانفر با اشاره به انتشار خبر هک اکانت تعداد زیادی از کاربران اینستاگرام گفت: به‌تازگی یک گروه هکری با ادعای سرقت اطلاعات حدود ۶ میلیون نفر از کاربران سرشناس از قبیل شخصیت‌های ورزشی و بازیگران و غیره در اینستاگرام، اقدام به فروش آنهاکرده است. سردار هادیانفر ادامه داد: بنابر گزارش کمپانی اینستاگرام علت این امر وجود یک آسیب‌پذیری مهم امنیتی در قسمت API در برنامه اینستاگرام بوده که به مهاجمان اجازه دسترسی به اطلاعات مهمی از قبیل شماره تماس،آدرس ایمیل را داده است. این مقام ارشد نظامی در تشریح …

ادامه خبر »

هک شدن اکانت اینستاگرام شخصیت‌های معروف و توصیه‌های پلیس فتا

به گزارش خبرآنلاین : هک شدن اکانت اینستاگرام شخصیت‌های معروف و توصیه‌های پلیس فتا ایسنا نوشت: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به انتشار خبر هک اکانت تعداد زیادی از کاربران اینستاگرام گفت: به‌تازگی یک گروه هکری با ادعای سرقت اطلاعات حدود ۶ میلیون نفر از کاربران سرشناس از قبیل شخصیت‌های ورزشی و… سردار سید کمال هادیان فر گفت: بنابر گزارش کمپانی اینستاگرام علت این امر وجود یک آسیب‌پذیری مهم امنیتی در قسمت API در برنامه اینستاگرام بوده که به مهاجمان اجازه دسترسی به اطلاعات مهمی از قبیل شماره تماس،آدرس ایمیل را فراهم آورده است. وی در تشریح این روش گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط آزمایشگاه کسپراسکای، این مسئله در Mobile API اینستاگرام، مخصوصاً در گزینه تنظیم مجدد رمز عبور بوده که منجر به لو رفتن اطلاعات تماس و آدرس ایمیل افراد سرشناس(سیاستمداران، ستارگان ورزشی و شرکت‌های رسانه‌ای) شده اما این اطلاعات شامل پسورد کاربران …

ادامه خبر »

اولویت ساخت” نوار زرد” آموزش بود

به گزارش صدا و سیما : اولویت ساخت” نوار زرد” آموزش بود بعد از به تصویر کشیدن قصه‌ای جذاب، آموزش هدف دوم ما در سریال نوار زرد است. کریم لک‌زاده نویسنده سریال نوار زرد در گفت‌وگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران در خصوص فیلمنامه این سریال گفت: سریال نوار زرد در ۲۰ قسمت به سفارش ناجی هنر برای شبکه دو سیما تولید می‌شود. پیش از سریال نوار زرد با ناجا همکاری داشتم. آنها این بار از من فیلمنامه‌ متفاوت کارآگاهی خواستند و بعد از جلساتی که با آقای هاشمی و سردار منتظرالمهدیداشتیم، برای شروع ساخت سریال متفاوت پلیسی، نوشتن فیلمنامه را شروع کردم. وی ادامه داد: کارآگاه ما ابتدا پلیس فتا بود و در حوزه سایبری فعالیت می‌کرد. اما به مرور سعی کردیم در حوزه دیگر نیز فعالیت داشته باشد. البته با این تعهد که ما اجازه داشته باشیم که از کلیشه دور شویم و پلیس ما نقطه ضعف و قوت داشته …

ادامه خبر »

رواج پدیده حزب فروشی در کشور/توجیهات کرباسچی برای تغییر لحن روحانی/یک ژن خوب دیگر سر از وزارت نفت درآورد/عقل سیاسی احمدی‌نژاد کجاست؟

به گزارش تابناک : رواج پدیده حزب فروشی در کشور/توجیهات کرباسچی برای تغییر لحن روحانی/یک ژن خوب دیگر سر از وزارت نفت درآورد/عقل سیاسی احمدی‌نژاد کجاست؟ رصد‌خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیترهایی مانند: نظر غرضی درباره ابراهیم یزدی/روایت رحمانی فضلی از تخلفات نفتی احمدی نژاد/رامین: حرف‌های هولوکاستی… تحولات در گذر است و خبر هیچ ‌گاه متوقف نخواهد شد؛ خبرهایی رسمی و ‌گاه غیر رسمی؛ خبرهایی که مورد توجه قرار می‌گیرد ‌یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبرهایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر‌ به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد. رصد‌خانه «تابناک»، جایی است که خبرهایی ‌گاه غیررسمی و ‌گاه اخباری که مورد …

ادامه خبر »

کنسرت تتلو با شرط چادر!/یک استفتاء درباره حصر/پیشنهاد عجیب حمید بقایی به مهدی خزعلی!/بزرگان اصلاحات با محذورات روحانی آشنا هستند

به گزارش تابناک : کنسرت تتلو با شرط چادر!/یک استفتاء درباره حصر/پیشنهاد عجیب حمید بقایی به مهدی خزعلی!/بزرگان اصلاحات با محذورات روحانی آشنا هستند رصد‌خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیترهایی مانند: پیشنهاد مازنی برای حفظ وحدت اصلاح طلبان/سانسور ۱۳۰ صفحه از خاطرات ابراهیم یزدی/پاسخ یک عضو جمنا به… تحولات در گذر است و خبر هیچ ‌گاه متوقف نخواهد شد؛ خبرهایی رسمی و ‌گاه غیر رسمی؛ خبرهایی که مورد توجه قرار می‌گیرد ‌یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبرهایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر‌ به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد. رصد‌خانه «تابناک»، جایی است که خبرهایی ‌گاه غیررسمی و ‌گاه اخباری که …

ادامه خبر »

بازداشت عامل انتشارشایعه کودک آزاری سریالی

به گزارش ایرنا : بازداشت عامل انتشارشایعه کودک آزاری سریالی به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محسن باقرزاده فرمانده انتظامی شهرستان سرخس گفت: در پی انتشار خبری کذب تحت عنوان اغفال و کودک آزاری های سریالی شبانه در شهر سرخس و تشویش اذهان عمومی دستگیری عامل انتشار شایعه در دستور کار پلیس فتا… به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محسن باقرزاده فرمانده انتظامی شهرستان سرخس گفت: در پی انتشار خبری کذب تحت عنوان اغفال و کودک آزاری های سریالی شبانه در شهر سرخس و تشویش اذهان عمومی دستگیری عامل انتشار شایعه در دستور کار پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی و استفاده از مهندسی اجتماعی متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کردند. سرهنگ باقرزاده تصریح کرد: متهم در مواجهه با مستندات دیجیتالی کشف شده به بزه انتسابی اعتراف کرد و پس از تشکیل …

ادامه خبر »

باند هکرهای میلیاردی متلاشی شد

به گزارش ایرنا : باند هکرهای میلیاردی متلاشی شد به گزارش روزسه شنبه ایرنا ازپایگاه خبری پلیس، سردارعلی آزادی فرمانده انتظامی استان زنجان در تشریح این خبر افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی اش از طریق فضای مجازی و درگاه تقلبی بانکی، رسیدگی به موضوع… به گزارش روزسه شنبه ایرنا ازپایگاه خبری پلیس، سردارعلی آزادی فرمانده انتظامی استان زنجان در تشریح این خبر افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی اش از طریق فضای مجازی و درگاه تقلبی بانکی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت .وی ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این برداشت های غیرقانونی، توسط اعضای یک باند ، در حجم گسترده در سطح کشور صورت گرفته است.فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وجود شاکیان متعدد، پرونده به …

ادامه خبر »

پلیس فتا: صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های هرمی کذب است

به گزارش خبرآنلاین : پلیس فتا: صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های هرمی کذب است ایلنا نوشت: رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به شکل گیری فعالیت‌های غیرقانونی در قالب شرکت‌های هرمی، گفت: در حالی‌که از نظر قانون فعالیت شرکت‌های هرمی ممنوع است این شرکت‌ها در ترفند جدید خود تلاش دارند تحت… مهدی شکیب با بیان اینکه این روزها شرکت‌های هرمی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت گسترده‌ای دارند و تحت عنوان بازاریابی شبکه‌ای کاربران شبکه‌های اجتماعی را فریب می‌دهند، اظهار کرد: شرکت‌های هرمی با استفاده از شعارها و تبلیغات بازاریابی شبکه‌ای فعالیت می‌کنند در حالی‌که هیچکدام از این شرکت‌ها بازاریابی شبکه‌ای نیستند و حتی مجوزی در این خصوص برای فعالیت ندارند. وی با بیان این‌که این شرکت‌ها با در اختیار گذاشتن کالاهای کم ارزش و یا کالاهای مجازی مثل پول مجازی، سکه‌های طلا و غیره که هزینه‌های زیادی را از اعضای خود طلب می‌کنند همان فعالیت هرمی …

ادامه خبر »

نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است

به گزارش بهار : نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است گروه سیاسی: علی مطهری نایب رییس مجلس امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات سخنرانی کرد که متن اظهارات… گروه سیاسی: علی مطهری نایب رییس مجلس امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات سخنرانی کرد که متن اظهارات وی در پی می‌آید: بسم الله الرحمن الرحیم مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است. این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به …

ادامه خبر »

علوی مرد میدان اطلاعات نبود/ علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد

به گزارش مهر : علوی مرد میدان اطلاعات نبود/ علوی به مقوله امنیت نگاه فرهنگی دارد جلسه علنی بررسی رای اعتماد به سید محمود علوی وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات کابینه دوازدهم از عصر  روز گذشته آغاز شد و به دلیل پایان یافتن زمان جلسه، ادامه روند به صبح امروز موکول شد. به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی بررسی رای اعتماد به سید محمود علوی وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات کابینه دوازدهم از عصر روز گذشته آغاز شد و به دلیل پایان یافتن زمان جلسه ادامه روند صبح امروز پیگیری شد. در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات آقایان محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان سید، کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا ، علی مطهری نماینده تهران و در موافقت با علوی علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، و محمد حسین قربانی نماینه آستانه اشرفیه سخنرانی کرده و به بیان دیدگاه های خود درباره وزیر …

ادامه خبر »

برخی کانال های تلگرامی به نوامیس مردم توهین می کنند

به گزارش مهر : برخی کانال های تلگرامی به نوامیس مردم توهین می کنند نماینده صومعه‌سرا گفت: برخی کانال های تلگرامی در حال حاضر به مردم، نوامیس مردم، شهدا و مسئولان انقلاب توهین و اتهام وارد می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت معرفی وزرای کارآمد و قابل، اظهار امیدواری کرد که مجلس در این مسیر دولت را همراهی کند تا هر چه زودتر کابینه مورد نظر رئیس جمهور شکل بگیرد. باید از تلاش های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان که امنیت این مرز و بوم را فراهم کرده اند، تشکر کنیم. وی در باره برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: طی یک سال گذشته این مسائل و مشکلات در جلسات مختلف به آقای علوی انتقال داده شده که بخش عمده ای از این مشکلات در فضای مجازی ایجاد …

ادامه خبر »

کشف شیره تریاک از پاشنه کفش/ مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه

به گزارش خبرنگاران جوان : کشف شیره تریاک از پاشنه کفش/ مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از خبر مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه‌ای در خیابان ولیعصر تا دستگیری ۲۷ عضو فرقه ضاله عرفان حلقه در مشهد را در این بسته خبری بخوانید. به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از خبر مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه‌ای در خیابان ولیعصر تا دستگیری ۲۷ عضو فرقه ضاله عرفان حلقه در مشهد را در این بسته خبری بخوانید. انفجار ساختمان مسکونی درخیابان مختاری/ زن جوان در آتش سوخت سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از انفجار یک واحد مسکونی در خیابان مختاری و مرگ زن جوان در این حادثه خبر داد. حفر چاه در قهوه خانه حادثه آفرید/ مرگ ۴ جوان بر اثر گاز گرفتگی سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: حفر چاه در قهوه خانه سنتی نیمه …

ادامه خبر »

کشف شیره تریاک از پاشنه کفش/ مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه

به گزارش خبرنگاران جوان : کشف شیره تریاک از پاشنه کفش/ مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از خبر مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه‌ای در خیابان ولیعصر تا دستگیری ۲۷ عضو فرقه ضاله عرفان حلقه در مشهد را در این بسته خبری بخوانید. به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از خبر مرگ ۴ جوان در قهوه‌خانه‌ای در خیابان ولیعصر تا دستگیری ۲۷ عضو فرقه ضاله عرفان حلقه در مشهد را در این بسته خبری بخوانید. انفجار ساختمان مسکونی درخیابان مختاری/ زن جوان در آتش سوخت سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از انفجار یک واحد مسکونی در خیابان مختاری و مرگ زن جوان در این حادثه خبر داد. حفر چاه در قهوه خانه حادثه آفرید/ مرگ ۴ جوان بر اثر گاز گرفتگی سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: حفر چاه در قهوه خانه سنتی نیمه …

ادامه خبر »

هتک حیثیت و اخاذی با سوءاستفاده از کودک خانواده / متهم دستگیر شد

به گزارش خبرآنلاین : هتک حیثیت و اخاذی با سوءاستفاده از کودک خانواده / متهم دستگیر شد ایلنا نوشت: رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: فردی که با طرح دوستی با فرزندان خانواده و در اختیار گرفتن عکس‌های خانوادگی، از افراد با هتک حیثیت، اخاذی می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ محمد مهدی کاکوان افزود: در این پرونده متهم با طرح دوستی با فرزند خانواده و اغفال وی به راحتی به تصاویر خصوصی خانواده دست یافته و با ارسال آنها برای خانواده ایجاد مزاحمت می‌کرد. وی ادامه داد: با ارجاع پرونده شکایت خانمی به پلیس فتا، وی اظهار داشت که شخص ناشناسی در فضای مجازی از طریق یک خط که به ظاهر مربوط به ایران نیست مبادرت به ارسال پیام‌هایی با درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی برای ایشان کرده است. این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی بیان کرد متهم با نیت سوء و انتقام با اغفال فرزند شاکی از وی تصاویر نامناسبی …

ادامه خبر »